Hur man gör smarta bolagsval

Detta inlägg är marknadsföring.

Du har säkerligen hört uttrycket faktorfond eller smart-beta-fond. Det är en av de starkaste trenderna inom fondförvaltning den senaste tiden. Kortfattat går det ut på att sätta samman bolag i en portfölj utifrån ett antal faktorer/egenskaper som påstås ge meravkastning. Metodiken blir en blandning mellan aktiv förvaltning och passiv indexförvaltning. Vår faktorfond Storebrand Global Multifaktor har gett en avkastning på 127,43 % de senaste 5 åren* och jag tänkte berätta om hur vi gör våra bolagsval i denna smart-beta-fond.  

4 faktorer som avgör våra bolagsval

Många faktorer påstås ge meravkastning så det var viktigt för oss att utgå från forskning och väldokumenterad empiri för att bestämma våra fyra urvalskriterier: momentum, värde, storlek och volatilitet. Företagen vi väljer ut måste vara mycket bra på minst en faktor, och får inte vara dåliga på någon. I portföljen finns det cirka 300 innehav, som har samma viktning när det gäller sektorer och länder som världsindex MSCI World. För det finns ingen ekonomisk grund för att tro att en börssektor kommer överprestera över tid. Tittar vi närmre på respektive faktor är det intressant att lyfta några bolagsexempel som passar in, respektive inte passar in, i portföljen.

Momentum – aktiekursen har överpresterat jämfört med börsen

Momentumaktier finns i många olika sektorer, det är ofta företag som slår sina konkurrenter. Ett exempel är IT-företaget Nvidia. Förra året gick aktien upp över 200 procent. De har lyckats använda sin teknik inom grafikprocessorer till artificiell intelligens, bland annat för självkörande bilar. Företagets uppgång har pågått länge, men de positiva nyheterna har bara prisats in gradvis och vi tror på ytterligare uppgång.

Värde – aktien handlas fortfarande till låga värderingar

Värdeinvesteringar handlar om att leta efter billiga aktier. Företag som har lågt pris i förhållande till resultat och underliggande värden i bolaget. Kort sagt, köp billigt sälj dyrt. Där kan försäkringsbolaget Swiss Life nämnas. Vi hittar många billiga företag inom finans, men Swiss Life verkar vara hacket billigare än jämförbara företag och ger också bra resultat inom faktorn momentum och har även låg volatilitet.

Tillväxtföretag som Tesla är en typ av bolag som vi undviker. För de är ofta dyra och förknippas med hög risk. Förväntningarna på tillväxten som prisas in i aktiekursen för sådana bolag som Tesla är ofta för höga. Tesla har en väldigt stark tillväxt, men marknaden förväntar sig ännu högre. Och om man ser till hur mycket pengar de tjänar ligger de långt under traditionella bolag.

Storlek – marknadsvärdet får inte vara för högt

Världens största bolag som exempelvis Apple går bort med hänvisning till storlekskriteriet. Resonemanget är att det är svårare att klättra för de som redan är på toppen. Och vi finner bättre potential i mindre bolag.

Volatilitet – aktiekursen ska vara stabil

Lågvolatila bolag finns ofta i sektorer som inte är känsliga för ekonomiska konjunkturer. Företag som tillverkar och säljer varor som människor alltid behöver som livsmedel, telekommunikation och elkraft. Avfallshantering är ett annat exempel som kanske inte är det man tänker på i första hand men för en investerare som söker stabila aktier är det här en bra bransch och vi har investerat i flera sådana företag som t.ex. amerikanska Republic Services.

Vilka svenska aktier finns i vår portfölj?

Den svenska börsen finns representerad i Storebrand Global Multifaktor med en handfull bolag. Husqvarna, som tillverkar trädgårdsprodukter, utmärker sig särskilt med den låga volatiliteten. De har en stabil kursutveckling utan att ha blivit för dyra. De är heller inte för stora i ett globalt perspektiv.

Övriga svenska bolag är investmentbolaget Ratos och gruvbolaget Boliden. De bolagens marknadsvärde passar perfekt in i vår fonds profil.

Förvaltning som prisbelönats

De senaste fem åren har fonden överavkastat drygt 20 procent mot sitt jämförelseindex MSCI World TNR vilket motsvarar en årlig överavkastning på cirka 2,3 procent.* Fonden vann i mars pris för bästa globala aktiefond på Morningstar Fund Awards 2017 i Oslo tack vare fondens förmåga att leverera god avkastning över tid. Det förvaltade kapitalet har mer än tiodubblats sedan 2013 när strategin gjordes om och uppgår idag till cirka 14 miljarder. Fonden följer också våra hållbarhetskriterier och förvaltningsavgiften ligger på 0,75 %. Med Storebrand Global Multifaktor har vi visat att det går att göra smarta bolagsval utifrån vår metodik.

Text: Andreas Poole, Förvaltare SPP/Storebrand

*Storebrand Global Multifaktor under perioden 2012-07-31—2017-07-31, i svenska kronor utan hänsyn till inflation.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På www.storebrand.no hittar du faktablad och informationsbroschyr.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer