Rapportperioden igång i portföljen

Efter en tid av lugn i portföljen har rapportperioden dragit igång på allvar, vilket skapar kursrörelser och kanske behov av förändringar. Flera portföljbolag har rapporterat i veckan med blandade utfall.

Efter en tids lugn i portföljen så har rapportperioden har dragit igång och de första rapporterna från portföljbolagen har trillat in. Rapporterna kommer med all sannolikhet skapa rörelser i några aktier och kanske behov av att se över portföljen. Som jag skrivit tidigare så håller jag ögonen på några kandidater till portföljen. Samtidigt har jag några aktier som hänger löst efter en tids svagare kursutveckling.

Börsen står och väger lite efter sommarens uppgång, men har ändå hållit emot bra under de normalt turbulenta höstmånaderna. Som jag skrivit tidigare så är mitt huvudscenario fortfarande en positiv marknad och jag ser höstens förhållandevis starka börs mot bakgrund av en orolig omvärld som ett styrketecken. Jag utesluter inte att det kommer en motreaktion efter ett par månaders stigande börs, men min utgångspunkt är att jag vill vara köpare i en sådan eventuell sättning. Jag har torrt krut i portföljen och utrymme att öka andelen aktier om tillfälle ges.

Kraftig kursreaktion i Assa Abloy

Assa Abloy har släppt sin rapport för tredje kvartalet. Rapporten var lite sämre än väntat och aktien backar med hela sju procent i skrivande stund. Assa redovisar ett rörelseresultat på 3.020 miljoner, vilket var strax under med förväntningarna på 3.049 miljoner. Omsättningen landade på 18.025 miljoner, också det strax under prognosen på 18.126 miljoner. Mot bakgrund av de små avvikelserna från förväntningarna är kursreaktionen anmärkningsvärd. Förklaringar till kursreaktionen kan vara beskedet om ett strukturprogram som väntas kosta 1,5 miljarder de kommande åren, samt en svag utveckling på tillväxtmarknaderna i Asien. På telefonkonferensen efter rapporten framkom också att bedrägerier ligger bakom nedskrivningar på 260 miljoner i den kinesiska verksamheten.

Assa Abloy är mitt äldsta innehav och har varit med sedan jag startade portföljen i nuvarande tappning för drygt fem år sedan. Det är också en av mina bättre affärer med en uppgång på knappt 150 procent i positionen. Aktien har dock konsoliderat en längre tid och har trampat luft i över ett år, även om aktien gått bättre än index. Som jag skrivit tidigare så är det en anledning till att jag håller lite extra koll på bolaget. Assa har haft som vana att presentera rapporter som slår förväntningarna, nu ser det lite annorlunda ut. Jag tittar mycket på hur mina aktier reagerar på ny information och kursfallet på rapporten är ett exempel på fel reaktion ur mitt perspektiv. Men jag är beredd att ha lite mer tålamod med Assa och avvaktar hur aktien hanterar den närmaste tiden.

Sämre marginaler i Midsona

Midsona redovisar ett lyft i försäljningen på 42 procent för tredje kvartalet och vinsten ökade med 35 procent jämfört med samma period i fjol. Förklaringen till det stora lyftet är att förvärvet av Internatural konsoliderades i början av tredje kvartalet. Bolaget har påbörjat integrationen av förvärvet under kvartalet och ledningen räknar med årliga kostnadssynergier på 35 miljoner på sikt och 25 miljoner innan utgången av 2017.

Rapporten sänkte aktien med närmare fyra procent. En förklaring kan vara att engångskostnader kopplade till förvärv belastade resultatet. Men även bortsett från engångposterna var marginalerna sämre än under motsvarande period i fjol och sämre än under tidigare kvartal under året. Bolaget vittnar bland annat om en svag försäljning under juli som en hämmande faktor under kvartalet. Inga synergier i förvärvet av Internatural har heller realiserats utan de förväntas komma i början av nästa år. Kursreaktionen i Midsona bekymrar mig dock inte så mycket. Aktien har en period av stark kursutveckling bakom sig och motreaktioner är att räkna med. Jag gillar bolagets position i en växande nisch av konsumentsektorn och ser förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt drivet av såväl förvärv som organisk expansion.

Midsona har nyligen genomfört en nyemission för att finansiera förvärv. Jag har sålt mina teckningsrätter och har inte deltagit i nyemissionen. Anledningen är att jag inte vill att innehavet ska bli för stort i portföljen. Hade jag tecknat fullt ut skulle aktien bli mitt största enskilda innehav. Nu utgör aktien drygt sex procent av portföljen, vilket känns som en lagom nivå i en diversifierad portfölj.

Fabege, Beijer Ref och HiQ rapporterar utan större kursdramatik

Fastighetsbolaget Fabege har också rapporterat utan dramatik. Det pekar uppåt över hela linjen för fastighetsbolaget med ökande hyresintäkter och stigande värden. Fastighetsbolagen gynnas av stark efterfrågan, låga räntor och allmänt goda förutsättningar. Fabege utvecklas väl och aktien befinner sig i stigande trend strax under historiska toppnivåer.

Ventilationsföretaget Beijer Refs rapport för tredje kvartalet var lite i svagaste laget. Omsättningen ökade med fem procent på grund av förvärv, men organiskt minskade omsättningen. Resultatet backade med knappt fem procent, främst på grund av en svag försäljning under inledningen av kvartalet. Aktien backade inledningsvis, men repade sig och står nu högre än innan rapporten. Beijer Ref är dock inte billigt har inte råd med stagnerande försäljning och fallande resultat om de ska försvara sin värdering i långa loppet.

IT-konsultbolagets HiQ levde upp till förväntningarna för tredje kvartalet. Såväl omsättning som resultat var i linje med förväntningarna. Bolaget utvecklas starkt och redovisar en tillväxt på över tio procent och med förbättrade marginaler.

Vinstvarning med kurslyft

I mitt förra inlägg skrev jag bland annat om Ericssons vinstvarning och vikten av att hålla sig borta från aktier med svag relativ utveckling och fallande trend. Strax efter det råkade jag typiskt nog ut för en vinstvarning själv i portföljen, från byggbolaget NCC. NCC vinstvarnade på grund av att nedskrivningar på 290 miljoner kommer belasta tredje kvartalets resultat, motsvarande mer än en tredjedel av resultatet.

Vinstvarningar i portföljbolag brukar normalt kosta pengar, men i det här fallet steg faktiskt aktien samma dag som vinstvarningen presenterades och har fortsatt upp därefter. Anledningen var att utöver nedskrivningarna var de siffrorna som presenterades mycket starka. Utan nedskrivningarna hade NCC redovisat ett rörelseresultat på 793 miljoner. Det var klart bättre än de 708 miljoner som analytikerna räknade med. Omsättningen på 13,6 miljarder var också bättre än förväntningarna på 13,3 miljarder. Orderingången låg på 12,6 miljarder, ett lyft på hela 25 procent. Så de negativa signalerna från Norge uppvägdes av andra positiva besked. Som tidigare nämnt tittar jag mycket på hur aktier reagerar på ny information och jag vill att mina aktier reagerar ”rätt”. En uppgång efter en vinstvarning är helt rätt i min bok.

/Roger Jansson, förvaltningsansvarig Nordnet

Private Banking-bloggen
Private Banking
Private Banking-bloggen

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer