Ta rygg på vinnaraktierna- investera i momentumaktier

Detta inlägg är marknadsföring.

Den nya fonden Alfred Berg Nordic Equity Momentum tar fasta på vad vi anser är en av aktiemarknadens mest intressanta anomali, nämligen momentum. Förvaltare är Jonas Olavi, ansvarig för Alfred Bergs nordiska taktiska allokeringsteam.

Fonden syftar till att kombinera det bästa av två världar i form av fundamental och teknisk analys. Den fundamentala analysen tar fasta på en så kallad faktorpremie som i detta fall utgörs av momentum. En faktorpremie kan sägas vara en anomali i marknaden som man med ett systematiskt förhållningssätt kan utnyttja till sin fördel, därmed är också tanken att man över tid ska kunna överavkasta marknaden.

Vad menas med momentum?

Med momentum menas bolag som ökar sina vinster över tid, som lyckas slå förväntningarna och som därmed belönas med stigande vinstestimat och oftast stigande kurser.

Att denna faktorpremie fungerar har med beteendevetenskapliga anledningar att göra. Det tar helt enkelt olika lång tid för information att sjunka in i marknadsprissättningen. Denna premie går att påvisa och utnyttja på, i praktiken, världens samtliga marknader. Den har dessutom gått att påvisa sedan åtminstone 1927. Alfred Berg har valt att fokusera på Norden i den nya fonden.

Så väljs aktierna ut

Aktieurvalet baseras på att vinnaraktier tenderar att fortsätta att prestera bra under en längre tid medan förloraraktier tenderar att fortsätta underprestera under längre tid. Fondens modell försöker identifiera vinnaraktierna.

För att identifiera vinnarna rangordnas bolagen utifrån en rad faktorer så som vinsttillväxt (stiger vinsterna?), rapportstyrka (slår bolaget förväntningarna?), prognosrevideringar (höjer analytikerna prognoserna?), vinstrevidering, försäljningsrevidering, målkursrevidering och relativ styrka (uppvisar aktien styrka mot jämförelseindex?)

För vem passar Alfred Berg Nordic Equity Momentum?

För de som bygger bredare portföljer kan fonden fungera som en byggkloss då momentum som faktor har låg eller negativ korrelation med andra kända faktorpremier. Risken i fonden ligger dock i den övre delen av riskspektrat (6 av 7) och passar därför bäst för de som har en investeringshorisont överstigande fem år.

Handla fonden hos Nordnet här

Text: Alfred Berg

Detta är ett marknadsföringsmaterial av Alfred Berg Kapitalförvaltning AB. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. De tillgångsslag som fondens medel får placera i är överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar, derivatinstrument samt på konto i kreditinstitut. Alfred Berg reserverar sig för eventuella fel i informationen. Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.

Nedanstående tabell återspeglar skribentens eventuella intressen i instrument omnämnda i blogginlägget.

Placering Egen position Andra finansiella intressen Andra intressen som påverkar objektiviteten Ansvarig för rekommendationen
Alfred Berg Nordic Equity Momentum nej ja

Alfred Berg är ett fondbolag med fonder på Nordnet plattform. Blogginlägget är utarbetat av dem, och publicerat av Nordnet. Blogginlägget ska ses som marknadsföring, samtidigt som vi hoppas att det är både utbildande och inspirerande för dig som läser detta.

nej

Alfred Berg

Information: Denna investeringsrekommendation sprids oförändrad av Nordnet Bank som står under tillsyn av Finansinspektionen. Investeringsrekommendationen har inte utformats enligt kraven I de lagar och författningar som fastställts för att främja investeringsanalysers oberoende och investeringsrekommendationen har inte omfattats av några förbud mot handel före spridningen. Investeringsrekommendationen utgör inte en investeringsanalys utan ska betraktas som marknadsföring. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
1 Kommentar
Äldst
Nyast Mest gillade
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer
Anonym
Anonym
2017-08-21 21:51

Otydligt. Och vad är målsätningen