Spara hållbart

Upp

Välkommen till Nordnets sida för ett mer hållbart sparande. Här hittar du information och inspiration som vi hoppas ska hjälpa dig att investera mer hållbart.

Vad är hållbarhet?

Begreppet hållbarhet är brett och innehåller flera olika aspekter. Det har sitt ursprung från rapporten "Vår gemensamma framtid" som togs fram på uppdrag av FN 1987. Rapporten konstaterade att:

"En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov."

Detta är idag en princip som är befäst i FN:s arbete, men även EU och svenska regeringen jobbar med hållbar utveckling som övergripande mål.

Hållbar utveckling brukar delas in i tre kategorier¹:


Ekologisk hållbarhet

Syftar till att bevara allt som har med jordens ekosystem att göra. Vid användning och uttag av jordens resurser måste naturen få tid att återskapa dessa.

Social hållbarhet

Innebär att globalt jobba för individers rätt till grundläggande mänskliga behov och att säkerställa mänskliga rättigheter.

Ekonomisk hållbarhet

Tolkas primärt genom två olika definitioner, där ena sidan menar att ekonomisk hållbarhet syftar till att skapa ekonomisk tillväxt utan bekostnad på människan eller naturen. Denna definition är på så sätt relaterad till social och ekologisk hållbarhet. En annan definition syftar enbart på tillväxt. Det vill säga att så länge det ekonomiska kapitalet ökar, tillåts detta ske på bekostnad av t.ex. välfärd och naturresurser.

Hur kan jag investera hållbart?

Det finns flera sätt att gå tillväga för dig som vill investera hållbart. De vanligaste, och även de som personer som förvaltar fonder med hållbarhetstema i Sverige förhåller sig till, är följande²:

  • Utesluta placeringar som inte uppfyller uppsatta kriterier. Exempel på vanliga investeringar som utesluts är företag som sysslar med vapen, olja eller tobak.
  • Välja placeringar som uppfyller särskilda kriterier. Exempel på detta är att investera i företag som ägnar sig åt att verka för miljön eller människors rättigheter.
  • Genom sin investering försöka påverka bolagen i en viss riktning, t.ex. genom att delta och rösta vid bolagsstämmor, men även genom att ha en dialog direkt med företagsledningar och aktieägare.

Verktyg för att investera mer hållbart

Att ha hållbarhet i åtanke när man investerar kan tyckas svårt och komplext, men det finns verktyg som kan hjälpa dig att navigera bland marknadens stora utbud. Om du inte vill använda verktygen men vill få inspiration kan du ta del av följande listor:

Aktier som har godkända klimatmål enligt Science Based Targets, ett samarbete mellan ett flertal världskända organisationer så som FN:s Global Compact och Världsnaturfonden (WWF).

Fonder som rankar högt enligt Morningstars hållbarhetsbetyg. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsfrågor.

Utöver detta har vi under fliken Inspiration samlat blogginlägg, podcasts och videoklipp där vi pratar om hållbarhet och investeringar.

I tabellen³ nedan kan du se alla möjliga sätt att investera hållbart och hur stor påverkan de olika tillvägagångssätten har. Tabellen är framtagen av Konsumentverket.

Inga öppningskostnader eller fasta årliga avgifter

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.