M&G Multi Asset-team – Fördelarna med att investera globalt

Detta inlägg är marknadsföring.

M&G Multi Asset team anser att en global inriktning ger investerarna möjlighet att:

  • Förbättra investeringsmöjligheterna avsevärt
  • Diversifiera sin investeringsportfölj
  • Vara flexibla och ändra tillgångsallokeringen om och när olika möjligheter och risker uppkommer
  • Följa med i utvecklingen i en alltmer globaliserad värld

Varför globalt?

Människor känner sig trygga med det som är välbekant. Att investerare letar efter namn de känner igen och är vana att investera i är helt naturligt. Men även om det har sina fördelar att bara investera inom landets gränser kan det också vara väldigt begränsande. Historien har visat att finansmarknader i olika delar av världen reagerar olika på nyhetsflödet. De verkar också i olika ekonomiska och politiska miljöer. Såsom Bild 1 nedan visar har ingen enskild region eller tillgångsklass haft en jämn avkastning under de senaste 17 kalenderåren. Även med en mer övergripande indelning av tillgångsklasser skulle en investerare som väljer att fokusera på endast en marknad eller tillgångstyp därför genomgå många upp och nedgångar över tid. Till exempel skulle den som endast äger europeiska aktier ha tillhört dem som fick bäst avkastning 2012/13, för att sedan ha sett sin portfölj hamna långt efter resten av världen under 2014.

I den här artikeln beskriver vi några av de främsta fördelarna med att investera globalt. Vi förklarar också varför investering i en fond med flera tillgångsslag kan vara ett bra alternativ för den som på ett effektivt sätt vill bygga upp och förvalta en portfölj med global spridning.

Gör ditt investeringsuniversum större

En investerare som enbart fokuserar på ”det välkända” stänger dörren till en mängd olika alternativ och möjligheter. Genom att investera globalt kan investerare däremot genomsöka hela världen i jakten på de bästa investeringsmöjligheterna.

Hantera volatilitet

Genom att investera globalt kan du inte bara öka avkastningen;diversifieringen kan också dämpa portföljens upp- och nedgångar jämfört med om du investerar i endast en typ av tillgångar eller ett land. En investerare måste vara medveten om vilka risker det innebär att vara utlämnad till ett specifikt område i dagens globala investeringsuniversum. Globala investeringar kan dock naturligtvis också medföra vissa ytterligare risker, t.ex. geopolitiska och valutarelaterade risker.

Globalt perspektiv i en globaliserad värld

Den senaste finanskrisen tydliggjorde de starka kopplingarna och det ömsesidiga beroendet mellan världens finansmarknader. Med ett globalt investeringsperspektiv kan europeiska investerare lättare förstå vad t.ex. stigande amerikanska räntenivåer eller kinesisk ekonomisk data innebär för dessa länders inhemska marknader.

Möjligheter på internationell elitnivå

Som Bild 2 visar är olika inhemska marknader ofta inriktade på olika sektorer. Till exempel är de italienska och spanska marknaderna tydligt viktade mot finansbolag, den ryska mot energiföretag, medan vissa asiatiska och amerikanska marknader har stort fokus på IT‑sektorn. Även investerare som tror att de sprider riskerna genom att investera inom alla delar av ett inhemskt marknadsindex kan därför vara mer exponerade till en viss sektor eller bransch än de egentligen vill.

Det kan också vara så att investerare föredrar en viss sektor. Om man vill rikta in sig på ett visst tema eller en viss typ av företag – varför bara investera i ”den nationella eliten” när man kan investera i ”den internationella eliten”? Som exempel kan vi ta en investerare som vill dra fördel av Europas åldrande befolkning genom att investera i hälso- och sjukvårds-sektorn. Med fokus på enbart Frankrike är han/hon begränsad till aktörer som Sanofi och Essilor. Med ett globalt perspektiv växer däremot investerarens investeringsuniversum och inbegriper även Johnson & Johnson, Pfizer, Novartis, Roche, GlaxoSmithKline och AstraZeneca m.fl.

Globala fonder med flera tillgångsslag

Innehavare av en enskild tillgångsklass har som sagt tvingats genomgå en del betydande upp- och nedgångar. Förutom diversifiering mellan olika tillgångsklasser är geografisk diversifiering en viktig faktor för investerare som vill skydda sig mot inhemska ekonomiska problem. Att hantera risker genom diversifiering har länge varit en grundregel för den som vill göra kloka investeringar. Men eftersom de globala marknaderna inte är stillastående och olika tillgångar medför olika möjligheter och risker vid olika tidpunkter, kommer en statisk portfölj förmodligen inte att ge särskilt goda resultat inom rimlig tid. En dynamisk förvaltning med kontinuerlig utvärdering av investeringsbeslut och omfördelning av allokeringar som säkerställer att de investeras i rätt tillgångar vid rätt tidpunkt kan visa sig mer framgångsrik. Att åstadkomma en effektiv diversifiering på egen hand kan dock vara en komplicerad, tidskrävande och potentiellt dyr process.

Fonder med flera tillgångsslag kan vara ett tids- och kostnadseffektivt sätt för investerare att överlåta komplexa investeringsbeslut till fondförvaltare med specialkunskaper.

Text: M&G Multi Asset-teamet

Investeringars värde, liksom avkastningen från dem, varierar. Det innebär att fondkurser både faller och stiger och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerade från början. Värdet på din investering påverkas även av valutakursförändringar. Påståendena i det här dokumentet ska inte tolkas som rekommendationer, råd eller prognoser. Vi kan inte ge finansiell rådgivning. Om du är osäker på huruvida din investering är lämplig bör du kontakta med din ekonomiska rådgivare.

 

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
1 Kommentar
Äldst
Nyast Mest gillade
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer
Anonym
Anonym
2019-06-24 08:54

Jag fick ett lån på 100 000 euro från en privat institution utan stress email dem nu canoorlando11@gmail.com. Kontakta honom. Jag är säker på att Mr. Orlando Cano hjälper dig.