Vikten av direktavkastning i dagens lågräntemiljö?

Detta inlägg är marknadsföring.

En föråldrade folkmängd och förändrad livsstil  medför såväl utmaningar men också möjligheter framåt. Lär dig mer om vikten av direktavkastning i dagens lågräntemiljö.

Förändring i efterfrågan på inkomst

FN förutspår att närmare en av åtta personer kommer att vara 65 år eller äldre år 2055, och att procentandelen för de som är över 100 år kommer att mer än fördubblas.

Effekterna av att befolkningen blir allt äldre kommer att variera mellan olika regioner, men andelen personer som är 65 år eller äldre kommer att utgöra mer än en fjärdedel av Europas befolkning år 2055.

Fler pensionärer kommer att driva efterfrågan på inkomst (likviditet) när människor ska finansiera sin livsstil. Koncentrationen av pensionärer i Europa kommer också att öka pressen på den allmänna pensionsavsättningen, och kan betyda att människor måste bidra i högre utsträckning till sin pension.

Vikten av direktavkastning i lågränteläget

Låg avkastning på sparkapital betyder att investerare kan komma att behöva investera i tillgångar med högre risk för att generera en rimlig avkastningsnivå .

Faktum är att aktier är den enda tillgångsklassen där avkastningen i dag är högre än för tio år sedan, efter att hänsyn har tagits för inflationen.

I de fall där direktavkastningen återinvesteras kan den utgöra en viktig del av den totala avkastningen. Återinvestering av aktieutdelning skulle ha varit skillnaden mellan positiv och negativ avkastning på de europeiska och asiatiska börserna de senaste tio åren. Återinvestering av intäkter (direktavkastning) hjälper även investerare att på ett naturligt sätt jämna ut det genomsnittliga priset per andel när man går in på marknader, och bidrar till att minska effekterna av en ofördelaktig marknadstiming.

I takt med att aktierna blir dyrare blir intäktskomponenten (direktavkastning) av den sammanlagda avkastningen viktigare relativt sett. Med prisavkastning som väntas sjunka framöver kommer förmodligen återinvestering av utdelning relativt sett att bli en viktigare bidragande faktor för totalavkastningen.

I takt med att de strukturella drivkrafterna för investeringar för direktavkastning har ökat, har marknaderna svarat med ett ökat antal intäktsmöjligheter. Alternativa intäktsstrategier, såsom fastigheter eller instrument för infrastrukturskulder, har attraherat mycket kapital sedan 2014; bland annat genom att erbjuda inkomstinvesterare en relativt hög avkastning som inte är korrelerad till traditionella tillgångsklasser.

Alternativa inkomstkällor har visat sig vara särskilt viktiga i takt med att avkastningen på traditionella tillgångsklasser har sjunkit.

Centralbanksåtgärder innebär att de traditionella avkastningskällorna har utmanats, vilket har lett till att investerare nu får en högre direktavkastning på europeiska aktier än på högavkastande obligationer. Detta bör göra att investerarna blir mer försiktiga i hur de investerar för utdelning, speciellt vid en tidpunkt då centralbankerna stramar åt penningpolitiken.

Läs mer om hur du kan dra nytta av en fond som placerar dynamiskt i olika tillgångsslag, med fokus på direktavkastning!

Viktig information

Hänvisningar till specifika värdepapper skall inte tolkas som en rekommendation att köpa eller sälja dessa, utan är endast inkluderade som illustration.

Prognoser är inte en tillförlitlig indikator för framtida resultat.

Om inget annat anges härrör alla åsikter från Fidelity International. Den presenterade informationen behöver inte nödvändigtvis vara aktuell mer.

Fidelity International hänför till den grupp av företag som utgör den globala investeringsförvaltningsorganisationen som tillhandahåller information om produkter och tjänster i utvalda jurisdiktioner utanför Nordamerika. Denna information är inte avsedd för, och får inte ligga till grund för åtgärder av, personer i  USA.

Fidelity tillhandahåller endast information om sina egna produkter och tjänster, och tillhandahåller inga investeringsråd baserade på individuella omständigheter. Fidelity, Fidelity International, Fidelity International logotypen och F-symbolen är varumärken som tillhör FIL Limited.

Utgiven av FIL (Luxembourg) S.A., som är auktoriserat i Luxemburg och står under tillsyn av CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). SSL1803N05

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer