Investera i framtidens teknologi med ETF:er

Detta inlägg är marknadsföring.

Under de senaste tio åren har teknologiutvecklingen oväntat förändrat våra liv på fler sätt än någon hade kunnat föreställa sig. Under denna tidsperiod har nya företag skapats för att lösa problem som inte fanns för ett decennium sedan, och konsumenternas behov och krav har förändrats i enlighet med denna utveckling.

Tempot för nya genombrott och förändringar inom teknologin kommer fortsätta att accelerera och leda till nya möjligheter.

Artificiell intelligens, köttfria hamburgare och robotar är, för att nämna några, exempel på teknologiska framsteg som kommer att forma samhällen under det kommande decenniet. Och vissa företag är, mer än andra, väl positionerade för att dra nytta av dessa genombrott.

Dessa utsikter har skapat en rad möjligheter för investerare som letar efter nytt bränsle till sina portföljer. Investeringsstrategier bör anpassas i enlighet med utvecklingen.

Så hur kan investerare positionera sig för att dra nytta av teknologiska innovationer?

För det första måste vi lyssna på framåtblickande företags ledningsgrupper för att få en bättre förståelse för nuvarande och framtida drivkrafter och hur denna utveckling påverkar många aspekter av ett företag och dess konkurrenter. Detta bör hjälpa oss att lättare identifiera de potentiella vinnarna och sålla bort förlorarna.

Det dröjer troligtvis innan något företag avbildar den svävande hoverboarden från filmen Tillbaka till framtiden från 1989. Men vi tror att det finns företag där ute som har potential att skapa innovationer som man tidigare inte har tänkt på.

För det andra har investerare nu moderna verktyg för att komma åt framtida vinnare mer systematiskt. Istället för att försöka urskilja nästa Google, Amazon eller Facebook på egen hand kan du nu nyttiggöra specifika teman med ETF:er som erbjuder diversifierad exponering mot en rad megatrender, inklusive teknologiska genombrott.

Megatrender är kraftfulla, transformerande krafter som kan förändra den globala ekonomin, näringsliv och samhälle.

Investera i teknologiska genombrott med iShares

Vårt sortiment av tematiska fonder erbjuder sätt för investerare att dra nytta av dessa megatrender och skapa exponeringar mot ett brett spektrum av företag med potentiellt högre vinsttillväxt, vilket i sin tur borde driva starkare investeringsavkastning på längre sikt.

Den megatrend som vi kallar teknologiska genombrott omfattar ett brett utbud av börshandlade fonder (ETF:er) med fokus på specifika teman som digital säkerhet, elfordon och robotik.

Klicka här för att lära dig mer om hur BlackRock ansluter megatrender till specifika investeringsteman och fonder som stöder dina investeringsmål och framtidsuppfattningar.

Kapitalrisk. Värdet på din investering och intäkterna från den kan variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras. Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi. Detta material är endast framtaget för användning i informationssyfte och utgör inte ett erbjudande eller inbjudan till någon att investera i några BlackRock-fonder och har inte utarbetats i samband med något sådant erbjudande.
© 2019 BlackRock, Inc. Alla rättigheter förbehålles. BLACKROCK.
MKTGM1219E-1029092

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer