Nyhet – fossilfri Europafond, men varför?

Detta inlägg är marknadsföring.

Varför fossilfria fonder? Utmaningarna relaterade till klimatförändringarna är mer aktuella än någonsin. Det finns en stor samsyn om att brådskande åtgärder är nödvändiga för att målen i Parisavtalet ska nås, varav det viktigaste är att begränsa temperaturökningarna till två grader högre än vid inledningen av den industriella revolutionen.

Med anledning av detta behöver finansbranschen agera kraftfullt. Vi har tagit en ledande position i denna process genom lanseringen av våra Plusfonder, som har tagit hållbara investeringar till en helt ny nivå. Detta fondkoncept är vårt mest hållbara alternativ och den 15 mars 2018 lanserade vi SPP Europa Plus, det senaste tillskottet i Pluskonceptet. Sedan tidigare finns SPP Global Plus, Sverige Plus och Tillväxtmarknad Plus.

Med Plusfonderna är vårt mål att nå en hög avkastning samtidigt som vi gör skillnad på riktigt. Denna påverkan är kvantifierbar och uppnås genom att fonderna baseras på fyra pelare: fossilfrihet, minskat koldioxidavtryck, högre hållbarhetspoäng (ESG) och gröna lösningar. Vår ansats är holistisk då vi anser att kombinationen av dessa fyra pelare är större än summan av dess delar och detta är vad som särskiljer Pluskonceptet från alternativen.

Varför SPP Europa Plus?

En renodlad Europafond har saknats och kommer att passa investerare med ett europeiskt mandat. Det finns även andra skäl för ett europeiskt fokus. För det första är ESG-poängen mycket högre i Europa än i andra regioner, vilket nedanstående tabell med ESG-poäng för MSCI:s jämförelseindex visar. En europeisk fond möjliggör därmed skapandet av en portfölj med en väldigt hög ESG-poäng och fonden SPP Europa Plus får också vår högsta hållbarhetsnivå, 10 av 10.

ESG-poäng för regionala MSCI-jämförelseindex

Region ESG-poäng
Asien 5/10
Tillväxtmarknader 4/10
Europa 8/10
Nordamerika 6/10

Dessutom är flera av de renodlat gröna bolagen europeiska, vilket gör det motiverat att ha ett europeiskt fokus. Slutligen finns det nu EU-initiativ för att minska utsläppen av koldioxid genom systemet med utsläppsrätter. Tillsammans tycker vi att dessa faktorer utgör övertygande argument för en Europa-fokuserad fond.

Hur ska målen uppnås?

För att sätta samman en fossilfri fond med högre ESG-poäng och lågt koldioxidavtryck behöver man både välja bort ett stort antal bolag ur indexet och samtidigt utvärdera bolag för att välja in.

Förutom att fonden väljer bort de värsta alternativen, väljer vi bort bolag med högt koldioxidavtryck och väljer in bolag med högt hållbarhetsbetyg i vår analys. Tack var det har vi  minskat fondens koldioxidavtryck med mer än 60 procent jämfört med jämförelseindexet MSCI Europe. Detta mäts som koldioxidutsläpp dividerat med försäljningen. Det är en ögonblicksbild baserad på dagens portfölj men förväntas vara relativt stabil.

Vi  tror också starkt på positiv selektering – gröna möjligheter. Ett exempel på ett sådant grönt bolag är Tomra, som har fått mycket uppmärksamhet de senaste veckorna. Upp till 10 procent i fonden kan placeras i så kallade lösningsbolag.

Tomra

Plastnedskräpning har en negativ extern effekt då både individer och företag till en mycket låg kostnad för dem själva kan skräpa ned, men till hög kostnad för naturen. En lösning på problemet kan vara att skapa ekonomiska incitament för minskad nedskräpning. Ett företag med denna vision är ett av bolagen i fonden, Tomra.

I skrivande stund stiger Tomras aktie efter nyheten att Storbritannien planerar att införa ett pantsystem enligt vår skandinaviska modell för att återvinna flaskor. Uppgången är dock inte en engångshändelse, aktien har det senaste året stigit med över 60 procent*. Ett pantsystem kan kraftigt minska plastskräpet i naturen, i haven och i Storbritannien, där bara 50 procent återvinns jämfört med imponerande 97 procent i Norge, är förbättringspotentialen enorm. Det är förmodligen det mest kostnadseffektiva sättet att handskas med plastsnedskräpning.

Detta illustrerar några av de egenskaper som flera gröna företag har gemensamt; deras framgång hänger ibland på att myndigheterna tar de rätta besluten och gör vad som krävs för att begränsa eller minska skadligt beteende. Nyheten från Storbritannien är ett exempel på en händelse som gagnar gröna företag som är positionerade för att utnyttja de fördelar som skapas när världen på allvar tar itu med klimatproblemen. Med gröna företag i portföljen kan man själv utnyttja dessa fördelar.

Relativ risk och avkastning

Det finns fonder som fokuserar enbart på renodlat gröna bolag. Sådana fonder kan bidra till verklig förändring och potentiellt generera god avkastning. De följer dock inget jämförelseindex och investerare måste acceptera stora avvikelserisker jämfört sitt index. De som inte vill ha så stora avvikelser mot sitt index måste begränsa vikten av renodlat gröna bolag. Vi tror att 5–10 procent är en lagom andel. Det gör att investeringen är stor nog för att vara meningsfull samtidigt som den relativa risken hålls under kontroll. SPP Europa Plus är utformad för att ge en avkastning som följer sitt jämförelseindex MSCI Europe, så nära som möjligt utan att göra avkall på den klimatvänliga profilen. Avvikelsen från jämförelseindexet begränsas av dess tracking error som (i skrivande stund) är 1 procent. Det är dock inte begränsat till att vara noll då det här inte är en indexfond.

Vi exkluderar många bolag i fonden och vi har tagit bort hela sektorn med fossila bränslen, ett val som kommer att påverka fondens relativa avkastning. Fonden optimerar innehaven genom att välja aktier som har liknande egenskaper som de som har valts bort, vilket begränsar den relativa exklusionsrisken. I perioder som bolag inom fossilsektorn går starkt, kommer fonden att underprestera. Samtidigt så kommer fonden att överprestera om världen på allvar tar sig an utmaningen och vidtar kraftfulla åtgärder för att begränsa klimatförändringarna.

Bara tiden kan utvisa vilket scenario som kommer att bli verklighet, men vi tror starkt på de finansiella och etiska argumenten bakom våra nyaste klimatmedvetna fonder.

/ Lars Qvigstad Sørensen, Förvaltare SPP Europa Plus

*) Aktien har stigit 63 % under perioden 20170410 – 20180410

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På www.sppfonder.se hittar du faktablad och informationsbroschyr.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer