Var med och påverka Nordnets hållbarhetsarbete

Nordnet arbetar ständigt med att förbättra vårt hållbarhetsarbete för att möta kundernas förväntningar, vara en ansvarsfull arbetsgivare och säkerställa en hållbar affärsmodell. Vi genomför därför en undersökning i syfte att bättre förstå dina åsikter om Nordnets ambitioner inom hållbarhet.

Undersökningen består av frågor om Nordnets hållbarhetsarbete och vilka områden du tycker bör prioriteras på Nordnet när det gäller miljö-, socialt och ekonomiskt ansvar.

Undersökningen tar bara några minuter att besvara.

Dina svar är mycket uppskattade och kommer att ligga till grund för den kontinuerliga utveckling av våra tjänster och vårt hållbarhetsarbete.

Vänligen skicka in dina svar innan den 27 november.