Ny aktiefond jagar framtidens svenska storbolag

Detta inlägg är marknadsföring.

Danske Invest Sverige Småbolag investerar i svenska småbolag, som fondens portföljförvaltare anser har utvecklingspotential att bli framtidens storbolag. Fonden har särskilt fokus på hållbara och ansvarsfulla investeringar.

Den svenska börsen har skapat några av Europas största bolag och alla dessa bolag har en gång varit små. Den nya fonden Danske Invest SICAV Sverige Småbolag Class SA investerar i svenska småbolag som har potentialen att bli framtidens storbolag.

Ansvarig för valet av investeringar i fonden är portföljförvaltare Petter Löfqvist som har lång erfarenhet av investeringar i svenska småbolag.

”Bland de svenska småbolagen finner vi bland annat företag i snabbväxande nischer inom traditionella sektorer som teknik, finans och konsumentvaror samt intressanta företag inom tillväxtsektorer som teknik, hälso- och sjukvård, underhållning och digitalisering. Svenska småföretag inkluderar också geografiskt fokuserade fastighetsbolag som kan dra nytta av regional svensk tillväxt,” säger han.

Handplockade aktier

Historiskt har svenska småbolag levererat en väsentligt högre avkastning än den svenska börsen som helhet. Historisk avkastning är dock ingen garanti för framtida avkastning.

Den främsta anledningen till den höga avkastningen kan härledas till en starkare historisk vinsttillväxt för småbolagen jämfört med börsen som helhet. I allmänhet är svenska småbolag ofta underanalyserade av analytiker, och detta kan skapa möjligheter för en aktiv investerare att hitta oupptäckta pärlor.

Danske Invest Sverige Småbolag är en aktivt förvaltad fond, vilket betyder att fondens förvaltare  strävar efter att skapa en portfölj av aktier som erbjuder en högre avkastning än genomsnittet av svenska småbolag. Portföljen består normalt sett av 35-45 bolag.

”När vi väljer in bolag till portföljen baseras det på en grundlig analys av bolagens redovisning, affärsmodell och marknadsposition. Vi har också en kontinuerlig och nära dialog med bolagen som utvärderas,” säger Petter Löfqvist.

Fokus på ESG

Dessutom spelar ESG-faktorer en viktig roll vid urvalet av bolag till fonden. ESG är ett samlingsbegrepp för hållbara och ansvarsfulla investeringar och står för environmental, social och governance (det vill säga miljö, socialt ansvar och ägarstyrning). Förvaltarna analyserar bolagen utifrån deras arbete med olika ESG-faktorer och väljer bolag som har en stark ESG-profil eller har en uppenbar potential att förbättra sin ESG-profil.

Portföljteamet har löpande en dialog med bolagen om deras fokus på att utveckla och förbättra arbetet med ESG och om hur de kan skapa långsiktigt värde för sina kunder, investerare och samhället genom hållbara affärsmodeller.

”Samtidigt investerar Sverige Småbolag inte i bolag som har större delen av sin omsättning från alkohol, tobak, pornografi eller bolag som säljer så kallade kontroversiella vapen som klusterbomber, truppminor och kärnvapen,” säger Petter Löfqvist.

Läs mer

***

Kort om Danske Invest Sverige Småbolag

  • Aktiefonden investerar i svenska småbolag, som fondens portföljförvaltare anser har utvecklingspotential att bli framtidens storbolag.
  • Historiskt har svenska småbolag levererat en väsentligt högre avkastning än den svenska börsen som helhet. Historisk avkastning är dock inte en garanti för framtida avkastning.
  • Fonden investerar primärt i småbolagsaktier noterade på Nasdaq OMX Sweden, men även bolag upptagna till handel på First North och Spotlight Stock Market.
  • Fondens portföljförvaltare har särskilt fokus på hållbara och ansvarsfulla investeringar.

***

Stark historisk utveckling för svenska småbolag

De senaste 20 åren har svenska småbolag (Carnegie Small Cap Index) haft en betydligt högre avkastning än de största svenska bolagen (OMX Stockholm 30 Index). Diagrammet visar 20 års ackumulerad avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och avkastningen kan bli negativ.

Index (1998-07-31 = 100)

Källa: Macrobond, prisindex, 31 juli 1998 – 31 juli 2018

 

***

Var medveten om risken

Kom ihåg att investeringar i aktier alltid är förenat med risk och att du i värsta fall kan förlora hela ditt investerade kapital. Konsultera alltid en rådgivare innan du gör en investering, och ta reda på om en viss investering passar din investeringsprofil. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På Danske Invests hemsida finns faktablad och informationsbroschyr.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer