Macroanalys av Jonas Olavi, förvaltare och chef för Alfred Bergs taktiska allokeringsteam

Detta inlägg är marknadsföring.

“De finansiella marknaderna har fortsatt att leverera avkastning i risktillgångar trots en liten hicka när Trump bestämde sig att avpollettera FBI-chefen James Comey i något som snarast förefaller vara en undanmanöver från de ihärdiga ryktena om rysk inblandning i samband med valkampanjen förra året. Eftermälet kring denna undanmanöver kommer sannolikt att ligga kvar som en våt filt över Trumps presidentskap och kan rent av hota hans roll som president. Men för att ett sådant scenario skall materialiseras krävs många och långa utredningar bakom i många fall lyckta dörrar, vilket i sin tur innebär att ärendet kan glömmas som riskfaktor på marknaden.

Just Trumps presidentskap med tillkortakommanden att snabbt få igenom den ambitiösa politik han gick till val och vann på i kombination med hans oortodoxa sätt att leda skapar tillsammans med en allt tydligt hökaktig centralbank ingredienserna i risksoppan som från tid till annan riskerar att sjuda över.

Men marknaden vill just nu knappt ta till sig risker, bedömt utifrån riskindikatorer som befinner sig på extremt låga nivåer.

Källa: Bloomberg, Alfred Berg. Avser riskindikatorer för globala aktier och globala räntor.

Just den låga risken har förbryllat marknadens aktörer och flera spaltmeter har skrivits om fenomenet under sommaren. Inte minst brydsam är den höga upplevda politiska osäkerheten som brukar få avkall på risktillgångar, men inte denna gång, ännu. Har placerarna helt enkelt blivit avtrubbade mot farorna eller ser utsikterna verkligen så bra ut att varje mindre sättning skall ses som ett bra köptillfälle, och att ingen politiker kan stjälpa konjunkturförstärkningen.

Den senaste eskaleringen kring Nordkorea-USA verkar dock placerarna tagit till sig på marginalen och beroende på händelseutvecklingen kan detta möjligen öka riskmedvetandet med ökad turbulens som följd.

I vår allokering har vi tagit hänsyn till säsongseffekten som säger att sensommaren ofta är svagare avkastningsmässigt. Undantag finns det förstås gott om, särskilt om man tittar längre tillbaka i historien. Nedan tabell visar det genomsnittliga månadsutfallet för globala aktieindexet MSCI World All Countries senaste 20 åren.

Källa: Bloomberg, Alfred Berg

På den europeiska agendan skapade Macrons vinst en eufori för europeiska tillgångar och efter att snabbt ha satt ihop en politiskt välavvägd regering lyckades han också knipa majoriteten i parlamentet. Euforin må vara överdriven, men samtidigt gynnas Europa av en förbättrad global efterfråga och börserna är generellt inte lika högt värderade som de amerikanska.

En naggande oro vi trots allt har är att den konjunkturella förbättring vi nu ser tydligt bevis för i både mjuk och hård data är mer tillfällig i sin natur än vad marknaden tecknar in. Vi skriver under på att den period av vinstförstärkning vi sett med start förra året är väl kort om det är en högkonjunktur vi är på väg in i. Helningsprocessen efter kreditkrisen har förstås både toppar och dalar. Frågan är om det bara är en tillfällig topp för att det i själva verket saknas tillräcklig konjunkturell kraft för att vara något annat än bara en lagereffekt. I lagereffekt lägger vi betydelsen att företagen haft för lite på hyllorna för att möta en bättre efterfråga, vilket kortsiktigt spinner igång hjulen mer än ”naturligt”.

Det som talar emot att det är en tillfällig topp är att börsbolagens investeringar nu ökar för första gången på 5 år och denna trend kommer med stor sannolikhet att förstärkas, även om vi kan förutse en viss temponedgång kommande kvartal.

Om detta och kraften i konjunkturen lär vi återkomma om många gånger framgent. Helt klart är det så att vinstmomentum förbättras oavsett om det är tillfälliga orsaker eller inte, samtidigt som det finns tillräckligt med slutefterfrågan för att möta ökad produktion, åtminstone för några kvartal framöver och detta bör gynna risktillgångar generellt.

Källa: Macrobond, Alfred Berg. Visar 12 mån prognos för vinst/aktie (blå) mot svenska börsen (röd)

Så vad gör vi då mot bakgrund av ovanstående?

Vi väljer att kvarstå med en neutral allokering mellan aktier och räntor. Att öka aktier skulle kräva ett bättre startläge, helt enkelt en djupare rekyl för att få så bra risk/avkastningsrelation som möjligt. Vi hävdar därför att dagens prissättning redan tecknat in mycket av den vinstförbättring vi kommer se hos bolagen och att det därmed blir svårare att överraska stort på uppsidan. Om detta stämmer är det också svårare att se stora kurslyft under sensommaren.

Regionalt har vi valt att skala ned amerikanska aktier till neutral från tidigare övervikt. Anledningen är att vi är bekymrade över den höga värderingen och den brist på politisk framgång som Trump hittills har haft. Japanska aktier och Europeiska aktier låter vi vara neutral viktade, men för de som ändock vill ha en potentiellt bättre avkastning ser småbolagsaktier mer intressanta ut än storbolagsaktier, givet konjunkturläget. Till Tillväxtmarknadsaktier är vi överviktade men har däribland en neutral allokering mellan Latinamerika, Asien och Ryssland. Måste vi på marginalen välja inom tillväxtmarknader är det de två förstnämnda som föredras framför ryska aktier. Övervikten i tillväxtmarknadsaktier måste finansieras och då har vi valt att undervikta nordiska aktier. Inom Norden ser Svenska och Finska aktier mer intressanta ut givet konjunkturförloppet, men dessa båda marknader har under sommaren utvecklats svagare än både Danska och Norska aktier, vilket vi hävdar har med rapportutfallen att göra. Uppenbarligen har förväntningarna varit högre i både Sverige och Finland inför rapportsläppen.

I räntebenet kvarstår en positivare syn på krediter kontra långa statsobligationer. Vet man inte exakt vilken exponering man skall välja kan man med fördel titta på de räntefonder som har en flexibilitet som möjliggör en för marknadsläget lämplig fördelning mellan olika räntetillgångar och löptider.”

Författare: Jonas Olavi, förvaltare och chef för Alfred Bergs taktiska allokeringsteam

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer