Stigande räntor inte största hotet

Svenska riksbanken behåller styrräntan oförändrat låg, men i USA går spekulationerna kring när centralbanken ska höja igen. Jag är mer bekymrad över deflationshotet än för stigande räntor.

I veckan som gick lämnade riksbanken styrräntan oförändrad på -0,5 procent och räntehöjningarna verkar långt borta. Inflationen lyser fortfarande med sin frånvaro och svenska statspapper på upp till fem år har alla negativ ränta. I Tyskland föll nyligen tioårsräntan ned under nollstrecket, så det är ett utbrett fenomen.

När kommer nästa räntehöjning från Fed?

I USA är läget lite annorlunda, där går debatten het om när centralbanken Federal Reserve ska göra nästa räntehöjning. Många befarar att en fortsättning kommer innebära slutet på den nuvarande uppgångsfasen på börsen och början på sämre börstider. Själv är jag inte oroad över eventuellt stigande räntor, tvärtom är det en del av mitt positiva börsscenario som jag skrivit om tidigare (se tidigare inlägg Planen för hösten). Det normala förloppet enligt min erfarenhet är att räntor och börs stiger samtidigt mot slutet av en konjunkturfas, såsom exempelvis under perioden 2004-2007 (se bifogad graf över den amerikanska börsen och styrräntan).

 

fedfunds20160916

 

Jag är mycket mer bekymrad för motsatsen, att räntorna inte stiger och att vi istället fastnar i en deflationsspiral. Det är ett scenario som på sikt inte är positivt för börsen och risktillgångar. Dagens situation är som jag ser det inte hållbar utan rådande räntenivåer är tecken på att något är fel. Det kommer med all sannolikhet att rätta till sig och normaliseras, men frågan är hur vägen dit ser ut.

Tvivel och rädsla bakom räntetrend

Som jag ser det finns två tolkningar och av de låga räntorna och frånvaron av inflation. Den välvilliga tolkningen är att Sverige och stora delar av världen fortfarande lever i tvivel och rädsla kring konjunkturutvecklingen och världsekonomin. Företag och privatpersoner håller igen på kostnader och investeringar, vilket bidrar till svag efterfrågan och låg inflation. Mycket kapital söker sig till säkra placeringar, som exempelvis statsobligationer. Det bidrar till att pressa ner räntorna, centralbankerna bidrar också aktivt till detta genom stödköp och marknadsinterventioner. I ett positivt scenario är det här övergående fenomen och så småningom kommer det att lossna och en riktig högkonjunktur tar vid. Stigande räntor och höjda inflationsförväntningar är en naturlig del av ett sådant scenario.

Tecken på underliggande problem

Den mer dystra tolkningen är att räntetrenden och inflationsläget är tecken på massiva underliggande deflationstendenser som obevekligen tränger sig på. I detta scenario har låga räntor och massiva stimulanser bara hållit ekonomin tillfälligt under armarna och inte löst underliggande problem. Försöket att hålla upp ekonomin konstgjort är dömt att misslyckas då jämvikt råder på lägre prisnivåer och lägre efterfrågan. Priser måste ned och ekonomin måste krympa för att få ny jämvikt där utbud och efterfrågan är i balans. Vägen dit går via en lågkonjunktur som kommer att pressa ekonomin och sänka tillgångspriser på bred front.

Som huvudscenario har jag alltjämt ett positivt förlopp där de senaste årens börsuppgång följs av en tydlig högkonjunktur. Jag förväntar mig att USA kommer att visa vägen och att övriga världen följer efter. Så att USA har gjort en första räntehöjning och börjar fundera på fler är i grunden positivt. De korta amerikanska marknadsräntorna har under det senaste året indikerat förväntningar på en fortsättning för räntehöjningarna och marknaden brukar ha rätt. Hoppet om ett positivt scenario lever enligt min mening och stigande räntor är inte det största hotet.

/Roger Jansson förvaltningsansvarig Nordnet

Private Banking-bloggen
Private Banking
Private Banking-bloggen

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer