Hoppa till huvudinnehållet

Investtech-forskning: Stark meravkastning efter köpsignaler från rektangelformationer

Detta inlägg är marknadsföring.

Nya forskningsresultat från Investtech visar att aktier med köpsignaler från rektangelformationer på de nordiska börserna statistiskt kommer ge stark meravkastning. Köpsignaler från rektangelformationer i Investtechs kortsiktiga kursdiagram har givit en annualiserad meravkastning på 16,7 procentenheter under perioden 1996–2018.

Geometriska kursformationer, såsom rektangelformationer, används inom teknisk aktieanalys för att saga något om framtida kursutveckling. Tanken är att dessa formationer beskriver det psykologiska tillståndet hos investerarna, om de framöver är benägna att köpa eller sälja aktier, och därmed indikera kommande kursriktning. Rektangelformationer ä ren typ av sådana formationer, och manga investerare använder detta som en viktig del av beslutsunderlaget vid köp och försäljning av aktier.

När en rektangelformation utvecklas, återspeglar det att investerare är osäkra på den kommande kursriktningen för aktien. Kursen går sidledes mellan en stödnivå och en motståndsnivå. När vi får ett brott upp, speglar det att investerarna har blivit mer optimistiska. Enligt teknisk analysteori skall kursen då stiga minst lika mycket som rektangelns höjd.

Investtechs algoritmer identifierar sådana formationer åt dig. I våra kursgrafer anges rektangelformationer med beteckningen REC och en grön pil upp för köpsignaler. Pilen anger teoretiskt kursmål. Ett aktuellt exempel från Investtechs analyser är Addtech B, som gav köpsignal från rektangelformation den 24 oktober.

Figur 1: Addtech B (ADDTB.ST) Senaste slutkurs: 285.00 (+30.00), 24 okt 2019

Investtechs abonnenter kan hitta aktier med sådana köpsignaler bland annat med verktyget Signaler.

Vi önskade att titta på vilka statistiska resultat sådana köpsignaler har givit, och studerade därför avkastningen på norska, svenska, danska och finska aktier efter köp- och säljsignaler från rektangelformationer identifierade i Investtechs kursdiagram på kort, medellång och lång sikt. Vi hade upp till 23 år med data, från 1996 till 2018.

Grafen nedan visar genomsnittlig kursutveckling efter köpsignaler från rektangelformationer identifierade i våra kortsiktiga kursgrafer på de nordiska börserna. Kort sikt definieras som en investeringshorisont på 1–6 veckor. Signalerna utlöstes på dag 0, och vi har tittat på utvecklingen fram till dag 22. Endast dagar då börsen är öppen ingår, så att 22 dagar motsvarar cirka en månad framåt i tiden. Den tjocka blå kurvan visar hur aktier med köpsignaler utvecklats. Det skuggade området anger standardavvikelsen till beräkningarna. Den smala blå kurvan visar hur referensindexet utvecklats under samma period som vi mätte utvecklingen för aktierna med köpsignaler.

Figur 2: Köpsignal från rektangelformationer Norge, Sverige, Danmark och Finland summerat, kort sikt, 1996–2018.

Köpsignaler från rektangelformationer på kort sikt har givit en meravkastning på 1,2 procentenheter efter en månad, motsvarande en annualiserad meravkastning på 16,7 procentenheter.

Köpsignaler från rektangelformationer på medellång sikt har givit en meravkastning på 2,3 procentenheter efter tre månader, motsvarande en annualiserad meravkastning på 9,8 procentenheter.

På lång sikt har köpsignaler från rektangelformationer givit en meravkastning på 2,7 procentenheter efter tre månader, motsvarande en annualiserad meravkastning på 11,6 procentenheter.

Forskningen visar att sannolikheten är stor att signaler från rektangelformationer i Investtechs kursdiagram också framöver kommer ge goda indikationer på hur aktier skall utveckla sig. Aktier med köpsignaler från rektangelformationer kommer statistiskt ge stark meravkastning!

Artikel om salgssignaler:
Goda säljsignaler från rektangelformationer

Du hittar fler detaljer och resultat i forskningsrapporterna här (på norska):

Rektangleformationer, kort sikt

Rektangelformationer, medellång sikt

Rektangelformationer, lång sikt

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier och fonder gett historiskt god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning.

Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer. Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer