Hoppa till huvudinnehållet

Ökad tillväxt väntar men europeisk politik kan skaka om finansmarknaderna

En trolig sänkning av Riksbankens styrränta i december men en återhämtning av den svenska kronan på sikt, därtill en ökad tillväxttakt. Det är några av scenarierna ur Nordea och SEB:s makroanalyser i veckan. Sydbank listar dock flera politiska händelser den kommande tiden som kan sätta skräck i finansmarknaderna.

 

Nordeas makroanalytiker tror att Riksbanken kommer att sänka reporäntan med tio punkter
vid nästa räntebesked den 21 december trots en fortsatt delad syn hos direktionens sex ledamöter.Nordea tror att november månads inflationssiffror kommer att visa att Riksbanken inte når upp till målet om 2 procent och att de är beredda att ta till mer åtgärder. Direktionen väntas vara överens om en förlängning av sitt program med tillgångsköp.

Kronan kan stärkas på sikt

Den svenska kronan bedöms försvagas ytterligare med en räntesänkning men stärks återigen i början av nästa år. Bankens prognos är att euron kan stå i 9,60 kronor på tre månaders sikt.Riksbanken kan vara i behov av en svag valuta för att höja den importerade inflationen då de inhemska priserna beskrivs som överraskande låga.Nordeas bedömning är att den underliggande inflationen är på väg ner. I oktober var inflationen rensad för energipriser 1,0 procent. Konsumentprisindex för mat, KPIF, ligger lite högre och uppgår nu till 1,4 procent. November månads siffror är den sista månadsstatistiken som föregår Riksbankens decembermöte.
Tecken på att en räntesänkning kan vara på gång är att styrräntan som ligger på minus 0,50 procent, de facto har bottnat i minus 0,56 procent i praktiken. Det ses därför som 60 procents sannolikhet att räntan ska ner till minus 0,60 procent.

Risker med låg ränta

SEB ser risker med en långvarig låg ränta och pekar på att den amerikanska centralbankens erfarenheter tyder på att det är en svår process att återställa penningpolitiken. Ju längre det dröjer desto större kommer den negativa effekten bli på de svenska hushållen när skuldsättningen fortsätter att öka.SEB ifrågasätter att den svenska räntan ligger under den europeiska eftersom tillväxten i Sverige varit långt över tillväxten i euroområdet. “Det är därför rimligt att ifrågasätta att den svenska styrräntan idag ligger under ECB:s styrränta”. ECB:s styrräntan ligger på noll procent.

Globala indikatorer pekar uppåt

Nordea ser en begränsad nedsida i den svenska ekonomin eftersom globala indikatorer inom industrin förbättras, vilket troligtvis innebär slutet för den negativa exporttrenden.
Banken tror därför att den svenska kronan kommer att stärkas och att man som investerare bör ligga lång i valutan.Även SEB är inne på samma linje. Marknaden drivs av förhoppningar om en starkare tillväxt. Det amerikanska S&P 500-indexet har till exempel nått nytt kursrekord och har nu passerat 2.200-nivån.

Vill konkurrera med lägre skatt

Företagsskatten har kommit upp på agendan som ett konkurrensmedel. Storbritannien som fortfarande lider av sviterna efter finanskrisen vill göra landet mer attraktivt och sänka landets företagsskatt. Skattesänkningen kan också ses som ett sätt att göra landet attraktivt efter brexit. Det är ett tilltag som inte skulle uppskattas av andra EU-länder. Den svenska finansministern Magdalena Andersson varnade till exempel i veckan Storbritannien för att konkurrera med skattesänkningar.Vad gäller de svenska huspriserna så har de återhämtat sig de senaste tre månaderna vilket gör att risken för en negativ spiral för huspriser har minskat. Bättre tillgångspriser skulle därmed kunna hjälpa konsumtionen på traven under nästa år, skriver Nordea.Vad gäller den europeiska marknaden pekar november månads inköpschefsindex på att tillväxten är 0,3-0,4 procent i kvartalstakt. Inflationstrycket har ökat på grund av stigande energipriser, dock ej den underliggande inflationen. Det är dock från låga nivåer vilket gör att ECB väntas behålla sin nuvarande penningpolitik, sammanfattar Nordea.

Europeiska val kan skaka om

Danska Sydbank höjer en varningsflagg för att högernationalistiska och eurokritiska partier i Europa är på frammarsch. Vid ökat inflytande kan det på sikt leda till att EU-samarbetet kollapsar. Det skulle leda till fallande börser och försvaga euron. Banken lyfter fram fem politiska val i Europa den kommande tiden som kan få stor påverkan på ekonomin och finansmarknaderna.

Först ut är det italienska valet den 4 december om en författningsändring för att göra politiken mer handlingskraftig. Om den inte går igenom har den nuvarande premiärministern Renzi sagt att han kommer att avgå. Skräckscenariot är att EU-kritiska partier kommer till makten, skriver banken. Det befaras av många att att italienarna kommer att trösta nej till författningsändringen.

Samma datum, 4 december, är det presidentval i Österrike med Hofer från Frihetspartiet som är känd för sin skeptiska hållning till euron.Den 25 mars nästa år är det parlamentsval i Nederländerna där Geert Wilders Frihetsparti kan bli det största partiet i det nederländska parlamentet. Wilders är en av de största eurokritikerna och vill att Nederländerna följer Storbritanniens exempel och går ur EU.

Den 23 april och den 7 maj är datumen för de båda valomgångarna i det franska presidentvalet. Det högernationalistiska partiet Front National med Marine Le Pen i spetsen kan komma till makten om de tar sig vidare från första valomgången. För närvarande kan partiet stödjas av 30 procent av fransmännen.

Den 23 augusti och den 22 oktober är det val till den tyska Bundestag. Även här finns risk för att högerpopulistiska partier ökar. Förbundskansler Angela Merkel har nu sagt att hon kandiderar som en fjärde mandatperiod som kansler.

Det finns alltså gott om politiska händelser som kan påverka de finansiella marknaderna under resten av året och nästa år.

Rikard Jansson
rikard.jansson@finwire.com
Nyhetsbyrån FinWire, @FinWire

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier och fonder gett historiskt god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning.

Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer. Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer