Hoppa till huvudinnehållet

Se över räntedelen av ditt sparande!

Detta inlägg är marknadsföring.

Vi står idag i ett läge där aktier sannolikt inte kommer att ge samma goda avkastning som tidigare. En möjlighet är att koncentrera sina investeringar i lågriskaktier, men det finns ändå ingen garanti för att kurserna håller marknaden stången i kristider. Därför är räntesparande en viktig del säger Lars Bredenberg, förvaltare av IKC Avkastningsfond som haft en snittavkastning på drygt 3% de tre senaste åren.

Vad är fördelarna med en räntefond?

För att komma åt de mest intressanta möjligheterna på räntemarknaden krävs normalt 1 miljon kronor. Sedan finanskrisen 2008 har företag tvingats låna pengar direkt från investerare genom att emittera företagsobligationer, en del av räntemarknaden som sedan dess vuxit sig stark. Genom placering i en räntefond som i sin tur placerar i företagsobligationer är det nu möjligt att få ett relativt tryggt sparande som till skillnad från de flesta bankkonton idag kan ge ränta utan att pengarna behöver vara låsta, menar Lars Bredenberg.

Varför är företagsobligationer intressant?

Nordiska företag är i regel mycket välskötta med bra marknadspositioner och tillförlitlig informationsutgivning. En viktig förutsättning har varit att finansiera sin tillväxt genom att emittera obligationer som ett komplement till att ta banklån. I Sverige har framförallt den kapitalintensiva fastighetsbranschen vuxit och utvecklats starkt de senaste decennierna.

Sedan lång tid tillbaka har näringslivet vänt sig till banker och kreditinstitut för att lånefinansiera sina verksamheter. Som ett resultat av finanskrisen kan inte bankerna längre låna ut pengar på samma sätt som tidigare och har dessutom blivit tvingade att höja sina marginaler.

De senaste åren har det därför blivit allt vanligare att företag istället vänder sig till kapitalmarknaden och emitterar obligationer, s.k. företagsobligationer. Därmed uppnås en bättre riskspridning, såväl för företaget som för samhället i stort. Köparen erhåller ränta på insatt kapital, en ränta som både är högre än bankräntan och räntan på statsobligationer. Vid låneperiodens slut erhåller investeraren det utlånade beloppet. Att räntan som erbjuds är högre beror på att företagens risker är högre än exempelvis svenska staten, påpekar Lars

Hur är den nordiska företagsobligationsmarknaden?

Aktiviteten på den nordiska företagsobligationsmarknaden har varit hög med ett stort antal nyemissioner. I takt med att marknaden växer har likviditeten ökat och genomlysningen av företagen har blivit bättre och med högre kvalitet än tidigare. Under senare tid har det dessutom tillkommit en rad nya företag som tidigare inte varit aktiva på marknaden. Dessutom har det blivit allt vanligare att de nordiska företagen väljer att skaffa sig officiella kreditbetyg från något av kredvärderingsinstituten, exempelvis S&P eller Moody´s. Marknaden har reagerat positivt och bidragit till lägre räntor på dessa bolags obligationer, fortsätter Lars Bredenberg.

Hur förvaltar IKC sin räntefond?

Vi agerar på egen analys och träffar regelbundet företrädare för de företag som vi lånar ut pengar till. Den som äger andelar i IKC Avkastningsfond är med och finansierar välskötta företag, och för det får man en bra ränta. Med vårt nordiska fokus får man också en viss riskspridning till branscher som inte är så väl representerade i Sverige. Merparten av våra investeringar sker dock i svenska kronor. Kvar finns dock obligationens kreditrisk, men vi är noga med att satsa på stabila bolag som vi har gedigen kunskap om och är väl förtrogna med, avslutar Lars Bredenberg vars fond bevisligen haft en av marknadens bästa sharpe-kvot de tre senaste åren, i snitt varit 3,36, vilket innebär en mycket bra riskjusterad avkastning.

Fonden finner du här

Text: IKC Fonder

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier och fonder gett historiskt god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning.

Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer. Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer