Detta är ett erbjudande från Swedbank Robur

Upp

Swedbank Robur Global Impact

En aktiefond som helt fokuserar på att investera i bolag som bidrar till att uppfylla FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och en bättre värld.

Global Impact investerar i bolag från hela världen, inklusive tillväxtmarknader, vars verksamheter bidrar till att lösa globala utmaningar.

Kort om fonden
Genom Global Impact ges möjligheten att få exponering mot de bolag i världen som redan idag har verksamhet som kan bidra till att uppnå FN:s globala mål, och därmed skapa en framtida bättre värld. De Globala målen syftar till att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen och främja fred och rättvisa.

Bolagen i fonden ska bidra till att uppfylla ett eller flera av FN:s globala mål. Minst 15 procent av bolagens omsättning ska komma från verksamheter som bidrar positivt. I de flesta fall är bidraget betydligt högre än så.

Exempel på bolag som Global Impact investerar i är bolag som:

  • genom sin verksamhet hjälper till att bevara miljö och artrikedom på land och i hav, till exempel genom teknik för avfallshantering, vattenrening och utsläppsbegränsning.
  • erbjuder teknologier för klimatomställning, till exempel alternativ energi, energieffektivitet och gröna byggnader.
  • är verksamma inom hållbar matindustri, hållbara städer och lågkostnadsbostäder samt sanitetsteknik.
  • bolag som tillverkar botemedel och behandlingar för världens allvarligaste sjukdomar.Lär dig mer om fonden

Fakta

Fondens namn

Global Impact

Fondbolag

Swedbank Robur

Tillgångsslag

Aktier Global

Förvaltningsavgift

0,70 %

Fondens startdatum

2018-05-29

Minsta köp

100 kr

Risk

5/7

ISIN

SE0011167899

Bolagets hemsida

swedbank.se/globalimpactlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Se filmen om fonden

Förvaltare

Fonden förvaltas av David Stenlund och Johan Eriksson tillsammans med Swedbank Roburs kvantitativa team, i nära samarbete med teamet för hållbarhetsanalys.

David Stenlund
Förvaltare I branschen sedan: 2003
Född: 1977

Johan Eriksson
Förvaltare I branschen sedan: 1997
Född: 1970

Globala målen för hållbar utveckling

I september 2015 antog FNs medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som innehåller de Globala målen för hållbar utveckling. De 17 Globala målen har i sin tur 169 delmål med 230 indikatorer för utveckling.

Världens ledare har genom Agenda 2030 förbundit sig till de 17 Globala målen för att uppnå fyra saker till år 2030.

  • Att avskaffa extrem fattigdom.
  • Att minska ojämlikheter.
  • Att lösa klimatkrisen.
  • Att främja fred och rättvisa.

Målen innehåller tre dimensioner av hållbar utveckling: ekonomisk, social och miljömässig och är den mest omfattande överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonson har enats om. Målen gäller alla världens länder, som har ett gemensamt ansvar för att de genomförs. Alla mål behövs för att agendan ska kunna uppnås. De är integrerade och odelbara, vilket innebär att inget mål kan nås utan framgång inom ett annat. Ingen ska heller lämnas utanför, alla ska med i utvecklingen. Det innebär att målen ska genomföras med särskild hänsyn till de människor och samhällen som har sämst förutsättningar. Läs mer om de Globala målen på www.globalamalen.se

 

Risker

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Som investerare bör du göra en samlad utvärdering av informationen tillgänglig i fondfaktabladetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster tillsammans med en allmän omvärldsbedömning. Materialet ska inte uppfattas som att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller sprider investeringsrekommendationer. Nordnet friskriver sig helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att en kund på olika sätt utnyttjar detta material. Nordnet har mottagit ersättning för att publicera detta material.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.