Hoppa till huvudinnehållet

Investera i europeiska avvikelser

Detta inlägg är marknadsföring.

Text: David Millar, Chef för Multi Asset Team, Invesco Perpetual

Så här tar vårt Multi Asset-team fram en investeringsstrategi

En av de stora fördelarna med att vara på Invesco för Multi Asset-teamet är att de kan ta del av investeringsmedarbetarnas långsiktiga strategier, både i Henley-on-Thames i Storbritannien och globalt inom Invesco-koncernen. Detta är inbyggt i teamets investeringsprocess och låter dem verifiera sina strategier och få nya insikter. Det betyder också att de kan investera direkt i strategier som drivs av de här medarbetarna, som en möjlig källa till diversifierad alfa.

Strategin Equity – European Divergence för Invesco Global Targeted Returns Fund bygger på att teamet är övertygat om att det finns vissa europeiska företag som kommer att kunna gå bra även i ett klimat med låg tillväxt. Teamet har dessutom identifierat ett antal fördelar: de mest uppenbara av dessa är kanske det låga oljepriset och den svaga euron, vilket ger extra stöd på en mycket exportinriktad marknad. Den gemensamma valutans svaga ställning kan öka lönsamheten för dessa exportinriktade företag.

Aktiemarknadsfördelar genom Europeiska centralbanken

Ytterligare ett anmärkningsvärt inflytande är den – för aktier – mycket positiva och understödjande penningpolitiken som förs av Europiska centralbanken (ECB). ECB har sänkt räntan till negativa nivåer, och de har lanserat ett mycket aggressivt program med kvantitativa lättnader, som nu inkluderar att köpa företagsobligationer. Detta kan ha sekundära konsekvenser för aktier. Sett ur Multi Asset-teamets synvinkel kommer investerare i allt högre grad att övergå till aktier då ECBs mycket expansiva program med lättnader fortsätter.

Multi Asset-teamet väljer dock inte ut aktier, så hur ska de identifiera – enligt vår åsikt – de bästa möjligheterna på de europeiska marknaderna? De skulle helt enkelt kunna köpa index, men det ger inte den selektiva exponering som de tycker är nödvändig. Samtidigt faller det sig så att Invesco har två strategier med mycket stark historik: Invesco Pan European Equity och Invesco Pan European Structured Equity.

Få exponering mot potentiell alfa (överavkastning)

Efter en granskning av strategin beslutade sig teamet för att få exponering mot europeiska aktier genom att investera i dessa strategier, och de kan återspegla förvaltarens aktieurval inom tillgångsklasser eller s.k. sleeves.

På så sätt får teamet inte bara exponering mot underliggande marknader, utan även mot det potentiellt högre resultat eller alfa som fondförvaltarna har lyckats generera och dessutom den avkastning som deras aktieurval har gett. Beroende på hur säkra teamet är på i vilken riktning marknaden kommer att gå kan de även säkra marknadsbeta genom indexalternativ. Då kan de sälja marknaden för att helt enkelt isolera potentiell fondförvaltaralfa eller öka marknadsbeta genom att minska säkringen.

Ytterligare diversifiering inom strategin

Eftersom de två portföljerna har tämligen olika positionering och en relativt liten överlappning, vilket innebär att en strategi kan fungera bra medan den andra inte gör det, ger de dessutom ytterligare diversifiering av avkastningen inom strategin.

Trots detta är en av farorna med aktieinnehav den volatilitet du då och då upplever på aktiemarknaderna, och ett av Multi Asset-teamets mål är att begränsa volatiliteten på fondnivå. Trots fördelarna som nämndes ovan anser de att vi befinner oss i ett mycket sent skede av konjunkturcykeln, vilket kan innebära att en mer volatil tid väntar. I Europa föreligger just nu dessutom ökade politiska risker, som Brexit eller de val i olika länder som står på den politiska agendan i år. För att motverka detta bygger teamet in ett stötskydd i sin strategi. Detta består av två komponenter – den första är lång volatilitet på den schweiziska aktiemarknaden och den andra lång volatilitet i ett europeiskt bankindex. Oftast när aktiemarknader faller mycket snabbt ökar volatiliteten i dessa index, och det kan skydda fonden från eventuella extrema marknadsavsäljningar.

Skydda strategierr från negativa marknadsrörelser

Denna strategi sammanfattar verkligen hur Multi Asset-specialisterna tänker på och inför strategier, hur de kan dra nytta av investeringskompetensen som finns runt om på Invesco och hur de kan använda relativt komplexa instrument för att fastställa vilken risk de tar genom individuella strategier för att skydda dem från negativa marknadsrörelser.

Detta dokument är endast avsett som information för investerare i Sverige och ska inte ses som ett erbjudande om att köpa eller sälja några finansiella instrument. Detta är inte en rekommendation om en placeringsstrategis lämplighet för en viss investerare. Där portföljförvaltaren David Millar har uttryckt åsikter baseras de på de marknadsförhållanden som råder per mars 2017 och kan ändras utan föregående meddelande. Åsikterna kan skilja sig från de som andra investeringsproffs på Invesco har.
Värdet på investeringar och inkomster kan fluktuera (vilket till viss del kan bero på växelkursförändringar) och investerare kanske inte får tillbaka hela beloppet som investerades.  Tidigare resultat är inte en indikation på framtida resultat, de är ingen garanti för framtida resultat och de är inte konstanta över tiden.

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier och fonder gett historiskt god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning.

Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer. Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer