Hoppa till huvudinnehållet

Var klimatsmart – investera fossilfritt och gör skillnad

Detta inlägg är marknadsföring.

Världen står inför stora utmaningar till en hållbar ekonomi och efterfrågan på hållbara investeringar ökar stadigt. Det som länge varit en nischmarknad har nu en tillväxt som är dubbelt så hög som branschgenomsnittet. Men går det verkligen att både vara en ansvarsfull placerare och samtidigt tjäna pengar? Vilka bolag ingår då i fonderna och kan fonderna fortfarande vara indexnära? Vi menar att det går alldeles utmärkt.

Vårt uppdrag som hållbar kapitalförvaltare är att identifiera företag där hållbarhet är en källa till innovation och drivkraft för ekonomisk utveckling. Hitta vinnarna som vill vara en del av en hållbar samhällsutveckling samtidigt som de tjänar pengar.

Drivkraften att göra skillnad och möta en ökad efterfrågan har gjort att vi tagit fram ett helt nytt hållbarhetskoncept. Vi kallar det SPP Plus och i konceptet ingår SPP Tillväxtmarknad Plus, SPP Global Plus och SPP Sverige Plus.

Miljarder till framgångsrik förvaltning
Det nya SPP PLUS-konceptet har tagits emot mycket väl på marknaden. Idag har vi närmre 10 miljarder kronor i de tre fonderna. Det första året var väldigt framgångsrikt för samtliga fonder, men framförallt för SPP Global Plus, som har fortsatt att leverera bra även under första kvartalet 2017. Stor del av framgångarna kan kopplas till att oljepriset har stabiliserat sig och sedan fallit, vilket gjort att de energibolag som vi inte äger har gått sämre än index samtidigt som bolagen i SPP Global Plus har gått bättre än index.

Hållbara och indexnära
Fonderna i PLUS konceptet är indexnära, samtidigt som de integrerar hållbarhetsaspekter och är fossilfria.* Men hållbarhetskriterierna stannar inte där, fonderna väljer även bort de bolag som har högst Co2-avtryck. Sedan styrs kapitalet om till bolag som har lågt avtryck och som kommer högt i vår hållbarhetsrating. I hållbarhetsanalysen rangordnar vi bolag utifrån hur väl de är positionerade för globala trender, verksamhet/drift samt deras finansiella stabilitet.

Ett exempel på en bransch som inte exkluderas på fossila kriterier men som ändå inte kvalar in i fonderna är cementproducenter. Vid cementtillverkning går det nämligen åt stora mängder energi som oftast kommer från kol. De bidrar till att släppa ut nästan lika stora mängder Co2 som ett kolkraftverk.

Eftersom vi väljer bort flera hundra olika bolag har vi i SPP Global Plus lyckats minska Co2-avtrycket med 75 % jämfört med index.

Förnybar energi och lösningar på framtidens klimatutmaningar
Framtiden kräver energi men eftersom fonderna inte innehåller fossil energi, är frågan vad de innehåller istället? Till skillnad från aktivt förvaltade fonder är inte målet att förutse vilken enskild teknik som blir dominerande i framtiden. För att sprida riskerna investerar fonden istället i många olika tekniker, exempelvis i vindkraft, vattenkraft, solenergi och bergvärme.

Förutom förnybar energi investerar fonden också i andra bolag som har lösningar på framtidens hållbarhetsutmaningar. Ett sådant företag är Nibe, vars värmepumpar är ett mer energieffektivt alternativ för att värma upp byggnader. På temat återvinning kan nämnas två stålproducenter, Schnitzer Steel Industries och Sims Metal Management som återanvänder gammalt stål men även i Tomra, ett norskt företag som tillverkar pantautomater för burkar och flaskor.

Tack vare fondernas bredd kan fonderna satsa på ny ”grön” teknik och en mängd hållbara bolag samtidigt som risken hålls nere. Resultatet är tre fonder som kombinerar ambitiösa hållbarhetskriterier med den traditionella indexfondens fördelar som låga avgifter och god riskspridning.

Så var klimatsmart – investera fossilfritt och gör skillnad!

Mer om PLUS fonderna och vilka hållbarhetskriterier som gäller på SPPs hemsida. 

Handla dem hos Nordnet här.

Det finns en rad mätningar över hur hållbara bolag är. En av de mest prestigefyllda är Global 100 som varje år görs av mediebolaget Corporate Knights. År 2017 kom SPP/ Storebrand på andra plats efter Siemens av världens mest hållbara bolag och är därmed världens mest hållbara pensions- och försäkringskoncern. Inom SPP/Storebrandkoncernen har hållbara investeringar med god avkastning till låg kostnad, länge varit ett fokus. Redan 1995 startade man ett internt hållbarhetsanalysteam och idag har koncernen en hållbarhetsstandard som alla deras fonder måste följa.

* Storebrandstandard – innebär bland annat att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella lagar och regler samt bryter mot mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption, allvarlig klimat- och miljöskada, tobak, kontroversiella vapen (landminor, kluster-och kärnvapen) och bolag med låg hållbarhetsrating. I Plus-konceptet exkluderas, utöver koncernens grundstandard bolag vars omsättning till mer än 5 % kommer från produktion och/eller distribution fossila bränslen, vapen, alkohol, tobak, spel eller pornografi.

Text:  Henrik Wold Nilsen fondförvaltare på SPP/Storebrand Kapitalförvaltning 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. På sppfonder.se hittar du faktablad och informationsbroschyr.

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier och fonder gett historiskt god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning.

Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer. Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer