Småbolag överlägsna storbolag

Detta inlägg är marknadsföring.

Historisk avkastning

Historiken är tydlig, att långsiktigt investera i småbolag istället för storbolag har givit avsevärt högre avkastning. Carnegies småbolagsindex har sedan starten 2002 gett investeraren drygt 9 gånger pengarna medan en investering i svenska storbolagsindexet OMXS30GI bara givit ca 3,5 gånger. Med andra ord en faktor på 2,5 (!) gånger bättre för småbolagsinvesteraren. Det finns dock undantag under vissa perioder, andra halvan av 1990-talet var en period där stora bolag presterade bättre än småbolag under flera år, detta berodde dock på mycket höga värderingar och uppgångsperioden avslutades med att IT-bubblan sprack. För den långsiktige investeraren har småbolag över tid alltid gett bättre avkastning.

Risk kontra avkastning

Småbolag anses vara mer volatila på grund av bristande likviditet, osäkrare intäkter och vinster samt till viss del bristande information. Volymen i enskilda mindre bolag kan ibland vara så pass liten att enstaka aktörer kan påverka aktiens pris utan att någonting har hänt i bolaget. Detta kan potentiellt skapa kortsiktiga svängningar på börsen. Historien visar dessutom att småbolag faller mer än storbolag vid tillfälliga nedgångar, vilket i sig återigen kan härledas till bristande likviditet. Jag anser dock att den relevanta risken är den bolagsspecifika risken. Den är mindre i småbolag eftersom det oftast är enklare att skapa en god insyn i ett mindre bolags verksamhet jämfört med stora bolag då det är allt svårare att skaffa sig en gedigen inblick i stora bolags olika verksamheter. Är man trygg i sin egen analys och inte drabbas av panik i samband med stora kursrörelser, som inte beror på vinstutvecklingen, skapar detta ofta väldigt goda möjligheter att öka i portföljens favoritbolag.

Lita på din egen analys

Mindre bolag har inte samma analystäckning som stora bolag och tenderar därmed att vara underanalyserade, vilket skapar osäkerhet hos många investerare. Investeraren som gör sin hemläxa och skaffar sig en gedigen förståelse om respektive bolags affärsidé hittar förr eller senare en oupptäckt pärla. Vidare är det viktigt att komma ihåg att ingen har rätt 9 gånger av 10 men lyckas man träffa rätt 6 av 10 gånger räcker det för att skapa fantastisk utveckling över tid. Den som lyfter på flest stenar och gör ett noggrant jobb kommer alltid att vinna.

Långsiktig vinsttillväxt ger fantastisk kursutveckling

Jag anser att den största anledningen till att småbolag har presterat bättre än storbolag är att mindre bolag har en större möjlighet att växa. Det är betydligt enklare för småbolag att dubblera sin omsättning än det är för stora bolag. Mindre bolag kan dels växa genom att utöka sina befintliga produkter på inhemska marknader, men även genom att expandera sin verksamhet internationellt. De bolag som har en skalbar affärsmodell, vilket mer eller mindre innebär att ett bolag kan öka sina intäkter i större skala än sina kostnader, tenderar att öka sina vinster exponentiellt. Aktiekurser drivs av stigande vinster och det är just småbolags accelererade vinsttillväxt som är den underliggande orsaken till att mindre bolag historiskt sett presterat bättre än storbolag på börsen. Faktum är att flera av världens mest framgångsrika investerare som Warren Buffet, Peter Lynch och Michael Burry började sina investeringskarriärer med att fokusera på småbolag. De fokuserade på underanalyserade småbolag som var ledande inom sina nischer. Kombinationen av kontinuerlig produktutveckling och internationell expansion av respektive bolag har gjort att de bolag de investerat i är några av världens största idag.

Bästa Nordenfond

I en miljö där historien visar att småbolag har presterat bättre än storbolag vore det irrationellt att inte fokusera på innovativa mindre bolag. Fondens investeringsfilosofi är att investera i små lönsamma tillväxtbolag som präglas av lättförståeliga och uthålliga affärsmodeller där grundare och nyckelpersoner i bolaget äger en stor del av aktierna. Stort insiderägande minskar oftast risken i bolaget då viktiga strategiska beslut tas utifrån långsiktigt värdeskapande istället för kortsiktiga vinster. Fonden har som målsättning att skapa 15-20 % årlig avkastning över tid, vilket vi lyckats med sedan starten hösten 2016 och är med 52 % avkastning den bästa Nordenfonden. Fonden har både 2017 och 2019 slagit index med råge och toppar för närvarande listan över de Nordenfonder som gått bäst under 2019, med en uppgång på ca 35 %.

Anders Wright, Fondförvaltare Consensus Småbolag

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer