Hoppa till huvudinnehållet

Sex års förvaltning

Börsen har backat i veckan och en paus i börsuppgången vore inte konstigt efter tio månaders obruten uppgång. Portföljen fyller idag sex år och har under denna tid överträffat index till betydligt lägre risk.

Stockholmsbörsen har backat i veckan i den snabbaste nedgången på flera månader. En paus i börsuppgången vore inte konstigt efter tio månaders obruten uppgång. Den aktuella rörelsen har också skett under höga handelsvolymer, vilket gör den mer signifikant. Jag ser dock ingen anledning att ändra min grundsyn och mitt långsiktigt positiva huvudscenario.

I portföljen ligger jag på min målallokering med 70 procent aktier och ligger strax före index hittills i år. Jag har av olika skäl legat lågt i portföljen en tid, men en liten sättning på börsen skulle innebära ett bra tillfälle att öka andelen aktier. Jag vill i grunden ha övervikt mot aktier om jag hittar rätt aktier i rätt lägen. Jag har inga direkta probleminnehav i portföljen, så fokus är på att hitta nya köpkandidater.

Sex år på dagen

Tiden går och portföljen fyller idag på dagen sex år. Det innebär ett bra tillfälle att titta i backspegeln och utvärdera portföljen och min strategi. Den 19 maj 2011 startade jag om portföljen med nuvarande strategi och en halv miljon i kapital. Tanken med portföljen var att den skulle ha egenskaper och en risknivå som passar de flesta, så jag valde att ha en balanserad riskprofil med 70 procent aktier och 30 procent räntebärande som grundallokering.

Jag ville också ha möjlighet att skapa värde genom att anpassa risken efter marknadsförutsättningarna, så kallad taktisk allokering. Så när jag är positiv till marknaden kan jag gå upp till 100 procent aktier och så lågt som 30 procent aktier om jag ser svaga utsikter för marknaden. I grunden är det en koncentrerad aktieportfölj med normalt 10-15 aktier med fokus på välskötta och lönsamma kvalitetsbolag, där dock inget innehav för utgöra mer än tio procent av portföljen.

Tydlig överavkastning och lägre risk

Portföljen har under dessa sex år ökat i värde med 129 procent, motsvarande en avkastning på knappt 15 procent per år. Mitt jämförelseindex, bestående av 70 procent aktieindex (OMXS Benchmark Cap GI) och 30 procent ränteindex (OMRX Total Return) har under samma period stigit med 66 procent. Stockholmsbörsen inklusive utdelningar (OMXS Benchmark Cap GI) har under samma period stigit med 81 procent. Så överavkastningen har varit tydlig gentemot såväl jämförelseindex som börsen som helhet.

Risken i portföljen speglar den försiktiga grundallokeringen och mitt fokus på kvalitetsbolag, alltså betydligt lägre än för börsen som helhet. Risken mätt som daglig volatilitet på årsbasis har i min portfölj varit 12,0 procent under dessa sex år. Volatiliteten på börsen som helhet har under samma period varit 19,1 procent.

Möjligheter med aktiv förvaltning

Sammantaget har jag alltså konsekvent slagit mitt jämförelseindex och även börsen som helhet till betydligt lägre risk. Jag är nöjd med resultatet och det är tillfredsställande att kunna visa på möjligheterna med en fokuserad aktiv förvaltningsstrategi. Jag kunde naturligtvis haft ännu bättre avkastning om jag hade tagit högre risk, det vill säga haft högre andel aktier och större positioner i enskilda aktier. Men min ambition har varit att förvalta denna portfölj som en fond med försiktiga och attraktiva egenskaper avseende risk och avkastning. Jag tror fortfarande att vi har ett par starka börsår framför oss och jag ska göra mitt bästa för att dra nytta av dessa förutsättningar.

/Roger Jansson, förvaltningsansvarig Nordnet

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier och fonder gett historiskt god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning.

Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer. Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer