Detta är ett erbjudande från Franklin Templeton

Upp

Varför tillväxtmarknader bör ha en plats i varje fondportfölj

Tillväxtmarknaderna är livskraftiga och spännande och har potentialen att bli lönsamma för investerare.

Utvecklingsekonomierna brukade främst syssla med tillverkning, stödtjänster och råvaror. Även om dessa områden är styrkor som fortfarande är viktiga för deras framgång finns det betydligt mer som en kunnig investerare bör tänka på.

Tillväxtmarknaderna är under snabb förändring. De ligger nu i frontlinjen för den tekniska revolutionen, som leverantörer av avancerade produkter och tjänster eller genom att de ger ett betydande bidrag inom tekniker som exempelvis artificiell intelligens, robotteknik och superdatorer.

Frankling Templeton är en global aktör som har djupa kunskaper och expertis inom investeringar på tillväxtmarknader. Läs mer nedan och i deras egen broschyr härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Upptäck möjligheterna med tillväxtmarknader

Fem anledningar till att investera i tillväxtmarknader

1. Ekonomisk tillväxt och attraktiva värderingar

Tillväxtmarknaderna visar på en mer dynamisk ekonomisk tillväxt än den utvecklade världen. Dessa blomstrande ekonomier stödjer centrala tillväxtmotorer gör det möjligt för företag att bli globala vinnare och främjar det ökande antalet konsumenter i tillväxtmarknader.

2. Den tekniska revolutionen

Det föränderliga landskapet på tillväxtmarknaderna innebär att aktiva investeringar får stor betydelse genom att man ser betydligt längre än index för att hitta de möjligheter som finns allra längst bort. Det är här aktiv förvaltning kan upptäcka vinnande bolag i tillväxtmarknader att investera i.

3. Värdet av aktiv förvaltning

Det föränderliga landskapet på tillväxtmarknaderna innebär att aktiva investeringar får stor betydelse genom att man ser betydligt längre än index för att hitta de möjligheter som finns allra längst bort. Det är här aktiv förvaltning kan upptäcka vinnande bolag i tillväxtmarknader att investera i.

4. Gynnsamma demografiska förhållanden

Tillväxtmarknader har en yngre befolkning med lägre försörjningsbörda jämfört med de utvecklade marknaderna, som har en befolkning som åldras i snabb takt. 2030 kommer 86 % av världens befolkning i arbetsför ålder att bo i tillväxtländer. Det kommer att spä på produktiviteten och gynna de företag som håller sig på toppen av denna globala trend.

5. Konsumenten på tillväxtmarknaderna

Fördelningen av välståndet håller på att förändras - i tillväxtmarknaderna ökar antalet personer med medelhöga och höga inkomster snabbt. Allteftersom de nya konsumenterna tillkommer fortsätter de att driva på den globala konsumtionen inom många kategorier, som exempelvis turism, finansiella tjänster och lyxartiklar.

Expertis inom investeringar på tillväxtmarknader

Fakta

Fondernas namn

Templeton Emerging Markets Smaller Companies

Franklin India

Templeton Emerging Markets

Förvaltningsavgift

1,6%

1,0%

1,6%

Fondförvaltare

Chetan Sehgal

Stephen Dover/Sukumar Rajah

Chetan Sehgal/Carlos von Hardenberg

Minsta Köp

100 kr

100 kr

100 kr

Tillgångsklass

Aktier

Aktier

Aktier

Risk

5/7

6/7

5/7


Köplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Köp

Köp


Faktabladlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Faktabladlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Faktabladlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Risker

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Som investerare bör du göra en samlad utvärdering av informationen tillgänglig i fondfaktabladen tillsammans med en allmän omvärldsbedömning.

 

Disclaimer

Detta dokument är inte ett råd skattemässigt eller legalt och utgör heller inte ett erbjudande att investera i andelar i Franklin Templeton Investment Funds ("fonden"). Ingenting i detta dokument ska tolkas som investeringsrådgivning. De åsikter som uttrycks är förvattarens vid publiceringsdatum och kan förändras utan förvarning. Värdet av en investering kan gå upp och ner och det är inte säkert attt du får tillbaka hela ditt investerade belopp. Historisk avkastning är inte en indikator eller garanti för framtida avkastning. Valutaförändringar kan påverka värdet av utländska investeringar. En investering i fonden medför risker som beskrivs i fondens prospekt och Basfakta För Investerare. I tillväxtmarknader kan riskerna vara större än i utvecklade marknader. Investeringar i derivatinstrument medför vissa risker som ökar fondens riskprofil vilket beskrivs mer utförligt i fondens prospekt och i de relevanta Basfakta för investerare. Fondens andelar får inte direkt eller indirekt erbjudas eller säljas till invånare i USA. All forskning och analys i detta dokument har upphandlats av Franklin Templeton Investments för sina egna syften och tillhandahålls till dig endast i förbigående. Referenser till specifika industrier, sektorer och bolag är för generell information och är inte indikativa för fondens innehav vid alla tillfällen. Vänligen kontakta din finansiellarådgivare innan du bestämmer dig för att investera. Köp av andelar i fonden kan endast göras på grundval av den nuvarande prospektet, relevanta Basfakta för investerare, tillsammans med den senaste tillgängliga reviderade årsredovisningen och den senaste halvårsrapporten som publicerade därefter. Dessa dokument kan erhållas kostnadsfritt från Franklin Templeton Investment Management Limited (FTIML), Svenska Branch, Blasieholmsgatan 5, SE-111 48 Stockholm, Sverige. Telefon: 08 545 01230, E-post: nordicinfo@franklintempleton.com eller hittas på vår hemsida www.franklintempletonnordic.com eller www.ftidocuments.com. Utfärdat av FTIML, Stockholms filial. FTIML är auktoriserad och reglerad i Storbritannien av Financial Conduct Authority och har rätt att bedriva vissa investeringstjänster i Danmark, Sverige, Norge och Finland. Copyright © 2017 Franklin Templeton Investments. Alla rättigheter förbehållna.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.