Investtech-forskning: Stöd och motstånd

Detta inlägg är marknadsföring.

Investtech-forskning: Stöd och motstånd

Stöd och motstånd är bland de mest centrala begreppen inom teknisk analys. Teoretiskt sett är en aktie som fallit ned mot stöd billig, och bör köpas. Aktier som har brutit upp genom motståndsnivåer säges ha givit köpsignaler, och bör köpas. Motsatt gäller för aktier som har stigit och testar motstånd, eller brutit ned genom stöd – dessa bör säljas.
Vi har studerat kursrörelser som följt efter köp- och säljsignaler från stöd- och motståndsnivåer i Investtechs kursdiagram på den norska, svenska, danska och finska börsen över en period på 23 år, från 1996 till 2018. På några områden motsvarar våra undersökningsresultat vad teorin säger, medan andra resultat indikerar att teorin är svag eller till och med felaktig.

Detta dokument är en översiktsartikel med resultat och huvudslutsatser. Detaljerna är beskrivna i sex artiklar för de enskilda köp- och säljsignalerna, som i sin tur bygger på fyra forskningsrapporter.

Köpsignal: Aktier som har fallit tillbaka och ligger nära stöd

Kurs nær støtte

Teori: Kursen ligger nära stöd. Här har aktien vänt upp tidigare. Många investerare anser att den är billig och är villiga att köpa igen.
En aktie som ligger nära ett stöd indikerar uppgång. Definitionen av stöd innebär att fler och fler köpare kommer fram ju närmare kursen ligger stödet. Om man vill köpa kan det därmed vara gynnsamt att lägga en köporder precis ovanför stödet. Var uppmärksam på att brott ned genom stöd kommer att utlösa en säljsignal. Då kan kursen falla mycket på kort tid. Särskilt om volymutvecklingen är negativ eller om aktien visar en fallande trend kan det vara riskabelt att köpa på stöd.

-0,2%p

Forskningsresultat:
Norden 1996–2018, totalt 56.703 signaler.
Aktier som har reagerat tillbaka och testar eller ligger nära stöd har i genomsnitt utvecklats i linje med börsen kommande två månaderna. Annualiserad avkastning har varit 0,2 procentenheter svagare än referensindexet.
Läs forskningsartikel här>>

Säljsignal: Aktier som har stigit och ligger nära motstånd

Kurs nær motstand

Teori: Kursen ligger nära motstånd. Här har aktien vänt ned tidigare. Många investerare anser att den är dyr och är villiga att sälja.
En aktie som ligger nära ett motstånd indikerar nedgång. Definitionen av motstånd innebär att fler och fler säljare kommer fram ju närmare kursen ligger motståndet. Om man vill sälja kan det därmed vara gynnsamt att lägga en säljorder precis under motståndet. Var uppmärksam på att brott genom motstånd kommer att utlösa en köpsignal. Då kan kursen stiga mycket på kort tid. Särskilt om volymutvecklingen är positiv eller om aktien visar en stigande trend kan det vara gynnsamt att avvakta med att sälja på motstånd.

+1,9%p

Forskningsresultat:
Norden 1996–2018, totalt 63.954 signaler.
Aktier som har reagerat upp och testar eller ligger nära motstånd har i genomsnitt utvecklats i linje med, eller lite starkare än, börsen de kommande månaderna. Annualiserad avkastning har varit 1,9 procentenheter bättre än referensindexet.
Läs forskningsartikel här>>

Köpsignal: Aktier med brott upp genom motstånd

Brudd opp gjennom motstand

Teori: Brott upp genom motstånd är en köpsignal. Det gäller särskilt om volymen ökar samtidigt. Säljare som låg vid motståndet är borta men det finns fortsatt hög efterfrågan på aktien.
En aktie som nyligen har brutit upp genom ett motstånd förväntas stiga vidare. Genom att köpa sådana aktier kan man komma in tidigt i en uppgångsfas. Om aktien har stigit mycket efter brottet kan man få en bättre kurs genom att vänta på en reaktion ned. Märk väl att aktier i fallande trend ofta ger falska köpsignaler genom att bryta upp genom motstånd. Om man ska köpa aktier i fallande trend bör det vara ett långsiktigt och starkt motstånd som brutits, och brottet bör följas av stigande volym och positiv volymutveckling.

+5,1%p

Forskningsresultat:
Norden 1996–2018, totalt 43.367 köpsignaler.
Aktier med köpsignaler efter brott upp genom motstånd har i genomsnitt fortsatt att stiga och har stigit mer än börsen de kommande månaderna. Annualiserad avkastning har varit 5,1 procentenheter bättre än referensindexet.
Läs forskningsartikel här>>

Säljsignal: Aktier med brott ned genom stöd

Brudd ned gjennom støtte

Teori: Brott ned genom stöd är en säljsignal. Det gäller särskilt om volymen ökar samtidigt. Köpare som låg vid stödet är borta men det finns fortsatt ett stort utbud av aktier.
En aktie som nyligen har brutit ned genom ett stöd förväntas sjunka vidare. Genom att sälja sådana aktier kan man undvika vidare fall. Om aktien har fallit mycket efter brottet kan man få en bättre kurs genom att vänta på en reaktion upp. Märk väl att aktier i stigande trend ofta ger falska säljsignaler genom att bryta ned genom stöd. Äger man sådana aktier bör det normalt vara ett långsiktigt och starkt stöd som brutits, helst på hög volym, om man ska sälja.

-2,7%p

Forskningsresultat:
Norden 1996–2018, totalt 38.693 säljsignaler.
Aktier med säljsignaler efter brott ned genom stöd har i snitt stigit den kommande perioden, men långt mindre än referensindexets utveckling under samma period. Annualiserad avkastning har varit 2,7 procentenheter svagare än referensindexet.
Läs forskningsartikel här>>

Köpsignal: Aktier som ligger över stöd och saknar motstånd

Kurs over støtte

Teori: Kursen ligger ovanför stöd, där aktien har vänt upp tidigare. Många investerare kommer att anse att aktien är billig om den faller mot stödet, och kommer då att att vara villiga att köpa.
Stöd är nivåer där det antas att många köpare kommer fram. Det antas vanligtvis att aktien inte kommer att sjunka under stödet. Stöd används därmed ofta för att beräkna nedsida i aktien, särskilt för kortsiktiga investerare. En aktie där det är långt ned till stöd har en större nedsida än en aktie som ligger nära stöd. Det är särskilt i stigande och sidledes trender som stöd visar nedsidan i aktien. Om det samtidigt är få eller inga motstånd är uppsidan hög.

+12,0%p

Forskningsresultat:
Norden 1996–2018, totalt 44.463 köpsignaler.
Aktier med köpsignal på grund av att de ligger över stöd och saknar motstånd, har i snitt stigit den kommande perioden. Annualiserad avkastning har varit 12,0 procentenheter bättre än referensindexet.
Läs forskningsartikel här>>

Säljsignal: Aktier som ligger under motstånd och saknar stöd

Kurs under motstand

Teori: Kursen ligger under motstånd, där aktien har vänt ned tidigare. Många investerare kommer att anse att aktien är dyr om den stiger mot motståndet, och kommer då att vara villiga att sälja.
Motstånd är nivåer där det antas att många säljare kommer fram. Det antas vanligtvis att aktien inte kommer att stiga över motståndet. Motstånd används därmed ofta för att beräkna uppsidan i en aktien, särskilt för kortsiktiga investerare. En aktien där det är långt upp till motståndet har en större uppsida än en aktie som ligger nära motstånd. Det är särskilt i fallande och sidledes trender som motstånd visar uppsidan i aktien. Om det samtidigt är få eller inga stöd under är nedsidan stor.

-7,6%p

Forskningsresultat:
Norden 1996–2018, totalt 19.586 säljsignaler.
Aktier med säljsignal på grund av att de ligger under motstånd och saknar stöd, har i snitt fallit den kommande perioden. Annualiserad avkastning har varit 7,6 procentenheter svagare än referensindexet.
Läs forskningsartikel här>>

Slutsatser

Baserat på ovanstående resultat, har vi följande slutsatser:

Slutsats 1
Aktier som har reagerat ned och testar stöd (köpsignal), eller har reagerat upp och testar motstånd (säljsignal), har i större utsträckning utvecklats i linje med börsen under den efterföljande perioden. Sådana signaler ger liten information om kommande kursutveckling och kan utan väsentlig förlust uteslutas från en teknisk analys av en aktie. Resultaten sår tvivel kring ett viktigt element i klassisk teknisk analysteori.

Slutsats 2
Aktier som brutit upp genom motstånd (köpsignal), har fortsatt att stiga, och har stigit mer än den generella börsutvecklingen. Aktier som har brutit ned genom stöd (säljsignal), har fortsatt att prestera svagt framöver. Sådana signaler kan vara värdefulla vid beslut om aktien skall köpas eller säljas. Om man överväger köpa en aktie, kommer tiden efter brott upp genom motstånd vara en statistiskt gynnsam tidpunkt. Detta är i linje med klassisk teknisk analysteori.

Slutsats 3
Aktier som ligger långt över stöd och inte har motstånd, har stigit mycket bra den kommande perioden. Motsvarande har aktier som ligger långt under motstånd och inte har stöd, presterat mycket svagt den kommande perioden. Trots att detta teoretiskt ofta anses vara neutrala situationer, så visar forskningsresultaten här att det statistiskt set är mycket bra signaler.

Alla resultat förefaller konsekventa över tid och var starka, vare sig de identifierades i Investtechs kortsiktiga, medellångsiktiga eller långsiktiga kursdiagram. Resultaten var entydiga över de fyra länderna vi studerade. Generellt såg vi starkare effekter för småbolagen än för storbolagen.

Vi har undersökt signaler över en relativt lång tidsperiod, kvaliteten på underlagsdata anses vara god och algoritmerna som använts är helautomatiska och anses identifiera signaler från Stöd och motstånd på ett bra sätt. Datamängden är stor och slutsatserna anses robusta.

Läs mer i forskningsrapporten här (på norska).

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer