Hoppa till huvudinnehållet

Nordnet Hållbar Pension april 2022

Nordnet Hållbar Pension är en aktivt förvaltad blandfond med hållbarhetsfokus som investerar i svenska aktie- och räntefonder samt globala aktiefonder från Öhman Fonder och som avser att ge en attraktiv riskjusterad avkastning över tid. Fonden förvaltas av Öhman Fonder på uppdrag av Nordnet.

Kommentar om april 2022

Marknaden

April var ännu en tung månad för riskfyllda tillgångar. Globala aktier föll hela 8 procent i lokal valuta, men tack vare att svenska kronor samtidigt försvagades mot andra valutor, dämpades den negativa avkastningen till -3,5 procent. 10 åriga svenska obligationsräntor steg också kraftigt under månaden med närmare 50 punkter, vilket har lett till negativ avkastning på obligationer. Den höga inflationen har nu letat sig in i den svenska ekonomin och har fått Riksbanken att göra en helomvändning gällande penningpolitiken. Vid deras förra möte i februari såg de en första höjning först under 2024. Nu kom höjningen redan i april och ytterligare tre höjningar väntas komma under 2022. I Kina fortsätter de omfattande covid-nedstängningarna att tynga Hong Kong-börserna och konsumentförtroendet i Europa faller kraftigt vilket har lett till en minskad riskaptit. Bolagsrapporterna har förvisso överraskat kraftigt positivt och visar att de flesta bolag kunnat försvara sina marginaler och lägga de ökade kostnaderna ut mot kund. Trots starka rapporter var det inte tillräckligt för att lyfta aktiekurserna.

Utsikter

Fonden avkastade -3,07 procent och index -2,39 procent under månaden vilket är -0,68 procent relativt index. Den negativa avkastningen förklaras av att aktier på bred front har haft en svag utveckling. Relativt index har värdepappersvalet för svenska aktier bidragit negativt medan svenska obligationer har bidragit positivt. Bidragen från Globala aktier och allokering har i princip varit oförändrade under månaden. Under april har aktieexponeringen minskats till en balanserad portfölj som vid månadens slut utgjorde cirka 60 procent av fonden.

Fonden

Värderingen för räntor har förbättrats sedan årsskiftet men aktier erbjuder fortsatt högre förväntad avkastning än räntor. Konjunkturutsikterna är nu negativa då tillväxttakten håller på att avta och Federal Reserve minskar de penningpolitiska stimulanserna. De geopolitiska riskerna samt högre energi- och matpriser gör sammantaget att ekonomin befinner sig i ett bräckligt tillstånd. Sammantaget har vi blivit mer defensiva och har en neutral vikt mot aktier med fokus på globala stora bolag.

Till fonden Nordnet Hållbar Pension

Erik Nilsson, Öhman Fonder
Erik Nilsson, Öhman Fonder

Erik är allokeringsansvarig på Öhman Fonder och förvaltar bland annat fonden Nordnet Hållbar Pension.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer. Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer