Hoppa till huvudinnehållet

Många extrautdelningar gav klirr i kassan för aktieägarna

Inför rapportsäsongen drog igång räknade den samlade analytikerkåren med att börsbolagen som ingår i OMXS30 i medel skulle höja sin utdelning med 6,7 procent, eller en median på 3,7 procent. Nu är rapportsäsongen för det fjärde kvartalet 2017 avslutad för dessa storbolag på Stockholmsbörsen och Finwire har gjort en sammanställning av utfallet:
Medianbolaget har höjt sin utdelning med 3 procent medan medeltalet visar en ökning på 9,8 procent.  Om det blev bättre eller sämre än väntat beror alltså på hur man räknar.

Fyra bolag gav extrautdelningar

Den faktiska utdelningshöjningen blev dock högre då extrautdelningar i Atlas Copco, Boliden, Handelsbanken och Swedish Match inte är medräknade här. Därmed skulle man kunna säga att utfallet blev bättre än väntat, med båda mått räknat.
När det kommer till utdelningar finns det även fler saker att ta hänsyn till, vilket försvårar en jämförelse med fjolårets utdelningar, däribland har två bolag gjort avknoppningar och fyra bolag lämnar extrautdelningar. 

Två avknoppningar

Räknar man samman Essity och SCA.s utdelningar blir det 7,25 kronor, vilket är
21 procent högre än gamla SCA:s utdelning innan avknoppningen av Essity.Getinge och Arjo, där det senare bolaget dock inte ingår i OMXS30-index, delar tillsammans ut 2,00 kronor, vilket är samma nivå som gamla Getinges utdelning innan avknoppning av Arjo.Atlas Copco, Boliden, Handelsbanken och Swedish Match lämnar extrautdelningar, något som Swedish Match gjorde även i fjol. Vi har i tabell nedan beräknat förändringarna på ordinarie utdelning för jämförbarhets skull.AstraZeneca följer brittisk tradition med halvårsvisa utdelningar av olika storlek mellan första och andra halvåret, vilka har summerats för att få korrekt årstakt.

Autoliv följer amerikansk tradition med kvartalsutdelningar. Här har den senaste höjningen räknats upp i årstakt.

Återinförde utdelning

SSAB återinför utdelning. Det är fem år sedan bolaget lämnade utdelning senast. Det går inte att räkna ökning i procent när startpunkten är noll, men för att för att ändå ha en siffra att beräkna medel och median har 100 procent ökning används.

Bolag Valuta Ordinarie utdelning 2017 Ordinarie utdelning 2016 Förändring Konsensus utdelning 2017 Kommentar
ABB CHF 0,78 0,76 +3 % 0,78
Alfa Laval SEK 4,25 4,25 0 % 4,38
Assa Abloy SEK 3,30 3,00 +10 % 3,22
AstraZeneca USD 2,80 2,80 0 %
Atlas Copco SEK 7,00 6,80 +3 % 7,19 Även extrautdelning 8,00 kr
Autoliv USD 2,48 2,40 +3 %
Boliden SEK 8,25 5,25 +57 % 8,53 Även extrautdelning 5,75 kronor
Electrolux SEK 8,30 7,50 +11 % 8,11
Ericsson SEK 1,00 1,00 0 % 0,85
Essity SEK 5,75 5,80 Nytt börsbolag
Fingerprint Cards SEK noll noll 0,09
Getinge SEK 1,50 2,00 -25 % 1,93 Avknoppning av Arjo
Handelsbanken SEK 5,50 5,00 +10 % 6,26 Även extrautdelning 2,00 kr
H&M* SEK 9,75 9,75 0 % 9,72
Investor SEK 12,00 11,00 +9 % 11,65
Kinnevik SEK 8,25 8,00 +3 % 8,27
Nordea EUR 0,68 0,65 +5 % 0,67
Sandvik SEK 3,50 2,75 +27 % 3,43
SCA SEK 1,50 6,00 -75 % 1,25 Avknoppning av Essity
SEB SEK 5,75 5,50 +5 % 5,81
Securitas SEK 4,00 3,75 +7 % 4,00
Skanska SEK 8,25 8,25 0 % 8,47
SKF SEK 5,50 5,50 0 % 5,84
SSAB SEK 1,00 noll Höjning i procent går ej att beräkna
Swedbank SEK 13,00 13,20 -2 % 12,90
Swedish Match SEK 9,20 8,50 +8 % 14,13 Även extrautdelning 7,40 kr (7,50)
Tele2 SEK 4,00 5,23 -24 % 4,49
Telia SEK 2,30 2,00 +15 % 2,08
Volvo SEK 4,25 3,25 +31 % 3,99

Fotnot: Ett av de största fokusen låg på H&M. Skulle klädjätten behålla utdelningen på 9,75 kronor per aktie? efter ett tungt år på börsen. Med facit i hand kan vi konstatera att bolaget höll emot och behöll utdelningen. Därmed kan det konstateras att bolaget ännu inte sänkt utdelningen vid något år sedan börsnoteringen 1974.

Klädjätten skapade dock viss huvudbry hos sina aktieägare när de först ville sjösätta en återinvesteringsplan. Styrelsen backade sedan från detta ock beslöt att dela ut utdelningen på vanligt sätt, uppdelat på två tillfällen.

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier och fonder gett historiskt god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning.

Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer. Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer