Vilka bolag drabbas värst av en Brexit? Omröstningen närmar sig

Vilka bolag drabbas värst av en Brexit?

Den 23 juni går britterna till valurnorna för att rösta om ett vara eller icke-vara i den europeiska unionen. Finansiella marknader har visat på stora svängningar inför denna omröstning och många är de som varnar för stora negativa konsekvenser vid ett eventuellt utträde.

Men vad skulle en “Brexit” få för konsekvenser på sektornivå, är det banksektorn som är den stora förloraren eller finns det skäl att oroas över andra branscher? FinWire frågade allokeringsstrategen Jonas Olavi från Alfred Berg och Marek Ozana, kreditförvaltare på hedgefonden Trude, vad de anser i frågan.

Olavi ser framför sig att en Brexit skulle leda till ett svagare pund vilket skulle leda till att brittiska exportbolag gynnas, samtidigt menar han att inflation kommer “importeras”.

“Utifrån ett brittiskt perspektiv föreställer jag mig att en Brexit leder till ett svagare pund. Om så sker kommer exportbolagen att kunna passa på att ta marknadsandelar tills nya handelsavtal är på plats, vilket kommer ta några år. Omvänt gäller att ett svagt pund gör att inflation importeras, vilket urholkar köpkraften hos engelska konsumenter. Konsumentbolag skulle således kunna drabbas lite negativt, men samtidigt så kommer brittiska produkter att upplevas som relativt sett billigare än utländska jämförbara varor vilket motverkar någon större nedgång”, säger strategen.

“Finanssektorn kommer drabbas hårdast om det blir utträde”

Han menar vidare att den finansiella sektorn är den många fruktar kommer drabbas hårdast men samtidigt betonar Olavi att det mest handlar om kontraktutella frågeställningar, vid ett utträde.

“Vad de flesta befarar är att finansbolag kommer drabbas genom att man flyttar från London till andra europeiska finanscentra. Detta leder till ökade kostnader för finansbolagen, samt att en del affärer går via icke-engelska finansbolag”, säger Olavi och fortsätter:

“Man skall komma ihåg att det primärt handlar om en kontrakturell frågeställning. Vill man inte utnyttja EU:s kontraktsstatus får man förhandla fram nya. Att förfördela brittiska bolag är nog mest en våt dröm för antagonisterna och inte särskilt relevant i hur man skall se på brittiska bolags långsiktiga försäljningsmöjligheter. En Brexit kommer skapa en förhandlingsorkan som kommer dra ut i minst 2 år.”

“Överdriven oro”

Marek Ozana håller med om att oron för brittiska banker är överdriven och betonar också de kontraktuella frågeställningarna.

“Det finns ofta en oro över att en Brexit skulle leda till en katastrof för hela det brittiska banksystemet där scenarios som att de brittiska bankerna omedelbart skulle förlora rätten att verka i andra EU-länder eller att det skulle uppstå en kris vad avser finansiering för dessa banker skulle uppstå.”

“För det första skulle inte ett “lämna” innebära att nuvarande avtal rivs upp från dag ett. Dessa kommer vara intakta upp till två år. Därmed blir motparts- eller finansieringsrisker inte sannolika. För det andra kommer diskussionerna mellan EU och de brittiska bankerna ta lång tid och även innefatta banker globalt. Alla lösningar som görs möjliga för det globala banksystemet kommer innefatta också brittiska banker. Det är inte troligt att EU kommer utesluta det brittiska banksystemet från det europeiska, det ligger inte i EU:s intresse”, säger Ozana.

“Svenska bolagen som drabbas värst”

Olavi menar att det finns en rad svenska konsumentnära bolag med exponering mot Storbritannien som kan drabbas hårt vid ett utträde.

“Bland svenska bolag med mycket brittisk exponering finner vi Nobia (cirka 45 procent), Bulten (cirka 37 procent), Orexo (cirka 28 procent), Fagerhult (cirka 27 procent). Sammantaget finner jag 10 bolag med mer än 10 procent av sin försäljning i England. Så konsumentnära svenska bolag skulle potentiellt kunna drabbas om pundet försvagas kraftigt, antingen genom omräkningseffekter eller genom minskad försäljning.”

orexo
Orexo, ett av bolagen som tappat mycket senaste veckan.

Vilka bolag tror du drabbas värst av en Brexit? Kommentera gärna i kommentarsfältet nedan.

/Nyhetsbyrån Finwire, vars nyheter du kan följa på Shareville. Och @Finwire på twitter.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer