Hoppa till huvudinnehållet

Preferensaktier – kan ge både glädje och tårar

Preferensaktier kan vara en källa till stabil inkomst med utdelningar spridda över året men de kan också innebära riktiga botten-napp. Finwire förklarar preferensaktier och har tittat närmare på hur några kända preferensaktier gått med anledning av att bostadsutvecklaren Oscar Properties drog in utdelningen i tisdags.

Detta fick bolagets preferensaktier att rasa 55 procent. Värt att nämna är också att den ordinarie aktien, stamaktien, rasade 14,1 procent samma dag. Bolaget meddelade att verksamheten inom byggentreprenad skulle avvecklas och avsåg att förlänga ett obligationserbjudande om 450 miljoner kronor till september 2021 från september 2019.

Dagen efter fortsatte stamaktien ned 9,7 procent och preferensaktien, som vi koncentrerar oss på här, fortsatte ned 4,9 procent.

De här två dagarna får därmed symbolisera den nedsida som kan finnas i en preferensaktie. När utdelningarna flyter på så kan det däremot en stabil intäktskälla som kan vara en del i en aktieportfölj.

“Mer likt en företagsobligation”

Det grundläggande är att förstå att preferensaktier och stamaktier är två olika typer av aktieslag. Preferensaktier liknar mer en företagsobligation än vanliga stamaktier. Kursen på preferensaktier påverkas vanligtvis inte särskilt mycket av bolagets resultat, givet att bolaget inte får finansiella problem. Det som styr kursen är normalt avkastningen på alternativ till preferensaktier. Stiger räntan på statsobligationer och företagsobligationer brukar effekten bli att kursen på preferensaktier backar. På motsatt sätt brukar lägre marknadsräntor leda till högre kurs på preferensaktier.

Företrädesrätt

En preferensaktie är alltså aktie som vid utdelning och likvidation har företrädesrätt framför andra aktier, exempelvis stamaktier. Det vanliga är att preferensaktien ger en fast utdelning kvartalsvis.

Preferensaktier fick ett återuppvaknande 2006 när fastighetsbolaget Sagax återinförde det då avsomnade aktieslaget preferensaktier på Stockholmsbörsen.

Sagax preferensaktie har sedan börsnoteringen för 13 år sedan delat ut 50 öre varje kvartal, motsvarande 2 kronor om året, pålitligt som ett schweizerur.

Särskilt populärt för fastighetsbolag

Antalet preferensaktier har successivt växt i antal när allt fler bolag emitterat preferensaktier. Aktieslaget har blivit särskilt populärt för fastighetsbolag. Det är dock en relativt dyr form av finansiering då bolagen måste lämna löpande utdelning på preferensaktierna, när de ofta kan låna upp pengar billigare på annat sätt. Ratos, Swedbank och SAS är tre exempel på bolag som tidigare har haft preferensaktier som därefter har blivit inlösta av bolagen.

Preferensaktier har också fått ett något skamfilat anseende då flera finansiellt pressade bolag har misslyckats med att lämna den utlovande utdelningen till preferensaktieägarna.
Bostadsutvecklaren Oscar Properties stoppade i veckan tills vidare utdelningen på (sina två olika) preferensaktier, vilket skapade kursras.

Flera har ställt in utdelningarna

Sökbolaget Eniro har inte lämnat någon utdelning på sina preferensaktier på drygt två år. Några exempel på mindre bolag som har ställt in utdelningen eller avnoterat sina preferensaktier är Hancap, Obducat, Preservia, Prime Living och Real Holding.

Preferensaktier har vanligtvis rätt till ackumulerad utdelning vid inställd utdelning, men det hjälper föga om bolagen som emitterat preferensaktierna inte har några pengar att betala utdelning med. Finansiellt pressade bolag försöker ofta locka ägarna till preferensaktier att konvertera dessa till stamaktier som inte har någon utdelning.

“Håll koll på inlösenkursen”

Det gäller också att ha koll på inlösenkursen, vilket är den kurs som bolagen har rätt att lösa in sina preferensaktier till. Sagax är ett exempel på en preferensaktie som idag handlas över sin inlösenkurs på 35 kronor. Det är relativt vanligt att inlösenkursen sjunker vid ett bestämt framtida datum. Akelius preferensaktie kan tas som ett exempel här. Idag är inlösenkursen 375 kronor, men i maj sänks den till 345 kronor och om fem år 2024 är den 330 kronor. Utdelningen är fast på 5 kronor per kvartal, vilket motsvarar 20 kronor om året.

“Är direktavkastningen tillräcklig”?

Sammanfattningsvis bör den som är intresserad av att investera i en preferensaktie överväga om bolaget har en stabil verksamhet som genererar tillräckliga vinster att finansiera utdelningen på preferensaktierna, ha koll på inlösenkursen och bedöma om direktavkastningen är tillräckligt attraktiv jämfört med alternativen. Ett alternativ till preferensaktier är stamaktier som har fördelen att utdelningen ofta höjs successivt över åren. Samtidigt är stabila preferensaktier intressanta för den som prioriterar ett jämnt flöde av utdelningar i närtid.

Henrik Öhlin, Finwire

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier och fonder gett historiskt god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning.

Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer. Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Subscribe
Notifiera mig om
guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer