Högtryck för nyemissioner

Det har varit ovanligt många nyemissioner nu i maj. Finwire har gjort en genomgång av de största nyemissionerna med vitt skilda karaktär, vissa offensiva för att finansiera uppköp och andra defensiva som ska gå till den löpande verksamheten.

Anledning till att dra in nytt kapital kan med andra ord vara väldig olika och därmed ge en fingervisning om hur marknaden ser på en nyemission.

När börsbolag behöver nytt kapital vänder de sig ofta till aktieägarna för att emittera nya aktier. Nyemissioner kan delas upp i två kategorier, företrädesemissioner där befintliga aktieägare får teckna aktier och riktade nyemissioner där ett fåtal utvalda investerare får teckna aktier. 

Fördelen med riktade nyemissioner är att de går snabbt att genomföra, men samtidigt blir de befintliga aktieägarna utspädda. Företrädesemissioner ger alla aktieägare chansen att försvara sin ägarandel, eller sälja teckningsrätter och få en ersättning för dem, men de tar också lägre tid att genomföra jämfört med riktade nyemissioner.

Nyemissionerna har också olika karaktär. Vissa nyemissioner är tydligt kopplade till att finansiera större förvärv medan andra nyemissioner har mer defensiv karaktär där kapitalet används främst för att finansiera den ordinarie verksamheten. Bolag som saknar intäkter och därmed går med förlust i verksamheten tvingas ofta till upprepade nyemissioner under flera års följd.

Finwire har granskat det stora antalet nyemissioner som svenska bolag har genomfört hittills i år och valt ut de mest intressanta för en närmare granskning.

Teknikkonsulten ÅF Pöyrys företrädesemission på 2,8 miljarder kronor blev kraftigt övertecknad. Bolaget har även gjort en riktad nyemission på 1,2 miljarder kronor. Bägge nyemissionerna är tydligt kopplade till finansieringen av uppköpet av branschkollegan
Pöyry som tidigare var noterat på Helsingforsbörsen.

Belysningsbolaget Fagerhults nyemission på 2,2 miljarder kronor ska användas för att delfinansiera det stora förvärvet av italienska Iguzzini. Fagerhult har en finansiellt stark huvudägare i investmentbolaget Latour.

Vård- och omsorgsbolaget Ambeas nyemission på 1,2 miljarder kronor är ett tredje exempel på förvärvsfinansiering. Ambea förvärvade förra hösten Aleris omsorgsverksamhet och flaggade då för att en nyemission skulle göras.

Modebolaget MQ:s nyemission på 176 miljoner kronor har däremot mer karaktären av räddningsemission. Utspädningen blev stor då teckningskursen sattes lågt och antalet aktier i bolaget tredubblades. Investmentbolaget Öresund fick som garant teckna en större del än sin ägarandel av nyemissionen och äger nu 12 procent av aktierna i bolaget. Familjen Qviberg är också storägare i MQ som är en av de sämsta aktierna på Stockholmsbörsen hittills i år med ett kursfall på 75 procent. Räknat på tre år är kursraset hela 93 procent.

Bostadsutvecklaren Tobin Properties nyemission på 409 miljoner kronor har också karaktären av en räddningsemission. Det betydligt större fastighetsbolaget Klövern äger nu drygt 92 procent av aktierna i Tobin och har därmed möjlighet att göra tvångsinlösen av resterande aktier i bolaget. Tobins aktie har fallit med 64 procent de senaste tolv månaderna medan Klöverns aktie däremot har utvecklats starkt i likhet med många andra fastighetsbolag.

Teknikbolaget Veoneer, som är en avknoppning från fordonssäkerhetsbolaget Autoliv, har precis tagit in 600 miljoner dollar i nytt kapital. Det fördelar sig på en riktad nyemission av aktier på 420 miljoner dollar och en emission av konvertibler på 180 miljoner dollar med en årlig ränta på 4 procent och som förfaller 2024. Veoneer handlas både på Stockholmsbörsen och på New York-börsen. I USA är riktade nyemissioner i det närmaste standard och företrädesemissioner är ovanliga.

Bland de svenska bolag som tagit in pengar genom riktade nyemissioner i maj kan nämnas medicinteknikbolaget Irras som tog in 106 miljoner kronor, fastighetsbolaget NP3 102 miljoner kronor, IT-bolaget Smart Eye 200 miljoner kronor, läkemedelsbolaget Pledpharma 91 miljoner kronor och fastighetsbolaget Sagax som fick in 200 miljoner kronor

När det gäller företrädesemissioner har det varit en riktigt rusning under maj när bolagen vill få in pengarna innan midsommar då många aktieägare går på semester. Totalt är det omkring 25 bolag på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight och NGM som har handlas exklusive teckningsrätt i nyemission under maj.

Finwire
Finwire
Nyhetsbyrå

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
1 Kommentar
Äldst
Nyast Mest gillade
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer
Anonym
Anonym
2019-05-30 11:06

Känns som att de flesta nyemissioner kommer att få det tungt, på en nedåtgående marknad. Hade personligen hellre satsat på råvaror som olja, eller guld för den som verkligen vill ha låg risk. Eller så går det ju att blanka aktier, vilket är en utmärkt möjlighet att tjäna pengar på en nedgång.