Detta är ett erbjudande från AktieInvest Fonder

Upp

Aktiespararna Direktavkastning - Fonden med fokus på utdelningsaktier

Aktiespararna Direktavkastning är en unik indexfond som investerar i aktier på Stockholmsbörsen med hög direktavkastning.

Kort om fonden
Fondens mål är att så nära som möjligt följa SIX Sweden Dividend 15 Index (SIXDIV15SWGI). Detta index består av de 15 storbolag på Stockholmsbörsen med högst direktavkastning. För att ingå i indexet måste aktierna vara bland de 40 mest omsatta i SIX60 index. Därefter väljs de 15 aktier som uppvisar den högsta viktade direktavkastningen de senaste tre åren. Direktavkastningen viktas enligt följande; årets föreslagna utdelning viktas till 60 procent och de två föregående årens utdelningar viktas till 30 procent respektive 10 procent.

Aktivt ägaransvar
Aktiespararna Direktavkastning tar ett aktivt ägaransvar på bolagsstämmorna genom att rösta enligt riktlinjerna i Aktiespararnas Ägarstyrningspolicy som i modern tappning fastslogs så sent som i maj 2017.
Dessa nya riktlinjer slår fast hur ägarna och bolagen bör agera i ett stort antal situationer, till exempel vid ägarkontakter och när bolaget är föremål för bud. Tillämpningen av Aktiespararnas ägarstyrningspolicy har medfört stora förbättringar för vanliga aktieägare. Aktiespararna driver fortsatt en lång rad ägarstyrningsfrågor på bolagsstämmorna i syfte att försvara minoritetens rättigheter och förbättra sparandemiljön för småsparare.

Historisk utveckling

 

Grafen uppdaterad per 2017-12-29 

Lär dig mer om fonden

Fakta

Fondens namn

Aktiespararna Direktavkastning

Fondbolag

Aktieinvest Fonder

Tillgångsslag

Aktier Sverige

Förvaltningsavgift

0,30 %

Fondens startdatum

2016-10-03

Minsta köp

100 kr

Risk

6/7

ISIN

SE0008321780

Bolagets hemsida

www.aktieinvestfonder.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Historisk utveckling


Avkastning*

2017

1 år

3 år

5 år

Aktiespararna Direktavkastning

9,0 %

8,9 %

-

-

SIXDIV15SWGI (inkl utdelningar)

9,5 %

9,4 %

31,2 %

112,8 %

SIXRX (inkl utdelningar)

9,5 %

9,6 %

31,4 %

96,4 %

*Tabellen uppdaterad per 2017-12-29

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Informationsbroschyr, faktablad samt information om fondbolagets ersättningspolicy finns tillgängligt på www.aktieinvestfonder.se.

Ingående aktier

Fonden har som mål att följa SIXDIV15SWGI-index nära. SIXDIV15SWGI-index består av de 15 storbolag på Stockholmsbörsen som ger högst dirketavkastning och så även fonden.

Ingående aktier

Vikt i %*

ABB

7,29

AstraZeneca

7,17

Castellum

7,64

H&M B

4,74

Hexpol B

6,12

ICA Gruppen

6,78

Millicom International Cellula

7,54

Nordea Bank

6,25

SEB A

6,23

Skanska B

5,29

Sv. Handelsbanken A

5,97

Swedbank A

5,92

Swedish Match

7,73

Tele2 B

8,44

Telia Company

6,77

Summa

99,88

*Per 2017-12-29

Risker

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Som investerare bör du göra en samlad utvärdering av informationen tillgänglig i fondfaktabladetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster tillsammans med en allmän omvärldsbedömning. Materialet ska inte uppfattas som att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller sprider investeringsrekommendationer. Nordnet friskriver sig helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att en kund på olika sätt utnyttjar detta material. Nordnet har mottagit ersättning för att publicera detta material.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.