Detta är ett erbjudande från Skagen Fonder

Upp

SKAGEN Insight -
Den globala "skuggaktivistfonden"

SKAGEN Insight tar en unik approach genom att positionera sig mot globala bolag där det pågår aktivistkampanjer.

Kort om fonden

SKAGEN Insight investerar i en diversifierad och aktivt förvaltad portfölj med bolag exponerade mot några av de mest lovande aktivistkampanjerna globalt. Aktivister vill skapa värde genom att driva på förbättringar i bolag. SKAGEN Insight investerar i dessa bolag och kan därför sägas "skugga" aktivister.

 

Investeringsstrategi
SKAGEN Insight är en aktivt förvaltad koncentrerad fond med en global placeringsinriktning. Fondens strategi är att investera i undervärderade bolag av hög kvalitet som är, eller förväntas bli föremål för ökat engagemang från minoritetsägare.

För att minska risken eftersträvar fonden att upprätthålla en förnuftig balans mellan olika regioner och branscher. SKAGEN har normalt en lång investeringshorisont och fäster vikt vid företags fundamentala värde och resultat istället för att följa kortsiktiga trender på marknaden. SKAGEN Insight investerar för närvarande inte i derivat.

Lär dig mer om fonden

Fakta

Fondens namn

SKAGEN Insight

Fondbolag

Skagen Fonder

Tillgångsslag

Aktier Global

Förvaltningsavgift

1,50 %

Fondens startdatum

2016-08-21

Minsta köp

100 kr

Risk

5/7

ISIN

NO0010801558

Bolagets hemsida

www.skagenfonder.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här investerar fonden

Skagen investerar här
Skagen fördelning

Tio största investeringarna

Per 2017-12-29 och dessa utgör 45,22% av totala portföljen.

Skagen tio största innehav

Risker

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Som investerare bör du göra en samlad utvärdering av informationen tillgänglig i fondfaktabladetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster tillsammans med en allmän omvärldsbedömning. Materialet ska inte uppfattas som att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller sprider investeringsrekommendationer. Nordnet friskriver sig helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att en kund på olika sätt utnyttjar detta material. Nordnet har mottagit ersättning för att publicera detta material.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.