Hoppa till huvudinnehållet

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Vad är utländsk källskatt?

När du får utdelning från utländska bolag så behöver du dels betala skatt i Sverige (preliminärskatt), och dels i bolagets hemland (skattemässiga hemvist). 

Bolagets ursprungsland drar en skatt (utländsk källskatt). Den utländska källskatten är ofta 15% av utdelningsbeloppet, men kan variera från land till land. Källskatten redovisas i transaktionshistoriken i samband med att utdelningen bokas in på kontot.

Den utländska källskatten kommer dras oavsett vilken kontotyp aktierna förvaras inom. Ursprungslandet tar ingen hänsyn till om aktierna förvaras i en schablonbeskattad kontoform så som KF eller ISK.

Sverige har dubbelbeskattningsavtal med dryga 80-talet stater. Avtalet finns för att du ska slippa skatta dubbelt för samma sak (och för att motverka skatteflykt).

Eftersom att skatten på utdelning är 30 % i Sverige (vanlig AF-depå) har källandet (landet där aktien har sin hemvist) oftast rätt att ta ut 15 % enligt skatteavtal som Sverige har. Det förekommer andra procentsatser i olika skatteavtal.

Vissa länder tar trots allt ut en högre skatt på utdelning än de har rätt till enligt bestämmelserna i skatteavtalet (t.ex. Danmark och Norge) och då får man ansöka (själv om man har vanlig depå eller ISK, eller pensionsbolaget om man har KF) om den överskjutande skatten. Begäran om återbetalning ska göras hos deras skattemyndighet, eftersom Skatteverket inte kommer att avräkna mer än det som är överenskommet i skatteavtalet.
 

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm