Hoppa till huvudinnehållet
Den webbläsare du använder stöds inte längre. Klicka här för att se vilka rekommenderade webbläsare som stöds.

Tankar om storbolagsaktier

Analytikerna oense om aktiernas framtid

TeliaSonera, H&M och Volvo är tre aktier som har en enorm ägarspridning och tillhör de vanligaste i svenska sparares aktieportföljer. TeliaSonera och H&M har varit med på listan över de mest köpta och sålda aktierna med Volvo istället varit en trogen aktie på säljsidan senaste året. Men Volvo-aktien är trots allt den aktie som gått bäst senaste halvåret men dessförinnan var utvecklingen desto svagare.

De tre bolagen verkar förvisso inom helt skilda branscher och en jämförelse dem emellan blir därav orättvis. Det som däremot är extra intressant är att analytikernas åsikter om dessa bolag skiljer sig kraftigt åt. Skaran är jämt fördelad bland de köp-, behåll- och säljrekommendationerna som ges för tillfället. Nedan presenterar jag hur du som sparare kan tänka och hur du kan förhålla dig till analytikernas prognoser. Ge gärna dina kommentarer om aktierna längst ned.

TeliaSonera – Sveriges mest ägda aktie

TeliaSonera är på aktiemarknaden ett defensivt bolag som inte hängt med börsens index i övrigt oavsett om vi mäter på ett, tre eller fem års sikt. Hittills i år har aktien stigit med nästan tio procent jämfört med Stockholmsbörsens ca 15 procent. Det är bara den senaste månaden som TeliaSonera har överpresterat gentemot index. Att aktien ändå varit med bland de mest köpta beror förmodligen på den stabila och höga utdelningen som just nu innebär en aptitlig direktavkastning kring 5,5 procent.

TeliaSonera släppte sitt bokslut den 29 januari tidigare i år och redovisade ett resultat som var något under marknadens förväntningar. I bokslutet meddelades att föregående års utdelning på tre kronor per aktie behålls även detta år. Som tidigare nämnt är detta ett bolag som privatspararna har delade meningar om. Bolaget har förekommit på både köp- och säljsidan över de mest handlade aktierna det senaste halvåret. Men det är inte bara privatsparare som är oense om aktien är köpvärd eller ej. Även analytikerna har skilda åsikter. I nuläget är det sex analytiker som rekommenderar köp, sju  har behåll samt nio som har säljrekommendation enligt SME Direkts sammanställning. Sammantaget en liten övervikt för säljsidan. Därav är det intressant att se hur de olika prognoserna skiljer sig åt.

Från fjolårets vinst på 3,35 kronor per aktie är den genomsnittliga prognosen att den ska växa till 4,04 kronor per aktie, en ökning med ca 20 procent. Men bland analytikerna sprider sig prognoserna inom intervallet 3,45 till 4,42 vinstkronor per aktie, ett ganska stort spann med tanke på bolagets relativa vinststabilitet historiskt. I nuläget handlas aktien till P/E 16,2 medan den 12 månaders framåtblickande prognosen ger P/E 13,16 baserat på snittprognosen.

Analytikers rekommendationer, SME Direct

Anledningen till de olika åsikterna om möjlig vinsttillväxt finns sannolikt i frågan kring prispressen på tele- och bredbandstjänster och även på antaganden om TeliasSoneras aggressivitet när det kommer till expansion i Euroasia. TeliaSoneras höga direktavkastning lockar förmodligen många som inte ens har en positiv syn om bolagets framtid eftersom bara utdelningen kan kompensera för kursfall om 2-3 procent och ändå uppfattas som en hygglig placering i nollräntesamhället.

Personligen har jag länge haft en positiv inställning till TeliaSonera-aktien. Den har faktiskt ingått i min privata portfölj som ett defensivt inslag i en annars väldigt småbolagstung förvaltning. För mig var det den stabila och höga direktavkastningen som lockade. I ett tidigare inlägg där jag redogjort för vilken betydelse utdelningen har på avkastningen kan vi se att denna aktie som av vissa anses som tråkig och inte alls hängt med index, men med återinvesterad utdelning har den presterat väl givet risken. Dock valde jag att sälja av aktien för två månader sedan då jag blev intresserad av mer offensiva placeringar och behövde frigöra kapital. Jag vidhåller ändå fortfarande att det är en stabil aktie som jag förmodligen kommer att återvända till i framtiden.

H&M – börsens bästa kvalitetsbolag?

H&M är ett bolag som många förknippar med kvalitet – och kvalité är alltid dyrt. Aktien är en favorit bland många privatsparare. I år har aktien stigit med åtta procent och de senaste sex månaderna med drygt 15 procent. När bokslutet kom i slutet av januari reagerade marknaden ljummet och aktiekursen förändrades inte nämnvärt. Försäljningssiffrorna för både fjolåret och hittills under 2015 har varit mycket starka men detta har även legat i analytikernas förväntningar.

Bland aktuella köp- och säljrekommendationer finner vi att bland de 27 analytikerna som SME Direkt hänvisar till, så har 6 stycken köp-, 10 stycken behåll- samt 11 stycken ger säljrekommendation. Således råder det även här delade meningar kring om bolagets aktie är fullvärderat eller inte och hur man H&M kommer att infria kommande förväntningar. Idag värderas bolaget till P/E 29 på föregående års vinst 12,07 kronor per aktie. Den framåtblickande prognosen ger ett snitt på  P/E 25,95 vilket ligger över det historiska P/E-spann om 18-24 där aktien normalt handlats. Vinsten beräknas alltså öka rätt rejält, men den höga värderingen får många analytiker att avskräckas.

Analytikers rekommendationer, SME Direct

Tisdagen den 24/3 släppte H&M sin kvartalsrapport. Eftersom försäljningssiffrorna redovisas månadsvis så var marknaden beredd på en bra försäljningsökning, men rapporten lyckades ändå överraska positivt. Men den starka dollarn förstörde feststämningen och aktie föll på en annars stark rapport. Dollarns negativa påverkan kommer vi däremot först att se i framtida rapporter. Nedan presenterar jag ett diagram för hur H&M:s försäljning per kvartal har sett ut från och med 2010 till och med den senaste kvartalsrapporten. Väldigt starka siffror som synes men ändå handlas aktien ner på oro inför framtida lägre marginaler.

Min syn på H&M är att bolaget genomsyrar kvalité vilket återspeglas tydligt i värderingen. Det kommer förmodligen alltid att vara dyrt att köpa in sig i aktien och bara stor marknadsoro skulle kunna få aktien att dala så att värderingen blev under P/E 20. Jag har valt att inte ha H&M i min portfölj eftersom jag istället föredrar mindre bolag med en stark finansiell historik som har potential att bli upptäckta av marknadens större investerare med tiden. Inom denna kategorin har inte H&M kvalat in för mig, men skulle värderingen sjunka kan det absolut vara ett alternativ. När tycker ni det är läge att köpa in sig i aktien?

Volvo

Volvo är ett bolag som privatsparare på Nordnet för tillfället väljer att sälja av i sina aktieportföljer. Detta trots att bolaget de senaste sex månaderna gått bättre än Stockholmbörsens storbolagsindex med sina nästan 30 procent jämfört med ca 20 procent för OMXS30. Idag står aktien i ca 101 kronor och detta är ungefär detsamma som man betalade för 3 år sedan. Sedan dess har aktien pendlat mellan 73-103 där fjolåret var extra tungt. Ofta ser vi, precis som i Volvos fall att privatsparare väljer att sälja aktier som gått bra den senaste tiden för att vikta över till aktier som sjunkit i förhoppning om att de ska vända uppåt igen.

De senaste åren har varit tunga år för Volvo resultatmässigt. Med hänsyn till de blygsamma resultaten har de initierat ett besparingsprogram som ska ge full helårseffekt under 2016. Något som mottagits med blandade åsikter. I sitt bokslut som släpptes den 5 februari visade man att detta program fullföljs enligt plan och i kombination med en starkare dollar samt väldigt stark tillväxt i Nordamerika gav detta en starkare tilltro för framtiden. Därtill väntas en tillväxt i den annars svaga Europeiska marknaden.

Bland privatspararna dominerar som sagt säljarna trots att aktien fortsatt uppåt, men tittar vi på analytikernas åsikter råder det istället delade meningar. Sju analytiker tror att det är köpläge medan åtta och nio tror på sälj respektive behåll. Anledningen till de varierande rekommendationerna är skillnaden i vinstförväntan. Den mest optimistiska analytikern tror på 6,09 kronor i vinst per aktie för helåret 2015 medan den mest negativa tror på 4,19 kronor i vinst per aktie. Även om det är en stor förbättring från dagens nivå på 1,03 vinstkronor per aktie finns så är den stora spridningen något som kan skapa stora rörelser – oavsett utfall. 

 
 
 
 
Analytikers rekommendationer, SME Direct

Som ni kan se på Shareville är Volvo inget bolag som ingår i min portfölj och anledningen är främst att jag vill se en vinststabilitet, och vinsttillväxt som jag inte i dagsläget kan finna i Volvo. Med det initierade sparprogrammet har de säkert något bra på gång men i nuläget hoppar jag inte på tåget innan jag kan se att lönsamheten är tillbaka på högre nivåer. Säkerligen missar jag ett antal procent i avkastning, vilket redan synts i kursgrafen på kort sikt, om de lyckas vända på skutan men sådan är min långsiktiga investeringsfilosofi. Sedan delar jag Simon Blechers syn: det är närmast provocerande att Volvo som världens största lastvagnstillverkare inte kan tjäna mer pengar! Vågar ni hoppa på tåget redan nu?

Gör din egen analys

Det här var bara några tankar från min sida. Du bör själv göra din egen analys innan du gör några köp eller försäljningar – det är nämligen ingen annan som kommer att ta ansvar för din avkastning.

Analyshälsningar

Günther Mårder – som du kan följa på Twitter här.

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier och fonder gett historiskt god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning.

Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer. Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
6 Kommentarer
Äldst
Nyast Mest gillade
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer
Anonym
Anonym
2015-03-31 20:49

Hej Günther! Intressant läsning som vanligt! Fråga till #sparpodden: När alla ändå småpratar om bubbla hela tiden är man ju sugen på att investera i stabila aktier med bra utdelning vilket jag gör i svenska bolag just nu. När jag dock ville kika på vad Apple ger i direktavkastning hittade jag ingen info men kollade då på Yahoo finance som du tipsat om tidigare. Tanken slog mig då för att göra jobbet enkelt för mig – skulle vi lyssnare kanske få höra på vilka utdelningsaktier som är populära på utländska marknader? Alltså, våra Telia, HM etc – vilka är de… Läs mer »

Anonym
Anonym
Svara till  Anonym
2015-04-08 22:52

Hej Ajis,

Utdelningar är verkligen något som lockar sparare med nuvarande ränteläge. Detta är intressant fråga som jag tar med mig till framtida avsnitt av #sparpodden.

Utdelningshälsningar

Günther Mårder

Anonym
Anonym
2015-04-02 11:23

Hej Jan och Ghunter, Hej jag kan vara ett intressant case för #sparpodden skulle vara roligt att höra era tankar kring detta. Jag vet att det blir lite långt men det blir intressant, tro mig. Jag är 28 år civilekonom som jobbar med försäljning. Jag har en fast lön på 40 k och en löpande provision som kommer in varje månad. Övrigt kapital: 200k sparkonto. 50k HSB Swedbank. 80k Nordenet ISK. Vad jag gjorde för två år sedan var att jag skrev upp mig på en nyproduktionslägenhet i Roslagstull. Villkoren var följande. 2 år innan inflytt så var det visning,… Läs mer »

Anonym
Anonym
2015-04-04 09:11

Det skulle vara spännande att se vad du har i portföljen. Skriv gärna om det.

Anonym
Anonym
Svara till  Anonym
2015-04-08 22:49

Hej Magnus,

På Shareville redovisar jag min portfölj som återspeglar mina största privata aktieinnehav från 7 olika depåer. Alla mina privata innehav vars värde överstiger 7,5 procent av mitt totala värdepapperssparande finns med (exklusive aktieinnehavet i Nordnet).Där skriver jag också motiveringar varför jag köper eller säljer en aktie. Dessutom tycker jag att fler ekonomiska tyckare borde redovisa sitt eget sparande vilket skapar en större trovärdighet i rekommendationer.

Sharevillehälsningar

Günther Mårder

Anonym
Anonym
2015-04-09 22:20

Hej du! Har börjat lyssna igenom avsnitt av sparpodden (gillar den deluxe), pluggade också på HHS och är inne på att dra igång med aktier (är 27, så läge att börja förvalta lönen lite vettigt) – tänkte höra ifall ni inte skulle kunna gå igenom hur man kollar på företag? Hur kommer man fram till riktkurs och på så sätt om man tycker aktien är för dyr eller köpvärd? Hade varit himla intressant! Eller om du orkar punkta upp här i comments-fältet? 🙂