Detta är ett erbjudande från SPP Fonder

Upp

SPPs Plusfonder – små val som kan göra stor skillnad!

SPPs Plusfonder är fossilfria och indexnära aktiefonder med fokus på hållbarhet. Fondernas strategi går ut på att hitta bolag som rankas högt i vår hållbarhetsrating, där vi betygsätter bolag utifrån hur väl de är positionerade för globala trender, hållbar drift samt deras finansiella stabilitet.

Plusfonderna exkluderar bolag vars omsättning kommer från fossila bränslen eller bolag med stora fossilreserver. Utifrån detta univers tar vi även bort de bolag som har högt Co2-avtryck och styr om kapitalet till de bolag som har en hög hållbarhetsrating och lågt Co2-avtryck. På det viset skapar vi fonder som har hög hållbarhetsrating och ett lägre fossilt avtryck än index, men som ändå följer index väl. Utöver det exkluderas bolag utifrån våra utökade hållbarhetskriterier*. Plusfonderna kombinerar på så sätt ambitiösa hållbarhetskriterier med de fördelar som en traditionell indexfond erbjuder kring avgifter och riskspridning.

Upp till 10 procent av fonderna kan placera i så kallade lösningsbolag, exempelvis bolag inom förnybar energi eller bolag som ska leverera lösningarna på framtidens klimatutmaningar.

Nyhet

Den 15 mars lanserade vi vår nyhet SPP Europa Pluslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som ger dig möjlighet att investera fossilfritt i Europa. Tillsammans med vår övriga Plusfonder SPP Sverige, SPP Global Plus och SPP Tillväxtmarknad Plus, har vi skapat en förvaltning som är indexnära men som samtidigt integrerar hållbarhetsaspekter och är fossilfri.

Med SPPs Plusfonder får du:

  • En möjlighet att investera i klimatomställningen
  • En bred, fossilfri investering
  • En fossilfri investering med begränsad avvikelserisk mot index
  • Ett fondsparande med bolag med höga hållbarhetsbetyg
  • Ett fondsparande till en låg förvaltningsavgift

För vem passar fonderna?

Fonderna passar dig som vill ha en aktiefond med bred och indexnära exponering, som är fossilfri och som väljer in bolag som rankas högt inom hållbarhet. Du får en fond som samtidigt bidrar till en mer hållbar värld.

 

Missa inte intervjun med SPP fonder

FondAvgiftKöpFaktabladMånadsspar

SPP Europa Plus

0,40%

Köp

Fondfaktalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Månadssparalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SPP Sverige Plus

0,30%

Köp

Fondfaktalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Månadssparalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SPP Global Plus

0,40%

Köp

Fondfaktalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Månadssparalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SPP Tillväxtmarknad Plus

0,50%

Köp

Fondfaktalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Månadssparalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

 

*) Fonderna följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella lagar och regler samt bryter mot mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption, allvarlig klimat- och miljöskada, kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen), tobak och bolag med låg hållbarhetsrating. Därutöver avstår fonderna även från att investera i bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution från: fossila bränslen, vapen/krigsmateriel, tobak, alkohol, spel, pornografi eller bolag med stora fossilreserver.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. På sppfonder.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du faktablad och informationsbroschyr.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.