Hoppa till huvudinnehållet

Så gick det med utdelningarna

Coronakrisen ledde till att de svenska börsbolagen sänkte eller drog tillbaka sina utdelningsförslag till årsstämmorna i oöverträffad takt. Enligt en sammanställning gjord av Handelsbanken hade i mitten av maj drygt 170 svenska börsbolag ändrat sina utdelningsförslag till följd av covid-19-pandemin.

Det handlar dels om att bolagen till följd av osäkerheten vill behålla pengarna i kassan och dels till följd av att Tillväxtverket stoppar stöd till bolag som gör aktieutdelningar. Många bolag senarelade sina årsstämmor, som måste hållas senast den 30 juni för bolag med kalenderår. Det har också varit ett hårt politiskt tryck på många storbolag, däribland bankerna och Volvo, att stoppa sina utdelningar, vilket de också gjorde.

Finwire har gått igenom hur bolagen i storbolagsindexet OMXS30 agerat med sina utdelningarna. Indexet består av 29 bolag då Atlas Copco har med både A- och B-aktierna i indexet.

Verkstadsbolaget ABB behöll utdelningsförslaget och utdelningen på 0,80 schweizerfranc avskiljdes den 30 mars. ABB är ett schweiziskt bolag med huvudkontor i Zürich och utdelningar har inte varit lika kontroversiellt i Schweiz som i Sverige.

Branschkollegan Alfa Laval drog tillbaka sitt utdelningsförslag på 5,50 kronor per aktie.

Fordonssäkerhetsbolaget Autoliv är ett amerikanskt bolag med kvartalsutdelning som bestäms av styrelsen. En utdelning på 0,62 dollar per aktie avskiljdes den 19 februari, men styrelsen stoppade utdelningen som skulle ha lämnats i maj. Styrelsen tar utdelningsbeslut varje kvartal, men det kommer sannolikt dröja en tid innan utdelningen återupptas.

Låsbolaget Assa Abloy sänkte utdelningsförslaget till 2 kronor per aktie, från tidigare 3,85 kronor och utdelningen avskiljdes den 30 april. Styrelsen har som ambition att återkomma med en andra utdelning på 1,85 kronor senare under 2020 när läget klarnar.

Verkstadsbolaget Atlas Copcos ursprungliga förslag var en utdelning på 7 kronor per aktie. Årsstämman beslutade om en utdelning på 3,50 kronor som avskiljdes den 24 april. Ställningstagandet om det öreslagna andra utdelningstillfället på 3,50 kronor senareläggs tills konsekvenserna av coronaepidemin bättre kan överblickas.

Läkemedelsbolaget Astra Zeneca är ett brittiskt bolag som följer landets tradition med halvårsutdelningar av olika storlek. Utdelningen har i flera år legat på 2,80 dollar per aktie, fördelat på 1,90 dollar som avskiljs i februari och 0,90 dollar som avskiljs i augusti. Bolaget lämnade en utdelning på 1,90 dollar som avskiljdes den 27 februari. Besked om utdelningen i augusti kommer i halvårsrapporten i sommar.

Gruvbolaget Boliden stod fast vid sitt förslag om en utdelning på 7 kronor per aktie som avskiljdes den 29 april.

Vitvarubolaget Electrolux föreslog vid bokslutet en utdelning på 8,50 kronor per aktie. Styrelsen drog i slutet av mars tillbaka utdelningsförslaget. Styrelsen kommer överväga möjligheterna att kalla till en extra bolagsstämma senare under året för att besluta om en vinstutdelning.

Telekombolaget Ericsson stod fast vid sitt förslag om en utdelning på 1,50 kronor per aktie, fördelat på två utbetalningar på vardera 75 öre i april och oktober.

Hygienblaget Essity föreslog vid bokslutet en utdelning på 6,25 kronor per aktie. Styrelsen meddelade den 30 mars att beslutet om utdelning för 2019 skjuts till en extrastämma senast i november. Styrelsens tidigare bedömning av nivån på utdelningen kvarstår.

Medicinteknikbolaget Getinge behåller utdelningsförslaget på 1,50 kronor per aktie till årsstämman som senarelagts till den 26 juni. Utdelningen avskiljs den 29 juni.

Mätteknikbolaget Hexagon föreslog vid bokslutet en utdelning på 0,62 euro. Styrelsen meddelade den 31 mars att beslutet om utdelning senareläggs till en tidpukt när konsekvenserna av coronapandemin blivit tydligare och marknadsförutsättningarna stabilare. Styrelsens ambition är att vid en extra bolagsstämma under hösten fullfölja sitt tidigare kommunicerade utdelningsförslag om 0,62 euro per aktie.

Klädbolaget H&M drabbades hårt av coronakrisen som tvingade bolaget att stänga mer än hälften av bolagets drygt 5 000 butiker. Styrelsen drog den 23 mars tillbaka det tidigare utdelningsförslaget på 9,75 kronor per aktie. H&M hade fram tills coronakrisen en mycket stark utdelningshistorik då utdelningen aldrig hade sänkts någon gång efter börsnoteringen 1974.

Investmentbolaget Investor föreslog ursprungligen en utdelning på 14 kronor per aktie, fördelat på 10 kronor i maj och 4 kronor i november. Årsstämman senarelades till den 17 juni och det reviderade förslaget är att besluta om en utdelning på 9 kronor, som avskiljs den 18 juni. Styrelsen kommer att utvärdera möjligheterna till en andra utdelning senare under året och i så fall kalla till en extrastämma.

Branschkollegan Kinnevik föreslog redan vid bokslutet i februari att ingen utdelning skulle lämnas för 2019. Styrelsen hade därmed inget utdelningsförslag att dra tillbaka.

Nordea föreslog i bokslutet i februari en utdelning på 0,40 euro per aktie. Banken som numera har sin hemvist i Finland följer ECB:s uppmaning att banker inte ska lämna utdelning före den 1 oktober. Styrelsen fick fick årsstämman den 28 maj bemyndigande från stämman att besluta om utdelning på högst 0,40 euro med utbetalning vid ett eller flera tillfällen.

Verkstadsbolaget Sandvik föreslog en utdelning på 4,50 kronor per aktie i bokslutet. Styrelsen drog den 7 april tillbaka utdelningsförslaget. Styrelsen avser att åter utvärdera möjligheterna till utdelning när marknaden stabiliserats.

Skogsbolaget SCA hade ett utdelningsförslag på 2 kronor per aktie i bokslutet. Styrelsen återkallade den 30 april tillbaka sitt utdelningsförslag. Styrelsen avser i stället att kalla till en extra bolagsstämma senare i år för beslut i frågan om utdelning.

SEB föreslog i bokslutet en utdelning på 6,25 kronor per aktie. Årsstämman senarelades till den 29 juni. Bankens styrelsen föreslår att årsstämman inte beslutar om utdelning. Styrelsen kan, beroende på hur situationen utvecklas, utvärdera en utdelning senare i år som då får beslutas på en extrastämma.

Bevakningsbolaget Securitas hade i bokslutet förslag om en utdelning på 4,80 kronor per aktie. Styrelsen drog den 28 april tillbaka utdelningsförslaget. Styrelsen kan komma att överväga att kalla till en extra bolagsstämma senare i år för att besluta om ett nytt utdelningsförslag.

Handelsbanken föreslog i bokslutet en utdelning på 5,50 kronor per aktie. Årsstämman tog inte ställning til utdelningen, utan beslutet senarelades till efter sommaren. Styrelsen avser kalla till en exra bolagsstämma som ska hållas sensast i november för att besluta om utdelning.

Byggbolaget Skanskas bokslut hade ett utdelningsförslag på 6,25 kronor per aktie. Styrelsen återkallade förslaget om utdelning till årsstämman. Ambitionen är att under hösten kalla till en extra bolagsstämma för att besluta om utdelning.

Verkstadsbolaget SKF lämnade en utdelning på 3 kronor per aktie som avskiljdes den 27 mars. Det var en sänkning från det ursprungliga förslaget i bokslutet på 6,25 kronor. Styrelsen avser att kalla till en extra bolagsstämma under andra halvåret för att överväga och besluta om den återstående utdelningen.

Stålbolaget SSAB föreslog i bokslutet en utdelning på 1,50 kronor per aktie. Styrelsen halverade därefter först utdelningen till 75 öre för att bara fyra dagar senare helt slopa utdelningen.

Swedbank föreslog en utdelning på 8,80 kronor per aktie i bokslutet. Styrelsens förslag blev senare årsstämman inte skulle besluta om utdelning. Styrelsen avser att senare kalla till en extra bolagsstämma som ska ta ställning till frågan om utdelning.

Tobaksbolaget Swedish Match stod fast vid sitt utdelningsförslag och utdelningen på 12,50 kronor per aktie avskiljdes den 3 april.

Teleoperatören Tele2 drog tillbaka förslaget om en extrautdelning på 3,50 kronor per aktie. Den ordinarie utdelningen på 5,50 kronor behölls, fördelat på halvårsvis utbetalning på 2,75 kronor i maj och oktober. När pandemins effekter blivit tydligare ämnar styrelsen kalla till en extra bolagsstämma för att godkänna en extrautdelning om 3,50 kronor per aktie.

Branschkollegan Telia beslutade om en utdelning på 1,80 kronor per aktie, med halvårsvis utbetalning på 90 öre i april och oktober. Det var en sänkning från det ursprungliga förslaget i bokslutet om en utdelning på 2,45 kronor. En extra bolagsstämma kan komma att hållas under hösten för att besluta om eventuell ytterligare utdelning.

Fordonstillverkaren Volvo föreslog i bokslutet en utdelning på 13 kronor per aktie, fördelat på 5,50 kronor i ordinarie utdelning och 7,50 kronor i extra utdelning. Bolaget tvingades sedan till stora permitteringar och hamnade under hård politisk och medial press att dra tillbaka utdelningen. Det blev också utfallet, styrelsen gjorde det i två steg, först återkallades den extra utdelningen den 19 mars och därefter drogs den ordinarie utdelningen tillbaka den 12 maj. Årsstämman hålls den 18 juni.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer. Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer