Hoppa till huvudinnehållet

Så olika slår corona mot bolagen

Många bolag pressas hårt i coronapandemin men det finns även vinnare. Finwire lyfter fram några exempel som sticker ut ur den pågående rapportsäsongen.

De två största sektorerna är verkstad och bank. Om vi tittar på ett av de största bolagen på börsen, Volvo så hade marknaden för lastbilar klappat ihop i mars. Sedan slutet av månaden har nettoorderingången varit negativ vilket förklaras av att redan lagda ordrar har dragits tillbaka av kunder. Lastbilsjätten anser inte att det är meningsfullt att lämna någon prognos över det andra kvartalet på grund av det turbulenta och osäkra marknadsläget. Volvos rapport över det första kvartalet överraskade dock marknaden med ett högre justerat rörelseresultat än väntat.

Först ut bland storbolagen att rapportera var Sandvik. Bolaget gladde marknaden med en högre orderingång inom alla divisioner. Sandviks vd var dock fåordig om prognosen, vilket tolkades positivt av marknaden. Verkstadsjättens rapport blev därför en viktig indikator och tongivande för den fortsatta rapportperioden.

Tvingas hantera nedstängningar

SKF märkte också av en rejäl nedgång under de sista veckorna i mars. Fabriker i flera länder för verkstadsjätten har varit nedstängda och bolaget har vidtagit åtgärder. Även hos SKF är man försiktiga med att säga något om hur verksamheten ska utveckla sig och anser att det inte är möjligt att ge någon tillförlitlig prognos på efterfrågan för det kvartal som pågår just nu.

Haldex har sett en rejäl effekt på verksamheten av coronaviruset. Med undantag för Kina så väntar de sig en ännu svagare försäljning under det pågående kvartalet än det första. Likt SKF har Haldex sjösatt ett besparingsprogram för att hantera de negativa effekterna.

Bunkringstrend

Essity har gynnats av den bunkringstrend som skett i coronans spår. Hygienbolagets resultatlyft hamnade i linje med den preliminära rapport som bolaget släppt tidigare och som aktien handelsstoppades inför. Däremot varnar bolaget för att de i fortsättningen kommer att påverkas negativt då hamstringseffekten ebbar ut. Området Professional Hygien kommer också att påverkas negativt av ett minskat resande, färre restaurangbesök och ökat hemarbete. På längre sikt bedömer bolaget att pandemin kan leda till en ökad efterfrågan på hygien- och hälsoprodukter då samhället i stort ökar fokus på handhygien.

Hur ser det ut för banksektorn som är indextung och påverkar utvecklingen i stort för börsen? Swedbank gjorde mer än en miljardförlust för årets första tre månader och ökade kreditförlusterna. Banken tyngs samtidigt av sanktionsavgifter på 4 miljarder kronor. En stor utmaning är att återigen förtjäna myndigheternas, omvärldens och kundernas förtroende. Banken själva lyfter fram att räntenettot har stärkts av Riksbankens senaste räntehöjning. Bolånen har också ökat från hur det såg ut för tre månader sedan.

Väntar sig högre kreditförluster

Handelsbanken kunde visa upp lägre kreditförluster än väntat. Däremot så har banken ökat sina reserveringar för kreditförluster vilket gäller vissa utsatta branscher men även hushåll.

New Wave vände till förlust och minskade omsättningen. Bolaget betonar dock den starka balansräkningen i denna svåra tid. Bolaget räknar med att lagren kommer att växa under det närmaste halvåret eftersom det tar ungefär så lång tid att styra om inköpen. Bolaget såg en liknande effekt vid finanskrisen. Likviditeten minskar när försäljningen minskar och bolaget har dialog med kreditgivarna för att hantera detta. Några tongångar om en eventuell nyemission nämndes dock inte.

Olika bild för konsumentbolag

Bland konsumentprodukter ser det lite olika ut. Boozt till exempel räknar med lägre efterfrågan och skriver ner sitt varulager. För Byggmax ser det desto mer positivt ut som gynnas då privatpersoner spenderar mer tid i sitt hem. Omsättningen har till exempel stigit med en femtedel, jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Byggmax betonar dock att marknadens förutsättningar kommer att variera både med tanke på hur efterfrågan utvecklar sig och om det kommer att bli störningar. Byggmax är offensivt då de fortsätter att satsa på e-handel och planerar att uppgradera fler butiker.

Ökad trafik i mobilnäten

Under coronapandemin har Telia sett en markant ökning av trafiken. Datatrafiken i de fasta näten ökat med mer än 30 procent och 15-20 procent i mobilnäten. Rösttrafiken har ökat ännu mer, 70 procent. Corona har dock haft en negativ effekt på bolagets tv- och mediaverksamhet. De har till exempel skrivit ner sina sporträttigheter.

Konkurrenten Tele2 drog tillbaka sin guidning för helåret 2020 till de får klarhet i hur länge pandemin pågår och hur stor påverkan den får.

Börshandeln har ökat kraftigt

Bland nätmäklarna vara tongångarna positiva. Nordnet redovisade ett rekordresultat och antalet kunder ökade med 88 800 under årets tre första månader.

— Detta är också en ovanligt stark siffra som följ av att många nu se en bra möjlighet att börja ett långsiktigt sparande när de globala börserna har fallit på en del, säger Alexander Gustafsson på Nordnet.

Han uppger vidare att privatsparare har varit extra aktiva under denna händelserika period. Antalet avslut mer än dubblerades under det första kvartalet. Totalt gjordes 14 miljoner avslut på tre månader.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer. Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer