Hoppa till huvudinnehållet

Quality Investing – En investeringsstrategi för alla väder

Detta inlägg är marknadsföring.

Globala aktiemarknader har haft en fantastisk uppgång under årets första åtta månader till följd av återöppningen av ekonomin. Det finns dock en del risker som tornar upp sig på horisonten. Ekonomin kan vara i läge för en acceleration men det kan också komma en rotation. Det är svårt med timing av en korrektion i marknaden, men vi tror att avkastningen kan komma från olika delar av aktiemarknaden vilket gör att en diversifierad portfölj kan vara en bra idé, inte bara för att reducera risken utan även för att utnyttja dom möjligheter som ges.

Att öka sin förmögenhet samtidigt som man klarar eventuell oro

På WisdomTree tror vi att Quality, kvalitetsaktier är en bra bas för en aktieportfölj. Det är aktier som både är stabila i dåliga tider och ger bra avkastning i positiva marknader. Det gör kvalitetsaktier till en grund i en långsiktig, strategisk aktieportfölj.

Kvalitetsaktier är en strategi som framgångsrika aktörer i marknaden har förordat i många år. Warren Buffet till exempel beskrev en gång Value investing som att “köpa bra bolag till ett lågt pris” och att Quality investing, är att “köpa fantastiska bolag till ett rimligt pris”. Det har även gjorts akademiska studier som visar att kvalitetsaktier har bättre avkastning på lång sikt samtidigt som dom uppvisar mindre volatilitet. Nobelpristagarna Fama and French visade i en rapport 2014 att bolag med högre lönsamhet ger bättre avkastning på lång sikt och att högre lönsamhet är kopplat till kvalitetsbolag. Sedan 2000 har kvalitetsaktier i genomsnitt gett 2,2% bättre avkastning än marknaden1.

Tabellen nedan jämför avkastningen mellan bolag med högre lönsamhet och företag med lägre lönsamhet sedan juni 1990. Skillnaden i avkastning är ganska imponerande. Bolag med bättre lönsamhet, alltså kvalitetsbolag hade 1,3% bättre avkastning i genomsnitt, samtidigt med lägre volatilitet. Bolag med sämre kvalitet gick i genomsnitt 3,6% sämre än marknaden med avsevärt högre volatilitet.

1Bloomberg, data as of 30 August 2021 based on the comparison between MSCI World Quality Net Total Return USD Index and MSCI World Net Total Return USD Index.

Tabell 1: Historisk avkastning för bolag med högre eller lägre kvalitet

Låg kvalitetHög kvalitetMarknaden
Årlig avkastning4.6 %9,5 %8,2 %
Volatilitet17,8 %14,4 %15,1 %
Beta1,15 %0,93 %

Källa: Kenneth French data library. Data is calculated at a monthly frequency and as of May 2021. Stocks are selected to be above the median market cap, with ‘High Quality’ representing the top 30% by operating profitability and ‘Low Quality’ representing the bottom 30% by operating profitability. The portfolios are rebalanced yearly at the end of June. The market represents the portfolio of all available publicly listed stocks in the developed world. All returns are in USD. Operating profitability for year t is annual revenues minus cost of goods sold, interest expense, and selling, general, and administrative expenses divided by book equity for the last fiscal year end in t-1. You cannot invest in an index. Historical performance is not an indication of future performance and any investments may go down in value.

Det finns en annan anledning till att kvalitetsbolag attraherar långsiktiga investerare, alltså hur avkastningen uppnås. Dessa bolag tenderar att ha en mer jämn avkastning över konjunkturcyklerna, alltså med balans mellan uppgångar i bra tider och nedgångar i sämre tider. Tack vare bra affärsmodeller och finansiell stabilitet kan dessa bolag stå emot bättre i tider av lågkonjunktur eller t ex en pandemi. Detta gör Quality investing, kvalitetsaktier till en strategi för alla väder som man kan bygga sin portfölj kring.

Bra timing för Quality, kvalitetsaktier

Tänker man mer taktiskt kan man konstatera att vinnare tidigt i konjunkturcykeln har gjort sitt. Börsrallyt under dom första månaderna 2021 kan inte fortsätta i evighet. Med ökande oro för olika deltavarianter av viruset och höga värderingar är det dags att leta vinnare i mitten av en börscykel. Det kan vara så att stjärnorna står rätt för kvalitetsaktier:

  • Det finns en stigande risk i marknaden vilket gynnar mer defensiva aktier.
  • Chansen att defensiva aktier går bättre ökar med stigande värderingar.
  • Kvalitetsaktier handlas med en rabatt mot marknaden. Fonden som heter WisdomTree Global Quality Dividend Growth index har för närvarande ett P/E på 17,1 att jämföra med genomsnittet för MSCI World på 19,6.
  • Kvalitetsaktier har historiskt gett bättre avkastning i perioder när centralbankerna minskar sina stimulanser av ekonomin.

Tabell 2: Quality, kvalitetsaktier handlas till rabatt mot marknaden

Source: WisdomTree, Factset. As of 31/08/2021. Historical performance is not an indication of future performance, and any investments may go down in value. You cannot invest directly in an index.

WisdomTrees idé om hur man investerar i kvalitetsaktier

Vår egen straegi för Quality Investing bygger på bolagens lönsamhet. Vi tycket det är viktigt att inte blanda in för mycket komplicerade sätt att vikta aktier i en portfölj. Vi anser att det är viktigast att vara bred och tydlig när det gäller att välja dom aktier som har hög lönsamhet och låg skuldsättning, alltså de två kriterier som definierar kvalitetsbolag.

För mer information se WisdomTrees kampanjsida på nordnet.se

Relaterade WisdomTree Tematiska ETF:er

Det här materialet är färdigställt av WisdomTree och dess samarbetspartners och ska inte tjäna som en prognos, undersökning eller investeringsråd och är inte en rekommendation, ett erbjudande eller begäran att köpa eller sälja värdepapper eller välja någon investeringsstrategi. De åsikter som uttrycks är från framställningens datum och kan komma att ändras med förhållandena vid en senare tidpunkt. Informationen och åsikterna som återfinns i detta material härrör från äganderättsskyddade och icke-äganderättsskyddade källor. Därför ges ingen garanti på riktighet eller tillförlitlighet som sådan och inget ansvar godtas på något annat sätt för felaktigheter och utelämningar (inklusive ansvar till någon annan på grund av försumlighet) av WisdomTree eller dess samarbetspartners eller någon av deras tjänstemän, anställda eller ombud. Tillit till information i detta material är uteslutande upp till läsaren att avgöra. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikation på framtida resultat.

Bra att veta om ETF:er
En börshandlad fond är en korg med värdepapper som kan bestå av aktier, obligationer, råvaror eller en kombination av dessa och är utformade för att följa ett underliggande index. Börshandlade fonder erbjuder de bästa attributen hos två populära tillgångar: De har diversifieringsfördelarna som vanliga fonder har samtidigt som man får lättheten med hur aktier handlas då dem är noterade på börsen där de handlas hela dagen.

ETF kommer från engelskans ”Exchange-Traded Fund” som översatt till svenska blir börshandlad fond i och med att den handlas på en börs precis som aktier. Priset på en ETF förändras löpande under hela handelsdagen då andelarna i fonden köps och säljs direkt över marknaden. Detta är till skillnad från vanliga fonder, som inte handlas på börs, utan vanligtvis endast handlas en gång per dag efter det att marknaderna stängs.

Här hittar du de mest populära ETF:erna just nu.

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier och fonder gett historiskt god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning.

Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer. Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer