Upp

Detta är ett erbjudande från Consensus Asset Management

Consensus Småbolag

Anders Wright har framgångsrikt förvaltat Consensus Småbolag sedan starten för tre år sedan och fonden är nu med 52 % avkastning den bästa Nordenfonden.

Fonden har både 2017 och 2019 slagit index med råge och toppar för närvarande listan över de Nordenfonder som gått bäst under 2019, med en uppgång på ca 35 %.

Fonden är aktivt förvaltad med en koncentrerad portfölj på enbart cirka 20 bolag som uppfyller förvaltarens investeringsfilosofi. Tack vare tuffa urvalskriterier ingår sällan förhoppningsbolag, turn-around case eller forskningsbolag.

Investeringsfilosofi

Tillväxt under lönsamhet

Majoriteten av bolagen i fonden har en lång historik av lönsam tillväxt. Fonden investerar mestadels i konjunkturokänsliga bolag vars produkter efterfrågas oavsett konjunktur och politiska beslut. Småbolag med hög tillväxt har historiskt gett en klar överavkastning jämfört med de största bolagen på börsen.

Lättförståelig Verksamhet

Vid en investering lägger förvaltaren stor vikt vid att förstå bolagets affärsmodell. Revolutionerande idéer och svårbegripliga produkter undviks. Fokus ligger istället på att hitta unika människor som driver företagen.

Rätt person kan lyfta ett bolag till helt nya nivåer, detta är extra sant när bolagen är av mindre storlek.

Entreprenörsdrivna

Många fina bolag ägs till 100 % av grundaren och är inte tillgängliga på börsen. Fonden gillar bolag som finns på börsen men som fortsatt drivs som ett familjeföretag samt att grundarna fortsatt äger en betydande andel. Att grundare och bolagets ledning äger mycket aktier minskar risken i investeringen. Genom att sitta i samma båt som bolagets ledning ökar sannolikheten att deras beslut gynnar den långsiktiga utvecklingen i bolaget och därmed även kursutvecklingen.

 

Consensus Asset Management

Consensus Asset Management AB (publ) är ett värdepappersbolag med huvudkontor i Mölndal, MeetingPoint i Borås, Jönköping , Värnamo, Halmstad och Malmö samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, stiftelsetjänst, corporate finance och tjänstepensionsområdet.

Consensus vänder sig till företag, institutioner och förmögna privatkunder.

Consensus aktie är listad på Spotlight Stockmarket under tickerkod CAM B.

Fakta

Fondens namn

Consensus Småbolag

Förvaltning

Aktiv

Förvaltare

Anders Wright

Tillgångsslag

Nordiska aktier med ett börsvärde understigande 30 Miljarder

Tillgångsklasser

A & B

Förvaltningsavgift

A: 1,0 % B: 0,5 %

Prestationsbaserad avgift

20 % av avkastningen per månad som överstiger OMRX T-Bill + 3 % med tillämpning av high watermark

Fondens startdatum

2016-09-30

Minsta köp

1000 kr

Risk

6/7

Förvaringsinstitut

Danske Bank

High water mark

Ja

ISIN

SE0008679971

Bolagets hemsida

www.consensusam.se

 

 

Riskinformation om fondsparande

Informationen ovan utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 

Fondförvaltare Anders Wright

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.