Detta är ett erbjudande från Swedbank Robur

Upp

Swedbank Robur Småbolagsfond Global

Investera i små och medelstora bolag världen över med möjlighet till högre avkastning än en traditionell globalfond. Längre investeringshorisont och bra riskspridning gör att fonden lämpar sig väl för ett långsiktigt månadssparande.

Fondens strategi är att lägga stort fokus på aktieurval och på att hitta förutsägbara affärsmodeller med goda återinvesteringsmöjligheter. Detta för att komma åt den berömda ränta-på-ränta-effekten vilket är en betydande bidragande faktor för god avkastning. Fonden investerar i bolag som har en solid affärsmodell, bra bolagsledning och en attraktivt värderad aktie. Bolagen ska uppvisa lönsamhet med möjlighet att expandera sin verksamhet eller öka sina marginaler och ha stigande, förutsägbara vinster.

Varför småbolag?
Småbolag har bättre tillväxtmöjligheter än stora bolag, dels för att det är lättare att växa från en mindre bas men också för att småbolag i större utsträckning ägs och drivs av dess grundare. Ägarledda bolag fokuserar ofta på den långsiktiga utvecklingen, vilket leder till att de generellt sett växer mer och är mer lönsamma än andra bolag. Småbolag är även ofta underanalyserade då färre analytiker följer dem vilket ger möjligheter att hitta oupptäckta guldkorn. Ytterligare en fördel med småbolag är att de blir föremål för uppköp och sammanslagningar oftare än stora bolag. Det kan gynna aktieägarna genom att aktiekursen påverkas positivt.

Fakta

Fondens namn

Swedbank Robur Småbolagfond Global

Fondbolag

Swedbank Robur

Tillgångsslag

Aktier Småbolag

Förvaltningsavgift

1,25 %

Fondens startdatum

1984-11-21

Minsta köp

100 kr

Risk

5/7

ISIN

SE0000539439

Bolagets hemsida

swedbankrobur.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Varför månadsspara i Swedbank Robur Småbolagsfond Global?

  • Fonden ger möjlighet till högre avkastning på sikt än en traditionell globalfond eftersom fokus ligger på att hitta mindre bolag med goda tillväxtmöjligheter.
  • Investeringshorisonten är lång då mindre bolag har en tendens att variera mer i värde vilket gör fonden till ett bra val för långsiktigt månadssparande.
  • En av årets toppfonder inom sin kategori med betydligt högre avkastning än snittet.
  • Bättre riskspridning med ett globalt investeringsuniversum och möjlighet att hitta de absolut bästa bolagen oavsett region.
  • Swedbank Robur har lång och gedigen erfarenhet av såväl global förvaltning som förvaltning av småbolagsfonder.

Det här är en fond för dig som:

  • Vill ha ett aktiesparande med investeringar i bolag världen över och som tror på tillväxtmöjligheterna i små bolag.
  • Vill ha möjlighet till högre avkastning än i en traditionell globalfond.
  • Har en lång investeringshorisont då mindre bolag varierar mer i värde än större bolag.
  • Vill månadsspara långsiktigt till dina barn eller till dig själv

Topp 10 innehav

IMCD NV: 3,84 %
Watsco Inc: 3,35 %
Diploma PLC: 3,16 %
GTT Communications Inc: 3,09 %
Pool Corp: 3,04 %
Infrastrutture Wireless Italiane SpA: 2,90 %
Service Corp International: 2,85 %
Masmovil Ibercom SA: 2,77 %
Altair Engineering Inc Class A: 2,66 %
The Howard Hughes Corp: 2,61 %

Mer information om fonden

Läs mer om fonden och ta del av faktablad och informationsbroschyr på swedbankrobur.se. https://www.swedbankrobur.se/fonder/smabolagsfond-global/index.htm

Förvaltare

Fonden förvaltas av Niklas Larsson som är en del av Swedbank Roburs erfarna globalteam. Teamet och förvaltaren har många års erfarenhet av global förvaltning. Niklas Larsson har tidigare förvaltat Robur Globalfond.


Hållbarhet

Swedbank Roburs policy för ansvarsfulla investeringar är grunden i vårt hållbarhetsarbete och gäller för alla våra fonder. Vi vill att våra fonder äger välskötta företag som tar ansvar för människor och miljö eftersom det gynnar företagens långsiktiga utveckling. Det är till nytta både för dig som fondsparar och för företagen. Sedan 1996 har vi en offentlig ägarpolicy och kommunicerar kring vårt ägararbete. 2009 skrev Swedbank Robur under FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, Principles for Responsible Investment (PRI).

Risker

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.