Hoppa till huvudinnehållet

Vad är hållbara och smarta städer?

Detta inlägg är marknadsföring.

I åratal har investerare pratat om ”megatrender” i betydelsen tekniska, miljömässiga, sociala och ekonomiska förändringar som håller på att omforma vår värld.

Megatrender är ett sätt att konceptualisera vår tids största teman, såsom klimatförändring, teknisk innovation och förskjutning av ekonomisk makt.

När världen nu kämpar med att hantera coronaviruspandemin blir det allt tydligare hur globala krafter kan överskrida nationella gränser. Bland investerare har detta gett upphov till frågor om vilken strategi som är bäst om man vill ligga steget före i en värld i ständig förändring.

Här lyfter vi fram en av de globala megatrenderna vars betydelse har ökat under pandemikrisen. Denna megatrend representerar ett hållbart investeringstema som kommer spela stor roll för framtiden.

Från megatrend till investeringstema

Med urbanisering avses att miljontals människor runtom i världen varje år flyttar från landsbygd till mindre och större städer och hur detta påverkar miljön, folkhälsan och infrastrukturen.

Det går knappast att överdriva den betydelse som städer har i modern tid. Över hälften av världens befolkning bor i städer1. Där förbrukas två tredjedelar av all energi och där genereras 70 % av växthusgaserna2. Städer är också betydligt mer tätbefolkade än landsbygd och mindre orter, vilket får konsekvenser för folkhälsan i form av föroreningar och sjukdomar.

I takt med att städerna och deras miljöpåverkan växer blir det allt svårare för dem att vara hållbara och säkra för sina invånare. Företag som utvecklar innovativa lösningar som svar på urbana utmaningar har därför goda möjligheter till snabb tillväxt, särskilt med tanke på att det redan nu finns 33 megastäder med över 10 miljoner invånare3i världen.

Megatrenden urbanisering innebär att det blir allt viktigare med alla typer av smart stadsteknik – från adaptiva lösningar för trafikhantering och gatubelysning till temperaturtester och cykeldelning.

1McKinsey Global Institute, juni 2018, Smart Cities: digital solutions for a more livable future
2C40 Cities, https://www.c40.org/why_cities
3United Nations, The World’s Cities in 2018, https://www.un.org/en/events/citiesday/assets/pdf/the_worlds_cities_in_2018_data_booklet.pdf

Smarta städer: Om att anta utmaningen med en ökad urbanisering

Mycket kan göras för att förbättra städernas infrastruktur och göra dem bättre rustade för nya utmaningar. Med hjälp av smarta miljö-, vatten- och avfallslösningar utrustade med sensorer och analysverktyg är det till exempel möjligt att spåra konsumtion, upptäcka läckor, hantera avfall och kontrollera vattenkvalitet.

Smarta energilösningar bidrar till en bättre hållbarhet och minskar städernas energiförbrukning genom bland annat smarta mätare, dynamisk elprissättning och automatiserade gatubelysningar. Hit hör också verktyg för att övervaka och förändra hur vi männsikor hanterar externa risker.

Tack vare tekniken kan människor som bor i städer också få ett säkrare och mer hälsosamt liv. I början av 2020 började den kinesiska regeringen använda drönare för att övervaka gatorna i Wuhan, själva epicentrumet för coronavirusutbrottet, och uppmanade invånarna att använda munskydd för att minska virusspridningen4.

Sydkorea är som bekant världsledande när det gäller teknik för smarta städer. Där används bland annat systemet Smart City Data Hub för kontaktspårning – en av förklaringarna till att landet varit framgångsrikt i hanteringen av coronaviruset.

Enligt Lukas Neckermann, författaren bakom ”The Mobility Revolution” och ”Smart Cities, Smart Mobility”, kommer myndigheter runtom i världen nu att rikta blickarna mot de städer som varit bäst på att hantera pandemikrisen och lära sig av dem i framtiden5.

4Wall Street Journal, maj 2020, https://www.wsj.com/video/china-deploys-drones-citizens-and-big-data-to-tackle-coronavirus
5 Kommentarer från Lyxor ETF:s Live Thematic ETF Virtual Masterclass den 6 maj 2020

Hur smarta städer kan förbättra vår livskvalitet

Emergency response timesResponstid i nödsituationer
FatalitiesDödlighet
Commute timePendlingstid
Disease burdenSjukdomsbörda
Greenhouse gasesVäxthusgaser
Water consumptionVattenförbrukning
Low estimateLåg uppskattning
High estimateHög uppskattning

Källa till diagram: McKinsey Global Institute, juni 2018, Smart Cities: digital solutions for a more livable future

Om att investera för att ligga steget före

Vi har tittat på hur ett brett globalt skifte som urbanisering kan leda till intressanta investeringsmöjligheter om vi identifierar de företag som framgångsrikt antar utmaningen.

För smarta städer handlar detta om så mycket mer än bara teknik. Hela värdekedjan som uppstår genom temat måste ingå för att fånga upp hela potentialen. Det betyder i sammanhanget att traditionella industriföretag, transportfirmor och allmännyttiga företag omfamnar själva grundprinciperna med smarta städer och anpassar sina produkter och affärsmodeller utifrån dessa.

Lyxor har antagit utmaningen att skapa en vetenskapligt baserad investeringsprodukt med fokus på värdekedjan för smarta städer, men också andra viktiga teman som uppstår ur megatrender.

Vi har skapat och lanserat ett antal olika tematiska ETFer med MSCI-index. Dessa index använder datavetenskapliga tekniker för naturlig språkbearbetning (NLP) för att identifiera lämpliga företag inom varje tema och fånga upp hela dess värdekedja. Ett team av tematiska experter från MSCI ger dessutom värdefulla uppdateringar om hur varje tema har utvecklats på årsbasis. Med hjälp av ESG-screening (miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning) tar vi också ett gemensamt ansvar för en hållbar utveckling.

De investeringsteman som uppstår genom megatrender fokuserar inte på kortsiktiga resultat eller de senaste BNP-siffrorna – de handlar om strukturella förändringar som kommer påverka utvecklingen under åratal och decennier framöver.

Bra att veta om ETF:er
En börshandlad fond är en korg med värdepapper som kan bestå av aktier, obligationer, råvaror eller en kombination av dessa och är utformade för att följa ett underliggande index. Börshandlade fonder erbjuder de bästa attributen hos två populära tillgångar: De har diversifieringsfördelarna som vanliga fonder har samtidigt som man får lättheten med hur aktier handlas då de är noterade på börsen där de handlas hela dagen.

ETF kommer från engelskans ”Exchange-Traded Fund” som översatt till svenska blir börshandlad fond och den handlas på en börs precis som aktier. Priset på en ETF förändras löpande under hela handelsdagen då andelarna i fonden köps och säljs direkt över marknaden. Detta skiljer sig från vanliga fonder, som inte handlas på börs, utan vanligtvis endast handlas en gång per dag efter det att marknaderna stängs.

Här hittar du de mest populära ETF:erna just nu.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer. Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer