Hoppa till huvudinnehållet

Nyhet! Bull & Bear med upp till 20X hävstång

På begäran av våra kunder lanserar vi nu produkter som passar dig som söker extrema fluktuationer. Det gäller Bull & Bear på indexen OMX30, DAX och S & P 500 med totalt 18 och 20X hävstång. Det betyder att du kan få 18 eller 20 gånger den procentuella avkastningen i förhållande till rörelsen på det underliggande indexet. Detta innebär även att risken är hög och du riskerar att förlora hela ditt investerade kapital. Ta del av riskinformation nedan innan du handlar dessa produkter.

De nya produkterna är en del av vårt produkterbjudande Nordnet Markets där du handlar courtagefritt* under vissa givna förutsättningar. Produkterna vi nu lanserar lämpar sig framförallt för dig som är kortsiktig och vill säkra din portfölj från en timme till en annan, eller från en dag till en annan.

Läs mer om Nordnet Markets och de separata produkterna här.

/Nordnet

*Produkterna är courtagefria om du lägger en order på hemsidan eller via någon av våra handelsapplikationer, exempelvis Infront, där värdet på ordern är högre eller lika med 1 000 SEK/DKK/NOK eller 100 EUR. För telefonorder via mäklare och/eller order understigande 1 000 SEK/DKK/NOK eller 100 EUR utgår courtage enligt Nordnets vid var tid gällande prislista. Vid handel med produkter i annan valuta än din kontovaluta tillkommer en automatisk växlingsavgift om du inte har ett aktivt valutakonto på din depå. Kontakta Nordnets kundservice för mer information. Nordnet förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller avsluta erbjudandet.

Riskinformation:

Produkterna som beskrivs på den här sidan är inte lämpade för alla investerare. Samtliga produkter är komplicerade och kräver en god förståelse för den underliggande marknaden och produkternas specifika villkor och egenskaper. Alla investeringar i finansiella instrument är förenade med risk och kan både öka och minska i värde. Med en hävstångsprodukt är risken stor att du förlorar hela det investerade kapitalet.

Vid en investering i börshandlade produkter i Nordnet Markets tar du en kreditrisk på Nordea Bank AB (publ). Nordeas kreditbetyg är i skrivande stund AA- med stable outlook enligt Standard & Poor’s och Aa3 enligt Moody’s. Observera att ratingen kan ändras. Mer information finns på www.standardandpoors.com och www.moodys.com.

Vid en investering i dessa produkter, kan du förlora hela ditt investerade kapital. Det är viktigt att du vid investeringar i börshandlade produkter sätter dig in i hur finansiering av produkten fungerar. Observera att det från tid till annan kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja dessa värdepapper, vilket kallas likviditetsrisk. Det kan exempelvis vara när den underliggande tillgången kan vara svår att prissätta, vid kraftiga kursrörelser på marknaden eller avbrott som stör handeln. Var medveten om att valutarisk existerar i de produkter där underliggande tillgång handlas i en annan utländsk valuta.

Vid investering i dessa produkter har du även en marknadsrisk som innebär att om underliggande tillgång rör sig åt fel håll i förhållande till din marknadsexponering kan din investering snabbt tappa i värde och till och med bli värdelös. Ju högre hävstång desto högre är risken. Informationen på den här sidan upplyser inte dig som investerare om samtliga risker kopplade till Börshandlade produkter. Du som investerare är ansvarig för att granska samtliga riskfaktorer tillhöriga produkterna, vilka upplyses om i grundprospektlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och slutliga villkor på Nordeas hemsida.

Varken Nordea Bank AB (publ), eller något av dess dotterbolag är ansvariga för innehållet på denna och/eller andra webbsidor tillhandahållna av Nordnet AB. Innehållet på denna sida riktar sig inte heller till personer bosatta i USA eller andra jurisdiktioner som inte är tillåtna enligt grundprospektlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och slutliga villkor. Inget på denna sida ska uppfattas som finansiell rådgivning utifrån en enskild investerares individuella förutsättningar. Nordnet AB är inte ansvarig för den information som utfärdaren tillhandahåller.

 

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer. Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer