Upp

Detta är ett erbjudande från SPP

SPP Global Multifactor Plus

En aktiv modell med fyra vinnande strategier

En kombination av aktiv förvaltning och metodisk indexförvaltning

SPP Global Multifactor Plus är en fossilfri, global aktiefond - en så kallad faktorfond. Faktorfonder har blivit mycket populärt under de senaste åren, men just begreppet kan vara abstrakt. Målsättningen för fonden är att uppnå meravkastning jämfört med sitt jämförelseindex, MSCI World Index, net return. Det uppnås genom att vi tar exponering mot väldokumenterade faktorer som förväntas ge meravkastning över tid.

Enkelt förklarat är det en blandning mellan aktiv och passiv förvaltning. Fonden förvaltas enligt en modell som hjälper förvaltaren att välja aktier baserat på fyra faktorer som vi bedömer ska ge en bra avkastning över tid. En faktor konstrueras genom att SPP/Storebrands kvantteam väljer ut en bred grupp aktier med en gemensam egenskap, till exempel att de har utvecklats bra under de senaste 12 månaderna (momentum).

Om man exempelvis tittar på storlek som faktor, har det visat sig att små företag går bättre över tid än stora. En förklaring till det är att marknadspriset kan göra att en aktie övervärderas. Därför väljer vi att istället investera i mindre bolag.

SPP Global Multifactor Plus har en kvantitativ modell som syftar till att identifiera bolag enligt en kombination av strategierna: momentum, värde, storlek och volatilitet, som var och en står för 25 procent av fonden. När det gäller branscher och geografiska regioner följer fonden sitt jämförelseindex. Däremot på bolagsnivå är fondens förvaltare minst sagt aktiv. Bland de cirka 1 600 bolag i investeringsuniverset väljer vår kvantitativa modell ut de 300 – 400 aktier som enligt modellens kriterier får högst betyg.

Fakta

Fondens namn

SPP Global Multifactor Plus

Fondbolag

SPP

Tillgångsslag

Aktier

Förvaltningsavgift

0,75 %

Fondens startdatum

2018-10-24

Minsta köp

100 kr

Risk

5/7

ISIN

SE0011642958

Bolagets hemsida

sppfonder.se

 

 

Förvaltare av fonden är Andreas Poole, senior förvaltare och en del av SPP/Storebrands specialiserade kvantteam (indexnära &modell/faktorbaserad aktieförvaltning).

Fonden följer våra ambitiösa krav för hållbara investeringar, som innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella lagar och regler samt bryter mot mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption, allvarlig klimat- och miljöskada, kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen), tobak och bolag med låg hållbarhetsrating. Därutöver avstår fonden även från att investera i bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av fossila bränslen, vapen, alkohol, spel, pornografi eller bolag med stora fossilreserver.

Om SPP Fonder

SPP Fonder är Sveriges största fondbolag efter storbankerna. Vi har 28 stycken fonder och ett förvaltat kapital på närmare 200 miljarder kronor. SPP Fonder har några av marknadens lägsta förvaltningsavgifter och ett brett utbud av indexnära fonder. SPP Fonder är en del av Storebrand, en av Nordens ledande koncerner för sparande och försäkringslösningar. Tillsammans med SPP Pension & Försäkring utgör vi Storebrands plattform på den svenska marknaden.

 

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. På sppfonder.se hittar du faktablad och informationsbroschyrer.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.