Räntemarknaderna visar vägen

Räntorna har sprungit i väg uppåt efter det amerikanska presidentvalet. Långsiktigt pekar räntetrenden nedåt, men för de korta räntorna finns skäl att tro på trendbrott på medellång sikt. Det är en viktig pusselbit i mitt marknadsscenario och säger en hel del om var i konjunkturcykeln vi befinner oss.

I spåren av det amerikanska presidentvalet har räntorna världen över skjutit iväg uppåt. Många förväntar sig att den ekonomiska politiken de kommande åren kommer att bidra till ökad inflation och stigande räntor. Centralbankerna har hakat på och från olika håll hörs tal om eventuella höjningar. Vissa tror till och med att det här är vändningen i den långa räntetrenden, en trend som vid det här laget är över trettio år gammal.

Räntemarknaderna ger viktiga ledtrådar

Jag blir alltid skeptisk när någon hävdar att en trend har vänt. I synnerhet om vändningen är kopplad till en specifik händelse, som i det här fallet det amerikanska presidentvalet. Det är inte så trender vänder enligt min erfarenhet, trendbrott är komplicerade förlopp och inte kopplat till specifika händelser. Men det här är något jag funderar mycket på och räntemarknaderna kan ge viktiga ledtrådar till var i konjunktur- och börscykeln vi befinner oss.

Räntorna har stigit över hela linjen, såväl korta som långa löptider. Tittar man på räntetrenden för långa löptider i ett längre perspektiv är det för tidigt att prata om trendbrott. Den senaste uppgången är än så länge att betrakta som en rekyl i en fallande trend. Den 30-åriga amerikanska statsobligationen har exempelvis haft många liknande uppgångar i räntan de senaste decenniet utan att trenden brutits (se graf nedan).

30year20161118

Tittar man däremot på kortare löptider finns det skäl att tala om trendbrott, åtminstone i de medellånga perspektivet. De korta räntorna har nu klättrat till nivåer som är de högsta sedan finanskrisen 2008. Räntan på amerikanska 3-månaders statsskuldväxlar har i dagarna för första gången sedan 2008 klättrat över 0,5 procent. Egentligen är det här en fortsättning på ett trendbrott som skedde redan i slutet av förra året, då räntorna steg och den amerikanska centralbanken gjorde sin första höjning av styrräntan efter finanskrisen.

Centralbankerna hakar på

Enligt min erfarenhet så innebär det här att Federal Reserve kommer att fortsätta höja styrräntan. Det tydliga trendbrottet, efter en lång tids konsolidering, indikerar också att det inte handlar om enstaka räntehöjningar utan att det här bara är början på en längre period av höjningar. Centralbanken följer normalt de korta marknadsräntorna och marknaden brukar korrekt diskontera vad Federal Reserve ska göra. De korta marknadsräntorna är enligt min erfarenhet en ledande indikator på centralbankens agerande. Marknadens aktörer förväntar sig också en räntehöjning vid nästa Fed-möte.

3month20161118

Tittar man på den riktigt långsiktiga trenden för 3-månadersräntan finns gott om utrymme för höjningar utan att den långsiktigt fallande trenden ska anses bruten. Så korta räntor och styrräntor på 2-3 procent vore ingen överraskning även inom ramen för en fortsatt långsiktigt fallande räntetrend.

3monthlong20161118

Slutfasen påbörjad

Det här passar in på mitt huvudscenario där konjunktur- och börscykeln går in i slutfasen på uppgången (Se tidigare inlägg Planen för hösten). Under denna fas kommer centralbankerna att successivt höja räntorna. Hand i hand med detta kommer positiva signaler kring ekonomin och företagsvinsterna att dominera och optimismen kring ekonomin och framtiden kommer att tillta, såsom det brukar se ut i slutfasen av en trend. Börsen kommer att stiga trots stigande räntor för att de positiva signalerna kommer att överrösta räntehöjningarna. Så här såg det ut exempelvis under perioden 2004-2007, då börs och räntor steg tillsammans in i finanskrisen (Se tidigare inlägg Stigande räntor inte största hotet).

I ett sådant scenario kommer dock långräntorna inte att stiga så mycket, om alls, från dagens nivåer. Det innebär att den så kallade avkastningskurvan blir flackare och slutligen inverterar. En inverterad avkastningskurva, alltså när de korta räntorna är högre än de långa, är en klassisk avslutning på en konjunkturcykel. Det är den slutliga signalen på att konjunkturförloppet har gått full cirkel och nästa lågkonjunktur står för dörren. De flesta kommer dock enligt min erfarenhet att missa den signalen i den optimism och framtidstro som normalt dominerar på toppen av en trend.

Viktig pusselbit på plats

Det här är en viktig pusselbit i hur jag ser på marknaderna de kommande åren och det stärker min bild av att ett positivt scenario står för dörren. Nu är utmaningen för mig att positionera mig för den förväntade rörelsen och de förutsättningar som kommer att gälla under slutfasen av börscykeln. Jag har påbörjat en översyn av portföljen, men mycket återstår att göra. Som jag skrev i mitt senast inlägg så har jag sett vissa problem i det kortare perspektivet (se inlägget Blandade signaler), som fortfarande kan krångla till det. Men långsiktigt har jag ett positivt marknadsscenario som huvudspår och jag vill successivt öka andelen aktier i portföljen.

Roger Jansson, förvaltningsansvarig Nordnet

 

Private Banking-bloggen
Private Banking
Private Banking-bloggen

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
2 Kommentarer
Äldst
Nyast Mest gillade
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer
Anonym
Anonym
2016-11-21 09:01

Hur lång tror du denna uppgångsfas kommer att vara?

Anonym
Anonym
Svara till  anonymous
2016-11-25 16:13

Hej Göran, tidsfaktorn är svår och jag brukar alltid underskatta hur lång tid saker och ting tar på marknaderna. Det borde väl ta något år i alla fall. Den senaste räntehöjningsfasen tog drygt tre år (2004-2007), men innehöll en högre total höjning än jag räknar med nu. Men det förutsätter att jag har rätt förstås :-). Jag följer naturligtvis förloppet löpande och är öppen för olika scenarier. /mvh Roger