Hoppa till huvudinnehållet

Spara hållbart hos Nordnet

Nu lanserar vi vår nya sida för hållbart sparande. Syftet är att inspirera till mer hållbara investeringar. Du finner bland annat en genomgång av tillgängliga verktyg för dig som vill lära dig värdera hållbarhet bättre i dina investeringar. Vi har också gjort ett urval av olika aktier, fonder, och ETF:er (börshandlade fonder) som hjälper dig att komma igång med ett hållbart sparande.

Hållbara och ansvarsfulla investeringar är ett samlingsnamn för en rad olika arbetssätt som investerare tillämpar för att ta miljö- och samhällsansvar.* SRI (Socially Responsible Investments) och ESG (Environmental, Social och Governance – på svenska miljöhänsyn, samhälle och bolagsstyrning) är två vanliga begrepp – på Swesifs hemsida kan du läsa mer om olika strategier för att investera hållbart.

Värdegrund och tillvägagångssätt

Börja med att reflektera över din egen värdegrund och vad du själv tycker är viktigt. Det angreppssätt vi har valt för att profilera olika investeringsalternativ på vår hållbarhetssida är vårt försök att göra området mer överskådligt. Det finns massor av andra tillvägagångssätt, källor och rapporter man kan använda sig av, och några av dessa kommer vi att förklara längre ned. Men vi börjar med att förklara våra urvalskriterium.

Aktier

De aktiealternativ vi presenterar är baserade Sciencebasedtargets.org. Det är ett initiativ och partnerskap mellan CDP, FN:s Global Compact, WRI (World Resource Institute) och WWF, som hjälper företag att avgöra hur mycket de ska minska sina utsläpp för att förhindra de värsta effekterna av klimatförändringarna. Företagen sätter vetenskapligt baserade klimatmål för sin verksamhet. Således tar det här initiativet mer hänsyn till miljö och klimat än samhälls- och bolagsstyrningsrelaterade delar såsom t.ex. arbetstagarrättigheter och jämställdhet i styrelser. Man kan dock hoppas att ’in doing so’ så bör även dessa senare frågor hamna högt upp på agendan i de här bolagen. Läs vårt blogginlägg om Science Based Targets.

Fonder

När vi har gjort urvalet av fonder har vi använt oss av Morningstars hållbarhetsbetyg. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsfrågor och hur stora riskerna är för ökade problem med hållbarhetsaspekter i verksamheterna jämfört med andra liknande fonder. Utgångspunkten är data om de enskilda börsföretagen från Sustainalytics, ett bolag som har specialiserat sig på att granska företag ur ett ESG-perspektiv. De fonder vi presenterar har fyra eller fem glober, som är Morningstars symbol för hållbarhet, samt fyra eller fem stjärnor, som är Morningstars markering för bra finansiell avkastning. Mer information om urvalet finner du i ett separat blogginlägg.

ETF:er

De börshandlade fonder vi presenterar på hållbarhetssidan är ett urval som fokuserar på olika delar inom området. En kategori är temainvesteringar i olika branscher såsom förnyelsebar energi, andra etf:er utgår från en normbaserad eller bäst i klassen-strategi som tar mer generell hänsyn till SRI- och ESG-faktorer. Vi lyfter också fram ett par etf:er som utgår från exkludering genom att helt exkludera fossila tillgångar i portföljen. Läs vårt blogginlägg om hur du kan spara hållbart med ETF:er.

Tillgängliga verktyg

hållbarhetssidan beskriver vi också några olika verktyg.

  1. Morningstars hållbarhetsrating som vi nämnt ovan finner du mer information om under flikarna “Fonder” och “Verktyg”.
  2. Hållbarhetsprofilen är ett annat verktyg för dig som sparar i fonder. Verktyget fungerar som ett fondfaktablad som visar ingående vilka hållbarhetsstrategier olika fonder utgår ifrån i sin investeringsprocess.
  3. För dig som investerar i aktier så finns ett nytt verktyg som heter S-Ray skapat av fondbolaget Arabesque. Det ger dig möjlighet att analysera hållbarhet i över 4 000 av världens största noterade bolag, flertalet Svenska. Mer information om verktyget finner du under fliken “Verktyg”. Det kommer också komma ett separat inlägg med genomgång av hur du använder verktyget.

Andra källor för inspiration

Fondbolaget RobecoSAMs årliga The Sustainability Yearbook med en allmän genomgång av hållbara investeringar ur ett globalt perspektiv:
http://yearbook.robecosam.com/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=98&token=85bfdd5d4a54f375cd4788fe90f8f46e7ed10076

Corporate Knights och As You Sows årliga Carbon Clean 200-rapport som listar de 200 största publika bolagen efter ”gröna intäkter”:
http://static1.squarespace.com/static/579bd6e8414fb5125750d050/t/57b1ea14d482e94594339e47/1471277588692/Clean200_Q3-16_AYS%2BCK_20160815.pdf

Vi önskar dig lycka till med ett mer hållbart sparande! Om du har synpunkter, frågor eller funderingar får du gärna kommentera det nedan.

Hållbara hälsningar,

Rickard Nilsson

Event Manager och en av Nordnets hållbarhetsambassadörer

* Benämningen är en översättning av Sustainable and Responsible Investment (SRI). Att det är ett samlingsnamn innebär att en mer enhetlig definition av vare sig processer, resultat eller kvalitet i dagsläget saknas.

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier och fonder gett historiskt god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning.

Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer. Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer