Hoppa till huvudinnehållet

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

När får jag tilldelning i en IPO/börsintroduktion?

När man får veta om man fått tilldelning i en börsintroduktion eller inte är olika från gång till gång. Vanligast är att man får svar på eller kring första handelsdagen för det aktuella bolaget (detta datum brukar framgå i villkoren).

När du ansöker/tecknar aktier i en börsintroduktion får du sen fiktiv post i din depå som heter ”Ansökan” eller "OTA" (står för önskad/obetald tecknad aktie). Detta är ett bevis på att vi har ansökt om motsvarande antal aktier för din räkning och är ingen garanti för faktisk tilldelning.

Om du får tilldelning av aktier så kommer posten med ”ansökan/OTA” att rensas ut och ersättas med så många aktier som du fått tilldelat, antingen hela eller delar av det ansökta beloppet. Vid tilldelningsbesked kommer Nordnet att dra motsvarande belopp från ditt konto. Inget courtage betalas för teckning vid en IPO hos Nordnet.

Om du inte får tilldelning så kommer posten med ”ansökan/OTA” att rensas ut och inte ersättas med några aktier. Inga pengar dras heller från kontot.

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka