Trendbrott eller inte? Förvaltare kommentarar

Drygt två tredjedelar av de svenska storföretagen har rapporterat bättre resultat än analytikernas förväntningar. Under två dagar fick stormen kring Donald Trump och hans valkampanjs rysskontakter börsen att falla med 2,4 procent. Vad händer nu? Finwire frågade några förvaltare bland annat hur de ser på värderingen av börsen och om något särskilt sticker ut som extra intressant.

 

Enligt en tidigare sammanställning som nyhetsbyrån gjort visade medianföretaget på OMXS30 9 procent högre vinst än konsensus i första kvartalet.

Det har nog inte undgått någon att den senaste tidens låga volatilitet och stadiga börsuppgång bröts under två dagar i och med stormen kring Donald Trump. Nyligen uppgav sittande och tidigare amerikanska tjänstemän att Trumps valkampanj hade kontakt med Ryssland vid minst 18 tillfällen. Några bevis på felaktigheter eller maskopi hade dock inte påträffats. Uppgifterna kan dock öka pressen på Trump och hans assistenter att komma med en fullständig redogörelse för FBI och kongressen om samspelet med ryska tjänstemän och andra med länkar till Kreml under och omedelbart efter det amerikanska presidentvalet.

Under fredagen återhämtade sig OMXS30 sig med en uppgång på drygt 0,7 procent, en timma före stängning.

 

“Minskar risken i portföljen”

 

“Fokus just nu för oss är huruvida vi ser ett trendbrott eller ej. Vissa av våra modeller börjar visa på lite överhettning och vi har på grund av detta tagit ner risken i portföljen något”, kommenterar Markus Linnes på Eligo fonder.

Han tillägger att kommande data får visa om det är något de ska fortsätta med eller inte, men att de nu ser lite försiktigare på framtiden än vad de gjort tidigare.

“Aktier vi tycker är intressanta finns bland annat i läkemedelssektorn med bolag som Astra och Getinge”, avslutar han.

Lars-Erik Lundgren, ansvarig förvaltare Aktie-Ansvar Sverige betonar den starka rapportsäsongen men nämner Ericsson som undantag där det finns bolags- och branschspecifika problem.

“För första gången på länge såg vi ett synkroniserat konjunkturlyft i världen där såväl USA som Europa och Asien bidrog. Tillsammans med interna kostnadsbesparingar i exempelvis Volvo, Sandvik och SKF steg marginalerna väsentligt. Generellt har prognoserna för 2017 skrivits upp efter första kvartalet”, skriver han bland annat.

Att rapportperioden blev så starkt, både i absoluta och relativa termer anser Jonas Olavi, nordisk chef över taktisk tillgångsallokering på Alfred Berg, beror på två faktorer: dels att låga lagernivåer tillsammans med en förbättring i efterfrågan fick ett stort genomslag på vinsten, men även att analytikerna inte hade höjt förväntningarna i samma utsträckning trots tidigare tendenser på en ökad efterfrågan.

 

“Fler bra kvartal väntar”

 

Om det synkroniserade konjunkturlyftet: “Till och med bland tillväxtmarknaderna fanns det ljuspunkter, men framförallt från Europa. Och för svenska bolag är Europa den viktigaste marknaden, vilket innebär att det med stor sannolikhet vankas ett par bra kvartal, både relativt och absolut”.

“Industri, sällanköp och dagligvaror bör gynnas…”

Han utvecklar: “Industribolagen är de som kanske är mest intressanta på sikt givet den förbättrade konjunkturen, men kortsiktigt har de kanske gått väl starkt och en paus eller rekyl vore önskvärt. Den andra gruppen bolag som bör fortsätta gynnas är de mer konsumentnära bolagen, sällanköp och i viss mån dagligvaror.”

 

“…men även banker”

 

Han tror att även bankerna kommer att leverera stabilt stigande vinster. “Trots minusräntor har de lyckats pressa upp bolånemarginalen till historiskt höga nivåer. Dessa kan förvisso minska om räntorna till slut börjar stiga, men ett högre ränteläge är mer gynnsamt för bankerna än en osedvanligt hög boräntemarginal”.

Om den amerikanska tillväxten inte tar fart i närtid kan farhågor väckas kring styrkan i konjunkturen, alltså om Trump får fortsatt svårt att genomdriva sin ekonomiska politik.

 

“Svårtytt om Kina”

 

Olavi menar att även den kinesiska konjunkturpolitiken är svårtydd med makthavare som trycker på både broms och gas: “Många bedömer att den kinesiska tillväxten mattas något under andra halvåret, vilket innebär att den fina starten på börsåret kan komma att prövas”.

Hans råd är helt enkelt att hänga med i nyhetsflödet och att sprida placeringarna över flera tillgångsslag och flera olika aktier och marknader.

“Sommarhalvåret brukar innebära lugnare utveckling, och inte så sällan lite nedgång. Men man bör inte vara så orolig för det då den underliggande tillväxten faktiskt ser bättre ut än på länge och i en sådan miljö bör aktier utvecklas väl”, avslutar han.

Finwire
Finwire
Nyhetsbyrå

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer