Hoppa till huvudinnehållet
Den webbläsare du använder stöds inte längre. Klicka här för att se vilka rekommenderade webbläsare som stöds.

Nordnet Hållbar Pension januari 2022

Detta inlägg är marknadsföring.

Nordnet Hållbar Pension är en aktivt förvaltad blandfond med hållbarhetsfokus som investerar i svenska aktie- och räntefonder samt globala aktiefonder från Öhman Fonder och som avser att ge en attraktiv riskjusterad avkastning över tid. Fonden förvaltas av Öhman Fonder på uppdrag av Nordnet.

Kommentar om januari 2022

Marknaden

Januari var en turbulent månad för aktiemarknaderna. Federal Reserve, FED, hade sitt första möte för året och meddelade där att en första räntehöjning troligtvis kommer i mars med 25 punkter. Centralbanken har nu största fokus på inflationen och toleransen för ytterligare höga utfall är låg. I denna miljö straffades små bolag och tillväxtbetonade bolag som ofta har höga värderingar och är känsliga för förändringar i räntan.

Svenska små bolag föll med ca 15 procent under månaden. 10-åriga svenska obligationsräntor har trots hökaktiga signaler från FED inte stigit kraftigt. Kreditpremier, skillnaden i ränta mellan företagsobligationer och statsobligationer, har också varit stabila under månaden.

Fonden

Fonden avkastade -4,68 procent och index -3,49 procent under månaden vilket är -1,20 % relativt index. Jämförelseindexet är en sammanvägning av 30 % MSCI AC World Total Return Net, 30 % OMX Stockholm Benchmark Cap, 20 % OMRX Money Market och 20 % OMRX Total Bond.

Den negativa avkastningen förklaras av att aktier och i synnerhet svenska små bolag har haft en svag utveckling. Övervikten mot aktier samt aktieurvalet i både svenska och globala aktier har bidragit mest till den negativa avkastningen relativt index. Vid månadens slut ökades andelen svenska stora bolag i fonden med några procentenheter. Vid månadens slut är aktievikten cirka 66 procent i fonden.

Utsikter

Värderingen är ansträngd för aktier men erbjuder ändå väsentligen högre förväntad avkastning än räntor. Konjunkturutsikterna är nu än mer osäkra, då tillväxttakten håller på att avta samtidigt som Federal Reserve minskar penningpolitiska stimulanser. Sammantaget behåller vi en övervikt mot aktier.

Till fonden Nordnet Hållbar Pension

Erik Nilsson, Öhman Fonder
Erik Nilsson, Öhman Fonder

Erik är allokeringsansvarig på Öhman Fonder och förvaltar bland annat fonden Nordnet Hållbar Pension.

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier och fonder gett historiskt god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning.

Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer. Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer