Småbolag på tillväxtmarknader – ”The Case”

Detta inlägg är marknadsföring.

En av Schroders småbolagsfonder på Nordnet är Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies – måste vara ett av de längsta fondnamnen där, men låt er inte avskräckas av det!

Det kan också vara en av de mer intressanta. Här följer ett resonemang kring några saker som talar för att fonden kan vara en framtida vinnare.

Historien verkar upprepa sig – småbolag utvecklas bättre:

Det finns många exempel på att småbolagsaktier utvecklats bättre än storbolagsaktier på de flesta mogna marknader sedan decennier, och till och med halvsekel tillbaka. För tillväxtländer finns inte lika lång historik, men den som finns talar samma språk. Sedan 2002 har MSCI EM Small Cap index utvecklats bättre än det vanliga MSCI EM index, 1,6% per år*. Räknat från finanskrisen 2008 är skillnaden större, småbolagen har utvecklats mer än dubbelt så bra.

Överraskande många småbolag på tillväxtmarknaderna!

Tvärtom mot vad man kanske tror. Här kommer lite matematik: Om man räknar in alla investeringsbara bolag som ingår i MSCI EM, MSCI EM Mid Cap, och MSCI Small Cap indexen, så blir det nästan 2700 bolag. (MSCI EM ICI index)

Av dessa är nästan 1900 definierade som småbolag och ingår i MSCI EM Small Cap index. Det är alltså ett mycket stort univers. Det krävs med andra ord stora resurser och specialistkunskaper för att ha koll på vilka som är intressanta och vilka som kan vara fallgropar. Dessutom investerar vi en liten del i vissa mid cap-bolag, och även i bolag från de nya tillväxtländerna, Frontier Markets, som inte ingår i index.

Här har vi nytta av våra stora småbolagsresurser!

Schroders har ett stort team som bara jobbar med aktier på tillväxtmarknader. Dessutom har vi regionala team som jobbar med småbolag, till exempel i Asien. Detta är viktigt, eftersom nästan 80% av MSCI EM Small Cap index består av asiatiska bolag. Här kan vi alltså använda båda teamens resurser.

Men, och detta är viktigt, även om vi nu har kastat en mängd olika index-begrepp omkring oss en hel del så är absolut INTE så att vi följer index på något sätt. Vi vill inte ha 80% av fonden investerad i Asien. Vi vill kunna plocka bolag från de nya tillväxtländerna – Frontier Markets – också. Och ibland investera i länder som inte ingår i något index alls.

Fynden finns bland de minsta, nyaste och mest underanalyserade bolagen!

Om man delar in de där nästan 2700 bolagen som ingår i de olika Emerging Markets – indexen hos MSCI i tiondelar, så gillar vi de minsta 3 tiondelarna bäst, alltså de 30% värdemässigt minsta bolagen. Där hittar vi oftast guldklimparna.

Och återigen, för att kunna leta där över huvud taget så krävs stora resurser på plats som inte bara har tid och kunskaper vad gäller bolagsbesök och liknande, utan som också kan kulturen och vet vilka fallgropar som finns.

Stora bolag är beroende av världsekonomin – småbolag av den lokala utvecklingen!

Den stora skillnaden mellan stora bolag och småbolag, även på tillväxtmarknader, är vad som driver deras tillväxt. För småbolag är den inhemska ekonomiska utvecklingen viktigare, privat konsumtion, industriföretag som inte är exportberoende, hälsosektorn, och fastighetsbolag till exempel. Och i många av de här länderna är befolkningen ung, växande, och på väg uppåt vad gäller disponibelinkomster och levnadsstandard.

Idag talas det mycket om handelsavtal på olika håll, frihandelns vara eller icke vara, starka och svaga valutor och annat som påverkar bolag med stort exportberoende, men mycket av de sakerna kan man i alla fall till en del bortse från när det gäller småbolag i tillväxtländer.

Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies – vi har rivstartat!

Med tanke på att utvecklingen på aktiemarknaderna i tillväxtländer har varit ganska svag de senaste åren, prisfall på olja och råvaror, börsbubbla i Kina, politisk turbulens i Ryssland och Brasilien, så har vår fond presterat bra.

Några siffror från senaste året och sedan start för nästan exakt 3 år sedan:

  • Sedan 1 år tillbaka – räknat per den 31 mars 2017 – har fonden stigit i värde med 31,2%, att jämföra med index 24,8%. **

Sedan start, 27 augusti 2014, är avkastningen 6,3% per år för fonden, att jämföra med index 1,5% per år. ***

Siffrorna visar att förväntningarna är tillbaka för aktier på tillväxtmarknander, och att småbolagens extra attraktionskraft finns kvar. Efter ett par år med relativt låg avkastning tog det fart under 2016, och även 2017 har startat bra, 8,4% upp första kvartalet.

Text: Anders Nilsson, Schroders

* Källa: Factset, MSCI, per 31 december 2016
** Källa: Morningstar, per 31 mars 2017
*** Källa: Schroders, per 31 mars 2017

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer