Detta är ett erbjudande från Tellus Fonder

Upp

Entreprenörsdrivet oberoende fondbolag som arbetar med aktiv förvaltning

Tellus Fonder är ett entreprenörsdrivet företag, samtidigt som vi alla har en bakgrund och erfarenhet från storbanksmiljö. Vi vill kombinera denna erfarenhet med den mindre organisationens flexibilitet och kundtillgänglighet. Vi vill driva ett företag som vi själva tycker det är attraktivt att vara kund i och där vi känner oss stolta att arbeta. Ledord för oss är långsiktighet, enkelhet, ärlighet, transparens och kundnärhet. Vi vill vara ett intressant alternativ till storbankerna och erbjuda intressanta nischprodukter med hela jorden som vårt arbetsfält. Vår företagskultur och förvaltning genomsyras av erfarenhet och sunt förnuft.

Som en mindre oberoende aktör vill vi vara flexibla, tillgängliga och lyssna på våra kunder. Vi väljer själva att titta på teman som vi tror formar vår framtid. Vi vill därför att du som kund är med och formar framtiden tillsammans med oss. Kort sagt vi vill vara ditt fondbolag.

Våra fonder

Tellus Midas investerar i europeiska MID And Smallcap bolag. Vi försöker hitta morgondagens storbolag. Vi investerar i bolag ledande inom sin nisch med starka ledningar och attraktiva värderingar. Vi arbetar med en flexibel aktieandel för att kunna parera marknadens svängningar. Kort sagt vi har som mål att ta tillvara aktiemarknadens alla möjligheter när vi ser dessa som goda och att behålla kapitalet så intakt som möjligt när förutsättningarna är sämre.

Tellus Investmentbolag
Vi har valt att investera i de bolag som ägs och drivs av några av världens främsta investerare och entreprenörer. Vi investerar i bolag som har flera investeringar, helst i olika kompletterande verksamheter. En ledstjärna när vi väljer våra investeringar är teman som påverkar vår framtid såsom demografi, tekniska innovationer, hållbarhet och förändrade konsumtionsbeteenden.

Många av världens främsta investerare och företagare såsom Warren Buffet och Wallenbergfamiljen, men även nya entreprenörer såsom Mark Zuckerberg genom Facebook har sina investeringar samlade i investment- eller holdingbolag. Dessa bolag karaktäriseras ofta av entreprenörskap, långsiktigt engagemang kopplat till ägarskap och goda kontaktnät. Vi har därför valt att investera i denna typ av bolag över hela världen.

Tellus Investmentbolag är alltid till minst 90 % investerad för att ha så hög förutsägbarhet som möjligt mot aktiemarknaden.

Tellus Bank & Finansfond
Efter finanskris och statsskuldkris har med stora stödprogram och låga räntor skapats en miljö som är mycket gynnsam för banker att verka inom. Banker är systemviktiga för ekonomin globalt. Därför har de getts dessa förutsättningar. Trots detta värderas banker långt ifrån sina historiska snittvärderingar och ger i dagens nollräntemiljö mycket höga direktavkastningar. Vi vill ha möjlighet att ta tillvara dessa direktavkastningar och fonden är därför utdelande. Vi investerar i Europeiska bank och finansaktier och vi använder en flexibel aktieandel för att hantera de stora svängningar som denna sektor kan uppvisa.


Tre fonder med lite olika inriktning

Tellus Midas

För dig som tror på Europeiska MID And Smallcaps i en fond som har möjlighet att variera aktieandelen efter marknadsförutsättningarna.

Placeringsinriktning

Tellus Midas investerar i europeiska MID And Smallcap bolag. Vi försöker hitta morgondagens storbolag. Vi investerar i bolag ledande inom sin nisch med starka ledningar och attraktiva värderingar. Vi arbetar med en flexibel aktieandel för att kunna parera marknadens svängningar. Kort sagt vi har som mål att ta tillvara aktiemarknadens alla möjligheter när vi ser dessa som goda och att behålla kapitalet så intakt som möjligt när förutsättningarna är sämre.

Förvaltarstil

Hörnpelarna i Tellus Midas förvaltningsfilosofi är:

  • Aktiv förvaltning
  • Stockpicking
  • Flexibel aktieandel

Grunden för Tellus Midas investeringsfilosofi är egen fundamental analys. Vi ser företagen själva som vår främsta informationskälla och vi träffar ca 150 företag varje år. Bland dessa försöker vi identifiera företag som vi bedömer har en bra ledning, stark marknadsposition, sunda begripliga produkter och affärsmodeller och inte minst attraktiv värdering.

Vi investerar i företag därför att vi ser en långsiktig avkastningspotential i dem. Vi investerar inte i företag därför att de har en viss vikt i ett index. Vår ambition är att ta tillvara på aktiemarknadens möjligheter när vi ser dessa som goda och att behålla kapitalet så intakt som möjligt när förutsättningarna är mindre goda.

Fondens mål

Fondens mål är att genom investeringar i ett begränsat antal Europeiska bolag med fokus på MID And Smallcap och med en flexibel aktieandel bygga upp fondandelsägarnas sparkapital och över tiden ge en tydligt positiv avkastning. Som ett led i detta försöker vi undvika år med en kraftigt negativ avkastning. Vår målsättning är att ge en genomsnittlig avkastning överstigande 10 % om året, sett över en börscykel. Fondens avkastning kommer dock att variera från år till år.

Tellus Midas riktar sig till dig som vill vara med och försöka hitta morgondagens Europeiska storbolag utan att ta för stora risker. Då detta segment uppvisar större svängningar än aktiemarknaden generellt har vi valt att arbeta med en flexibel aktieandel för att ha möjlighet att undvika kraftiga nedgångar under vissa perioder. Vi har valt att valutasäkra fonden och lägga vårt fokus på aktieplaceringarna.

Tellus Midas förvaltas av Jan Petersson, civilekonom i samråd med Tellus Fonders placeringsråd.

Jan har arbetat med finansiell verksamhet sedan 1988 och har en bred aktiemarknadserfarenhet från förvaltning och aktiemäkleri. Jan fick sin förvaltningserfarenhet från Östgöta Enskilda Bank och Apoteksbolagets Pensionsstiftelse. Han var sedan chef för SEB Enskilda Securities internationella aktiemäkleri och nordisk chef för europeiskt aktiemäkleri på Credit Agricole Cheuvreux Nordic innan han år 2006 startade Tellus Fonder.

Gå in på fondtorget för mer informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om fondens historiska avkastning. Se även Nordnets topplista över bästa kombinationsfonderna.

Tellus Investmentbolag

För dig som vill investera som några av världens främsta investerare och entreprenörer.

Placeringsinriktning

Vi har valt att investera i de bolag som ägs och drivs av några av världens främsta investerare och entreprenörer. Vi investerar i bolag som har flera investeringar, helst i olika kompletterande verksamheter. En ledstjärna när vi väljer våra investeringar är teman som påverkar vår framtid såsom demografi, tekniska innovationer, hållbarhet och förändrade konsumtionsbeteenden.

Många av världens främsta investerare och företagare såsom Warren Buffet och Wallenbergfamiljen, men även nya entreprenörer såsom Mark Zuckerberg genom Facebook har sina investeringar samlade i investment- eller holdingbolag. Dessa bolag karaktäriseras ofta av entreprenörskap, långsiktigt engagemang kopplat till ägarskap och goda kontaktnät. Vi har därför valt att investera i denna typ av bolag över hela världen.

Tellus Investmentbolag är alltid till minst 90 % investerad för att ha så hög förutsägbarhet som möjligt mot aktiemarknaden.

Vad är ett investmentbolag/konglomerat? Vi har valt att följa investopedias (www.investopedia.com) definition som lyder enligt följande:

”A conglomerate is a corporation that is made up of a number of different, seemingly unrelated businesses. In a conglomerate one company owns a controlling stake in a number of smaller companies, which conduct business separately. Each of a conglomerate subsidiary runs, independently of other business divisions, but the subsidiary reports to senior management of the parent company”

Förvaltarstil

I vår investeringsfilosofi vill vi ha en aktiv förvaltning och vi bortser helt från olika bolags vikt i index i våra investeringar. I våra investeringar söker vi långsiktiga hållbara teman som karaktäriserar de bolag vi investerar i. Exempel på sådana teman är tekniska innovationer (t.ex. automatisering, artificiell intelligens), demografi (t.ex. högre andel äldre, snabbväxande regioner), ändrade konsumtionsmönster (t.ex. e-handel, internet banking) och hållbarhet/säkerhet (t.ex. mindre utsläpp, trafiksäkerhet).

Fondens mål

Tellus Investmentbolags målsättning är att över tiden ge en högre avkastning än ett världsindex, utan att ta högre risk. En studie vi gjort i samarbete med Lunds Universitet, som sträcker sig över tiden 2002-2014, visar att investmentbolag/konglomerat har gett en högre avkastning över tiden än ett världsindex, utan att ha en högre risk (standardavvikelse). Historiskt har aktiemarknaden globalt gett en genomsnittlig avkastning på ca 7 % om året.

Tellus Investmentbolag riktar sig till dig som vill ha en global aktieportfölj med en aktiv förvaltning, där vi låter några av världens främsta investerare och entreprenörer göra jobbet åt oss. Vidare riktar sig fonden till dig som tror att vissa långsiktiga teman kommer att styra olika företags utveckling och värdering framöver, såsom tekniska innovationer, demografi, förändrade konsumtionsmönster och ökat fokus på miljö och säkerhet.

Tellus Investmentbolag förvaltas av Jan Petersson, civilekonom i samråd med Tellus Fonders placeringsråd.

Jan har arbetat med finansiell verksamhet sedan 1988 och har en bred aktiemarknadserfarenhet från förvaltning och aktiemäkleri. Jan fick sin förvaltningserfarenhet från Östgöta Enskilda Bank och Apoteksbolagets Pensionsstiftelse. Han var sedan chef för SEB Enskilda Securities internationella aktiemäkleri och nordisk chef för europeiskt aktiemäkleri på Credit Agricole Cheuvreux Nordic innan han år 2006 startade Tellus Fonder.

Gå in på fondtorget för mer informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om fondens historiska avkastning. Se även Nordnets topplista över bästa globalfonderna.

Tellus Bank & Finansfond

För dig som vill ta del av bankernas höga direktavkastningar i en fond som har möjlighet att variera aktieandelen efter marknadsförutsättningarna.

Placeringsinriktning

Efter finanskris och statsskuldkris har skapats en miljö som är mycket gynnsam för banker att verka inom, då de är systemviktiga för den globala ekonomin. Trots detta värderas banker långt ifrån sina historiska snittvärdringar och ger i dagens nollräntemiljö mycket höga direktavkastningar. Vi vill ha möjlighet att ta tillvara dessa direktavkastningar och fonden är därför utdelande. Vi investerar i Europeiska bank och finansaktier och vi använder en flexibel aktieandel för att hantera de stora svängningar som denna sektor kan uppvisa.

Förvaltarstil

Hörnpelarna i Tellus Bank & Finansfonds förvaltningsfilosofi är:

  • Aktiv förvaltning
  • Hög direktavkastning
  • Flexibel aktieandel

Grunden för Tellus Bank & Finansfond investeringsfilosofi är egen fundamental analys. Vi ser företagen själva som vår främsta informationskälla och vi träffar ett stort antal banker och finansbolag varje år. Bland dessa försöker vi identifiera företag som vi bedömer har en bra ledning, stark marknadsposition med goda kundrelationer, starka finanser och en hög direktavkastning. Vi lägger också hög vikt att en stor andel av våra placeringar sker i banker som anses systemviktiga. Genom att en bank anses systemviktig för den allmänna ekonomin kommer den sannolikt inte att tillåtas att gå i konkurs. Vad vi sett efter finanskrisen 2008-2009 och efter statsskuldkrisen i södra Europa är att banker genom olika åtgärdsprogram ges förutsättningar att ha en god avkastning. Vi vill genom Tellus Bank & Finansfond ge våra fondandelsägare möjlighet att ta del av framförallt den höga direktavkastning som denna sektor ger. Vi ser denna som synnerligen attraktiv framförallt i den nu rådande lågräntemiljön.

Vi investerar i företag därför att vi ser en långsiktig avkastningspotential i dem. Vi investerar inte i företag därför att de har en viss vikt i ett index.

Fondens mål

Tellus Bank & Finansfond har som målsättning att genom investeringar Europeiska bank och finansbolag och med en flexibel aktieandel bygga upp fondandelsägarnas sparkapital och över tiden ge en tydligt positiv avkastning. Som ett led i detta försöker vi undvika år med en kraftigt negativ avkastning. Vi har valt att lägga en hög vikt vid direktavkastning och fonden har därför gjorts utdelande för investerare som vill ta del av den höga direktavkastning som bank och finansaktier ger. Fondens avkastning kommer dock att variera från år till år.

Tellus Bank & Finansfond riktar sig till dig som vill ha en hög direktavkastning på dina placeringar, men är beredd att ta viss aktiemarknadsrisk men samtidigt ha en kurspotential i dina placeringar. Då detta är en sektorfond så kan kursförändringarna från tid till annan bli stora. Vår ambition är dock att hålla denna risk nere genom att arbeta med en flexibel aktieandel.

Tellus Bank & Finansfond förvaltas av Jan Petersson, civilekonom i samråd med Tellus Fonders placeringsråd.

Jan har arbetat med finansiell verksamhet sedan 1988 och har en bred aktiemarknadserfarenhet från förvaltning och aktiemäkleri. Jan fick sin förvaltningserfarenhet från Östgöta Enskilda Bank och Apoteksbolagets Pensionsstiftelse. Han var sedan chef för SEB Enskilda Securities internationella aktiemäkleri och nordisk chef för europeiskt aktiemäkleri på Credit Agricole Cheuvreux Nordic innan han år 2006 startade Tellus Fonder.

Gå in på fondtorget för mer informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om fondens avkastning.

Snabbfakta

Fondens namn

Tellus Midas

Tellus Investmentbolag

Tellus Bank & Finansfond

Förvaltningsavgift

1,0%

0,9%

1,0%

Rörlig avgift

Ja*

0%

Ja**

Fondförvaltare

Tellus Fonder

Tellus Fonder

Tellus Fonder

Minsta Köp

100 kr

100 kr

100 kr

Månadssparande

Ja

Ja

Ja

Risk

5/7

5/7

5/7

Fondens startdatum

2007-01-01

2012-06-20

2017-01-02

Se faktablad

Faktabladlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Faktabladlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Faktabladlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handla fonden

Köp/Sälj

Köp/Sälj

Köp/Sälj


* Den rörliga avgiften i fonden är 20 % av den del av fondens totalavkastning som överstiger en avkastningströskel motsvarande en genomsnittlig ränta på en 3-månaders stadsskuldväxel per månad.

** Den rörliga avgiften i fonden är 10 % av den del av fondens totalavkastning som överstiger en avkastningströskel motsvarande 3 % plus en genomsnittlig ränta på en 3-månaders statsskuldväxel per månad.

 

Risker

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Som investerare bör du göra en samlad utvärdering av informationen tillgänglig i fondfaktabladen tillsammans med en allmän omvärldsbedömning.

 

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.