Hoppa till huvudinnehållet

Högtryck för nyemissioner

Rapportsäsongen för det tredje kvartalet har pågått under november, men det har även varit högtryck för nyemissioner, där noterade bolag vänder sig till aktieägarna för att ta in nytt kapital.

Finwires databas, som omfattar drygt 900 bolag, där alla bolag på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight och NGM ingår, har registrerat hela 32 nyemissioner med företrädesrätt för aktieägarna i november. Utöver det tillkommer riktade nyemissioner, där alla aktieägare inte får möjlighet att teckna aktier. Det avgörande datumet är när rätten att teckna i nyemissionen skiljs av, ofta kallat ex-dag efter den engelska termen ex-date. Ex-dagen är börsdagen före avstämningsdagen och sista dag för handel i en aktie inklusive rätt till någonting, exempelvis teckningsrätt eller utdelning, är två börsdagar före avstämningsdagen.

Kapitaltillskottet från nyemissioner brukar användas för att finansiera förvärv eller att finansiera den löpande verksamheten, vilket särskilt gäller bolag som saknar intäkter och därför går med förlust. Det finns en rad mindre bolag som i princip har årligt återkommande nyemissioner för att finansiera verksamheten. Nackdelen är att det med tiden blir väldigt många utestående aktier i bolagen och aktiekurserna hamnar på ett fåtal ören.

Många nyemissioner är helt eller delvis garanterade, genom garanti- och teckningsåtaganden. Det är vanligtvis dyrt, ofta får garanter en ersättning på 10 procent av det garanterade beloppet, men i riktigt små bolag kan beloppen bli ännu högre, vilket resulterat i emissionskostnader på omkring 20 procent av emissionsbeloppet i flera fall.

Kapital för företagsköp

Fastighetsbolaget SBB lämnade den 15 november ett uppköpsbud på branschkollegan Hemfosa. SBB genomför en nyemission på 1,5 miljarder kronor för att bidra till att finansiera affären. Tretton befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 23 kronor. Utspädningen i antalet nya aktier är relativt liten och teckningskursen sattes också nära aktuell kurs för aktien.

Midsona tog in 613 miljoner kronor före emissionskostnader i en fulltecknad nyemission. Fem befintliga aktier gav rätt att teckna två nya aktier till teckningskursen 33 kronor per aktie. Nyemissionen genomfördes för att finansiera förvärvet av Alimentation Santé med en köpeskilling på 57,5 miljoner euro. Midsona säljer produkter inom kosttillskott, skönhetsprodukter, hudvård, samt ekologiska livsmedel.

Kapital för produktlansering

Läkemedelsbolaget Oasmia genomför en nyemission på 399 miljoner kronor. Fem befintliga aktier ger rätt att teckna fyra nya aktier till teckningskursen 2 kronor per aktie. Kapitaltillskottet ska användas för att lansera produktkandidaten Apealea först i Europa och sedan i USA, samt att introducera bolagets teknologiplattform XR17 på marknaden.

Går till löpande verksamhet

Energilagringsbolaget Saltx Technology tar in 81 miljoner kronor. Fem befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 5,5 kronor per aktie. Bolaget har ännu marginella intäkter och går löpande med förlust, vilket gör att nyemissioner är en nödvändighet för att inte kassan ska sina.

Två större nyemissioner i november har en tydlig karaktär av räddningsemissioner, klädbolaget RNB och bostadsutvecklaren Oscar Properties. Det innebär att många nya aktier emitteras och att teckningskursen sattes betydligt lägre än vad aktien handlades till när villkoren i nyemissionen blev känd.

RNB vill ta in 85 miljoner kronor. En befintlig aktie ger rätt att teckna två nya aktier till teckningskursen 1,25 kronor per aktie. RNB har också förlängt löptiden på sitt obligationslån med två år till februari 2023 och bolaget städar balansräkningen genom att ta en nedskrivning av goodwill på 65 miljoner kronor. RNB har under en lång tid varit ute på en ökenvandring, där bolaget bland annat pressats av tillväxten för e-handeln i klädbranschen. Aktien har fallit med nära 90 procent de senaste tre åren.

Preferensaktier blir nyemitterade stamaktier

Oscar Properties inriktning på att bygga lyxiga bostadsrätter i Stockholm har också kört in i väggen och nu genomförs om omfattande refinansiering av bolaget. Oscar Properties har inte kunnat betala utdelningen på sina utestående preferensaktier, som nu föreslås frivilligt bytas mot nyemitterade stamaktier. Obligationer konverteras också till stamaktier. Vidare genomförs en nyemission på 249 miljoner kronor där en befintlig stamaktie ger rätt att teckna fem nya stamaktier till teckningskursen 1,49 kronor per aktie.

Bolagets grundare och storägare Oscar Engelbert kommer bara teckna för 25 miljoner kronor, vilket motsvarar en mindre andel av hans ägande, trots att han sålt aktier i bolaget för flera hundra miljoner kronor de senaste åren. Teckningsrätterna som inte utnyttjats har överlåtits till investerare som Backahill, Kvalitena och Mats Gabrielsson.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer. Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer