Hoppa till huvudinnehållet

Läkemedels- och hälsovårdssektorn står stadigt i oroliga tider

Detta inlägg är marknadsföring.

Läkemedels- och hälsovårdssektorn påverkas bara i begränsad omfattning av generella konjunktursvängningar i världsekonomin. Vi blir sjuka ändå och därför är det här en industri som har stabil efterfrågan och intjäning. Läkemedel och hälsovård är en lönsam sektor och har skapat tydligt mervärde för aktieägarna över väldigt många år. I turbulenta tider, som nu, skiner aktieinvesteringarna i Läkemedels- och hälsovårdssektorn lite extra.

Aktier som traditionellt setts som defensiva har fått en ny vår i efterdyningarna av Rysslands invasion av Ukraina och varningar om frekventa räntehöjningar. Samtidigt har aktierna i bolag som levererar varor som vi behöver oavsett konjunkturcykler också klarat sig bättre än de bolag som levererar varor som vi kan skjuta upp inköp av.

DNB Health Care har som mål att investera i de stora bolagen för att fånga den höga tillväxt som finns inom läkemedels- och hälsovårdssektorn, samtidigt som vi försöker vara medvetna om de risker vi har i portföljen.

Läkemedels- och hälsovårdssektorn är den tredje största enskilda sektorn i MSCI World Index.

Då klarar sig läkemedels- och hälsovårdssektorn bra

Läkemedels- och hälsovårdsaktiergår bra under normala perioder, men klarar sig betydligt bättre än marknaden när det blir tufft. Historiskt kan man peka på fyra olika perioder när så varit fallet; under Gulfkriget på 1990-talet, när dotcombubblan sprack runt millennieskiftet, under finanskrisen 2008 och Coronakrisen nyligen.

Vad beror då detta på? Läkemedels- och hälsovårdsföretagen har en stabil efterfrågan på sina produkter och tjänster oavsett ekonomiska nedgångar. Sektorn har också goda marginaler och god priskraft, vilket gör att företag kan överföra högre kostnader på sina kunder.

De stora läkemedels- och hälsovårdsföretagen har generellt solida balansräkningar och liten skuldsättning, vilket gör att vi tror att sektorn kommer att stå sig bra även om räntorna framöver blir högre.

Har prissättningen av läkemedels- och hälsovårdssektorn ökat?

Sektorn prissätts till en liten premie i förhållande till världsindexet, men det är i linje med vad vi har sett historiskt. Den senaste mätningen visade en P/E-multipel på 17,6 för hälso- och sjukvårdssektorn, medan världsindexet hade 16,9. Vi tror att multiplarna har mycket mer att gå på, det finns fortfarande goda tillväxtimpulser i sektorn, det finns lägre regulatorisk risk än på länge och det är en defensiv sektor.

Resultattillväxten inom hälso- och sjukvårdssektorn har historiskt sett varit högre än marknaden i stort. I USA har S&P500 haft en årlig vinsttillväxt på sju procent, medan den globala hälso- och sjukvårdssektorn har haft en vinsttillväxt på nio procent per år sedan 1995. Vi tror att detta kommer att fortsätta under de kommande åren. Befolkningen blir äldre, och när vi blir äldre ökar vi användningen av hälso- och sjukvårdstjänster. Vi har idag en mer ohälsosam livsstil och det ger livsstilssjukdomar.

Hälso- och sjukvårdssektorn är en mycket innovativ sektor och ligger i framkant när det gäller att använda den senaste tekniken, som robotteknik och artificiell intelligens. Se bara på den snabba utvecklingen av Coronavacciner, det är ett bra exempel på innovationstakten i sektorn. Även forsknings- och utvecklingsbudgetarna har ökat de senaste åren, vilket vi tror kommer att resultera i fler nya produkter och tjänster i framtiden.

Förvärv och fusioner

De största hälsovårdsbolagen har mycket torrt krut och vi tror att detta kommer att leda till mer aktivitet inom förvärv och fusioner. Dessutom kan medlen också riktas mot forskning och utveckling om företagen anser att det är bättre att utveckla produkterna och tjänsterna i sitt eget hus. Alla investeringar i forskning och utveckling kommer kunna bidra till nya produkter och tjänster som bidrar till tillväxt och avkastning för aktieägarna.

/Rune Sand och Benedicte Kilander Bakke, förvaltare av DNB Health Care.

Innehållet i den här artikeln är inte avsett som investeringsrådgivning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns tillgängligt på dnbam.com/se

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer. Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer