Hoppa till huvudinnehållet

Högtryck för nyemissioner på Stockholmsbörsen

Det är flera storbolag som har pågående eller aviserade företrädesemissioner för att stärka sina balansräkningar. I flera fall är det stora förvärv som ska finansieras och den iskalla obligationsmarknaden har också fått bolag att vilja ta in nytt kapital från aktieägarna istället. Finwire har gått igenom den långa listan med nyemissioner och valt ut de största och mest intressanta av dessa.

Databasen omfattar drygt tusen bolag som är noterade på Nasdaq Stockholm, First North, Spotlight Stock Market och NGM. Hittills i år uppgår antalet genomförda och aviserade företrädesemissioner till 58 stycken i första kvartalet, fördelat på 17 i januari, 17 i februari samt 24 i mars. Avgörande för vilken månad nyemissionerna placerats i är x-dagen, när aktien handlas exklusive teckningsrätt. Databasen uppdateras dagligen och hittills har fem bolag aviserat företrädesemissioner med x-dagen i april. Det går i genomsnitt 21 börsdagar på en månad och det innebär ungefär en företrädesemission varje börsdag i första kvartalet.

Här inkluderas inte riktade nyemissioner som ofta aviseras efter börsens stängning och sedan är klara före börsens öppning följande dag. Fördelen med riktade emissioner är att bolaget snabbt får in nytt kapital, men nackdelen är att de befintliga aktieägarna blir utspädda genom att antalet aktier i bolaget ökar.

Kylgrossisten Beijer Ref genomför en företrädesemission på 13,9 miljarder kronor. Kapitaltillskottet kommer användas för att återbetala den bryggfinansiering som bolaget tog upp i samband med förvärvet av amerikanska Heritage Distribution, en affär på 13,6 miljarder kronor. Villkoren är 1:3, vilket innebär att tre befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie för 110 kronor per aktie. Teckningstiden avslutas den 16 mars.

Castellum har i likhet med övriga fastighetsbolag drabbats hårt av ränteuppgången som leder till högre räntekostnader och samtidigt är obligationsmarknaden kylslagen för fastighetsbolag. Styrelsen har därför pausat utdelningen och kommer genomföra en företrädesemission på 10 miljarder kronor. Datum och villkor för emissionen är ännu inte klara. Beslut ska fattas på årsstämman den 23 mars.

Hissbolaget Alimak genomför en företrädesemission på 2,5 miljarder kronor. Syftet är att återbetala den brygglånefacilitet som tillhandahållits för att finansiera det stora förvärvet av Tractel som slutfördes i november i fjol. Villkoren är 1:1, vilket innebär att en befintlig aktie ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 46,80 kronor aktie. Teckningstiden avslutas den 21 mars.

Bostadsutvecklaren Besqab har också drabbats av den stelfrusna obligationsmarknaden och de bistrare tiderna på fastighetsmarknaden. Bolaget ska genomföra en företrädesemission på 825 miljoner kronor och nettolikviden från emissionen avses användas till att lösa obligationslånet. Villkoren i emissionen är ännu inte klara och beslut ska fattas på extra bolagsstämma den 29 mars.

Batteriladdarbolaget CTEK genomför en företrädesemission på 350 miljoner kronor. Villkoren är 2:5, vilket innebär att fem befintliga aktier ger rätt att teckna två nya aktier till teckningskursen 17,50 kronor. Teckningstiden avslutas den 21 mars. CTEK noterades på Nasdaq Stockholm så nyligen som i september 2021 då introduktionskursen var 69 kronor per aktie.

Teknikbolaget Smart Eye har genomfört en företrädesemission som fulltecknades utan att garantiåtagandena behövde utnyttjas. Bolaget tillfördes 324 miljoner kronor före emissionskostnader. Villkoren var 4:7, vilket innebär att sju befintliga aktier gav rätt att teckna fyra nya aktier till teckningskursen 25,50 kronor per aktie. Smart Eye går fortfarande med förlust och kapitaltillskottet från nyemissionen behövs för att finansiera verksamheten.

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier och fonder gett historiskt god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning.

Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer. Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer